Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2015

Kalendář DUBEN 2015

 • Dne 17. března 2015 se konalo v Liberci krajské kolo zeměpisné olympiády. Výborného výsledku dosáhl Tony Šimek ze sekundy. Ve své kategorii B obsadil 1. místo. Ostudu svými výsledky neudělali ani ostatní účastníci. Honza Pekárek z kvinty obsadil 6. místo v kategorii D, Viki Šídová z primy 8. místo v kategorii A a Honza Kraus z kvarty byl rovněž osmý v kategorii C. Tonymu gratulujeme k nádhernému úspěchu a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. (BRÁ)

 • Ve středu 25. 3. 2015 se třída prima vydala na exkurzi do Škoda Muzea v Mladé Boleslavi a dále pokračovala do Dobrovic, kde pro ni pracovnice Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice připravily výukový program „Měření s různou přesností“. Pedagogický dozor vykonaly Mgr. Soňa Jarolímková Římková a Mgr. Jana Kocourová. (ŘMÁ)
 • Na úterý 31. 3. jsme studenty pozvali na zhlédnutí muzikálu „láskyplně vykrádajícího film Monty Python and the Holy Grail“ v režii P. Palouše. Převzaté představení zpracované činoherním souborem Šaldova divadla poskytuje příjemný oddechový zážitek pro diváky mladší i střední generace a je dokladem vysoké úrovně libereckých herců. Pěvecky, tanečně a pochopitelně herecky podávají výkony, které by musely obstát i na nejpřednějších scénách v Praze. Bylo dobré si potvrdit, že naše oblastní scéna má takovou úroveň a ukázat ji i našim studentům. (RIE)
 • Velikonoční prázdniny připadnou letos na čtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. Po svátcích začne v úterý 7. dubna. (VOJ)
 • Ve středu 8. 4. 2015 navštíví vybrané třídy (3.0 – 7.0, 1.r. – 3.r.) divadelní představení v anglicko-českém znění. Toto představení s názvem Peter Black proběhne  v KC Golf.  Jde o příběh člověka, který během jediného dne přišel o všechno a musel začít ve svém životě od nuly.  Studenti si budou moci netradičním způsobem procvičit anglický jazyk a zamyslet se nad skutečnými hodnotami v životě. Na představení se vybírá 50,- Kč.(ZAH)
 • Uchazečům, kteří se k  nám přihlásili ke vzdělávání, nabízíme dva termíny „tréninku“, a to ve čtvrtek 9. dubna od 16.00 hod. a v sobotu 11. dubna od 09.00 hod. Vysvětlíme Vám princip vyplňování testů, upozorníme na možná úskalí a zbytečné chyby, kterých byste se mohli v ostré verzi zkoušek dopouštět. Setkání jsou samozřejmě nepovinná, účast doporučujeme. (VOJ,HLA)
 • Prospěch, absenci a chování žáků za třetí čtvrtletí letošního školního roku zhodnotí pedagogická rada na svém jednání v pátek 17. dubna.  Jednání začne ve 14.00 hod. (VOJ)
 • V předstihu též informujeme rodiče, že schůzky SRPG o prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí se uskuteční v úterý 21. dubna od 16.15 hod. ve třídách. Doporučujeme, aby se s pedagogy přišli poradit zejména rodiče žáků se slabším prospěchem, případně rodiče žáků se zdravotními, kázeňskými či jinými problémy. Vítáni jsou samozřejmě všichni rodiče našich žáků. Ve stejný den (budou moct rodiče žáků a zletilí žáci využít svého práva volit zástupce do školské rady (volby budou probíhat od 14.00 do 18.00 hod.). Podrobnosti k volbám do školské rady podle § 167 odst. 2 školského zákona budou k dispozici ve škole a na webových stránkách školy. (VOJ) 
