Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů

Sdělení ředitele

Školní rok 2022/2023

V rubrice "Přijímací řízení" byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium a související informace pro uchazeče o vzdělávání od školního roku 2023/2024 a jejich rodiče.

VOJ, 15. 1. 2023, 17.00 hod.

V rubrice "Maturity 2023" jsou postupně zveřejňovány důležité informace pro studenty, kteří budou v roce 2023 maturovat. 

VOJ, 17. 10. 2022, 17.00 hod.

V rubrice "Ročníkové práce" byla dne 13. 9. 2022 zveřejněna pravidla pro ročníkové práce, která jsou platná pro školní rok 2022/2023. Ročníkové práce zpracovávají a obhajují studenti 3. ročníku a septimy.

VOJ, 13. 9. 2022, 12.30 hod.

Nový školní rok jsme zahájili ve třídách (od 08.00 hod.) a poté společným shromážděním studentů a pedagogů v aule školy (od 08.45 do 09.40 hod.). Studium zahájilo celkem 29 studentů v 1. ročníku čtyřletého studia a 24 žáků v primě osmiletého gymnázia. V přijímacím řízení do vyššího ročníku (kvinta) bylo přijato 6 studentů.

VOJ, 1. 9. 2022, 17.35 hod. 

Školní rok 2021/2022

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, primy a kvinty osmiletého gymnázia s nástupem uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2022 je uzavřeno.

VOJ, 31. 8. 2022, 16.00 hod. 

Sděluji všem uchazečům o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2022/2023 a jejich rodičům, že přijímací řízení v 1. kole stále není uzavřeno. Posledním dnem pro odevzdání zápisového lístku, který stvrzuje zájem přijatých uchazečů nastoupit od září 2022 ke studiu, je pátek 13. května. Případné druhé kolo přijímacího řízení lze vyhlásit nejdříve v pondělí 16. května po pravomocném ukončení přijímacího řízení v 1. kole (druhé kolo bude vyhlášeno pouze v případě, že po ukončení 1. kola přijímacího řízení zbydou volná místa). Uchazečům a jejich rodičům doporučuji, aby si termíny případných osobních jednání s ředitelem školy ve věci přijímacího řízení domluvili předem.

VOJ, 11. 5. 2022, 10.10 hod. 

Dne 22. 2. 2022 rozhodl ředitel školy o vypsání výběrového řízení na obsazení místa učitele biologie a chemie od září 2022. Poptáváme cca poloviční pracovní úvazek s výhledem na celý úvazek v horizontu 2 až 3 let. Vyzýváme uchazeče o tuto pracovní pozici o zaslání životopisu včetně údajů o dosaženém vzdělání a motivačního dopisu v termínu do 9. března 2022 na e-mailovou adresu vojta@giosm.cz. Uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru. O výběru vhodného uchazeče bude rozhodnuto do 16. března 2022. Škola si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů. Případné dotazy směřujte na zástupce ředitele školy.

VOJ, 22. 2. 2022, 14.35 hod. 

Od pondělí 21. února nemají již školy povinnost testovat žáky ani zaměstnance. V platnosti zůstávají opatření týkající se ochrany úst a nosu - nošení roušek a repsirátorů ve společných prostorách školy.

VOJ, 22. 2. 2022, 14.30 hod. 

Rozhodnutím KHS je třída 1. ročník od čtvrtka 27.1. do neděle 30.1. v karanténě (několik žáků této třídy nebude mít nově nařízenou karanténu, protože už jsou nemocní a jsou již v karanténě). K epidemicky významnému kontaktu došlo 24. 1. nebo 25. 1. ída ve Čt 27.1. končí s vyučováním 6. vyučovací hodinu (odpolední výuka je zrušena) a v pátek  28.1. má distanční výuku. Pokud nedojde k další změně, budou mít studenti této třídy od pondělí 31.1. opět výuku prezenční.

VOJ, 27. 1. 2022, 12.00 hod. 

Rozhodnutím KHS je třída kvarta od středy 26.1. do neděle 30.1. v karanténě (několik žáků této třídy nebude mít nařízenou karanténu, protože k epidemicky významnému kontaktu došlo 24. 1. nebo 25. 1. a tito jednotliví žáci nebyli v v těchto dvou dnech ve škole z různých důvodů, např. také z důvodu nemoci). ída má ve čtvrtek 27.1. a v pátek  28.1. distanční výuku. Pokud nedojde k další změně, budou mít studenti této třídy od pondělí 31.1. opět výuku prezenční.

VOJ, 26. 1. 2022, 18.50 hod. 

Rozhodnutím KHS je třída prima od soboty 22.1. do úterý 25.1. v karanténě (několik žáků této třídy nebude mít nařízenou karanténu, protože k epidemicky významnému kontaktu došlo 20. 1. a tito jednotliví žáci nebyli v tento den ani následující den ve škole). ída má v pondělí 24.1. a v úterý  25.1. distanční výuku. Pokud nedojde k další změně, budou mít studenti této třídy od středy 26.1. opět výuku prezenční.

VOJ, 22. 1. 2022, 14.50 hod. 

Rozhodnutím KHS je třída kvinta od pátku 21.1. do úterý 25.1. v karanténě (několik žáků této třídy bude mít karanténu ukončenou dříve vzhledem k datu posledního rizikového kontaktu s pozitivním spolužákem). Do karantény nastupují všichni studenti uvedené třídy bez ohledu na ukončené očkování nebo prodělanou nemoc COVID - 19. ída má v pondělí 24.1. a v úterý  25.1. distanční výuku. Pokud nedojde k další změně, budou mít studenti této třídy od St 26. 1. opět výuku prezenční.

VOJ, 21. 1. 2022, 18.25 hod. 

Rozhodnutím KHS má třída sekunda prodlouženou karanténu až do úterý 25. ledna včetně. Uvedená třída pokračuje v Po 24. 1. a v Út 25. 1. v distanční výuce. Pokud nedojde k další změně, budou mít žáci sekundy od St 26. 1. opět výuku prezenční. 

VOJ, 21. 1. 2022, 10.45 hod. 

Rozhodnutím KHS nastupuje třída sekunda s účinností od středy 19. 1. odpoledne do soboty 22. 1. do karantény. Uvedená třída má ve čtvrtek 20. 1. a v pátek 21. 1. distanční výuku. Do karantény nastupují všichni studenti uvedené třídy bez ohledu na ukončené očkování nebo prodělanou nemoc COVID - 19.

VOJ, 19. 1. 2022, 13.00 hod. 

Rozhodnutím KHS nastupuje třída sexta s účinností od středy 19. 1. do neděle 23. 1. do pětidenní karantény. Uvedená třída má od středy 19. 1. do pátku 21. 1. distanční výuku. Do karantény nastupují všichni studenti uvedené třídy bez ohledu na ukončené očkování nebo prodělanou nemoc COVID - 19.

VOJ, 18. 1. 2022, 15.55 hod. 

Podmínky a postupy pro sreeningové testování žáků a zaměstnanců škol stanovuje vždy Ministerstvo zdravotnictví ČR a MŠMT ČR. Od 17. ledna 2022 se testují plošně všichni žáci a všichni zaměstnanci 1x týdně, a to bez ohledu  na to, zda jsou plně očkovaní nebo zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID -19. Pokud je žák testován ve škole (AG test) a výsledek testu je pozitivní, odchází žák domů (plnoletí žáci ihned po testování, mladší žáci vždy po předchozí konzultaci postupu s rodiči). Podle aktuálních opatření je nařízena karanténa nebo izolace v délce 5 dnů. O karanténě nebo izolaci rozhoduje vždy krajská hygienická stanice, nikoli ředitel školy.  Ke dni 17. ledna 2022 byl zatím ve škole testován pouze 1 žák jako pozitivní, rizikové kontakty jsou aktuálně mimo školu, zejména v rodinách. Situaci ve škole až do úrovně jednotlivých případů konzultuje ředitel školy vždy přímo s KHS Semily. 

VOJ, 17. 1. 2022, 15.20 hod.

V následujícím přehledu jsou shrnuty časté dotazy ke karanténě a onemocnění COVID-19. Nejprve se nimi prosím seznamte, pak teprve případně volejte do školy. Děkujeme za