 • Na nové uchazeče o studium čtyřleté i osmileté čeká přijímací řízení. Pro první kolo přijímacího řízení byly stanoveny dva termíny přijímacích zkoušek, a to středa 22. 4. a čtvrtek 23. 4. Pro osmiletý a čtyřletý studijní cyklus platí kritéria, která jsou zveřejněna na webových stránkách gymnázia (www.giosm.cz, rubrika „přijímací řízení“). I letošní přijímací řízení na střední školy je náročné zejména po administrativní stránce. Připomínáme například, že přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na příslušné střední škole odevzdáním tzv. zápisového lístku, který musí být řádně vyplněn a doručen do školy v zákonné lhůtě. Opomenutí této povinnosti znamená, že se úspěšný uchazeč vzdává možnosti příslušnou střední školu navštěvovat a na jeho místo nastupuje v pořadí další úspěšný uchazeč. Jinou možností je otevření dalších kol přijímacího řízení v případě, že po 1. kole zůstanou volná místa. Nejen z  těchto důvodů nabízíme stále průběžné konzultace všem uchazečům a jejich rodičům (aktuální informace poskytují ředitel a zástupce ředitele). V přijímacím řízení přejeme všem uchazečům hodně úspěchů. (VOJ)    
 • V pondělí 27. 4. navštíví studenti sekundy, kvarty a vybraní studenti vyšších ročníků Planetárium Praha. Čeká je výukový program Vesmír blízký a vzdálený a prohlídka astronomické výstavy, v jejímž rámci si lze vyzkoušet celou řadu interaktivních exponátů (model černé díry, planetární váhu, jízdu po povrchu Marsu či Měsíce na simulátorech a další). Exkurze je součástí projektu TechUp (doprava a vstupné jsou hrazen z projektu). Pedagogický doprovod vykonají učitelé Bradnová, Kocourová, Pekárková a Rambousek. Odjezd je v 7:30 z náměstí v Semilech. (KCÁ)
 • V termínu 25. a 26. 4. proběhne v prostorách našeho gymnázia již tradiční seminář o bonsajích. Lektorovat bude pan Martin Ašenbrenner z Českých Budějovic. Bližší informace můžete získat u pana Jana Lengála (tel. 774 360 022). Avizujeme také, že výstava bonsají a suiseki je naplánována na letní prázdniny (10. až 12. července). (VOJ, LEN)
 • Duben je posledním měsícem studia pro naše letošní maturanty, kterým se čas strávený na gymnáziu neuvěřitelně rychle naplňuje. Maturitní zkoušky proběhnou letos již popáté podle nového systému, který je mimochodem v určitých parametrech opět jiný než v loňském školním roce. Studenti budou absolvovat písemné i ústní zkoušky a musí úspěšně vykonat část společnou (státní) i profilovou (školní). Vzhledem k maturitnímu kalendáři musí mít studenti maturitních ročníků uzavřené hodnocení prospěchu už do konce měsíce dubna. Pedagogická rada rozhodne na svém jednání ve středu 22. dubna o tom, zdali všichni studenti nejvyšších ročníků splnili podmínky k tomu, aby mohli maturitní zkoušky konat v  řádném termínu. Jednání začne v 16.00 hod. Pokud studenti 4.r očníku a oktávy uspějí ve všech předmětech, obdrží ve  čtvrtek 30. 04. vysvědčení za poslední ročník studia. V tento den proběhne také již tradiční „exmatrikulace“ (připravují ředitel a zástupce ředitele) a pravděpodobně také „poslední zvonění“ (v režii letošních maturantů). (VOJ)

Citát na duben k zamyšlení:

„Čím jsem starší, tím méně si všímám, co lidé říkají, myslí si a v co doufají. Všímám si toho, co dělají, jak žijí a o co usilují.“

Robert Fulghum


Na květen mj. připravujeme: 

 • maturitní zkoušky (písemné zkoušky společné části maturity postupně již od 04. 05., ústní zkoušky společné i profilové části maturity v týdnu od 18. 05. do 22. 05. pro oktávu i 4. ročník současně) 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na květen:  pátek 24. dubna do 16.00 hod.


© 31.03.2015,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Jan Lengál (LEN), Mgr. Soňa Jarolímková Římková (ŘMÁ), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), PhDr. Ivona Riegrová (RIE), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele Hlava

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz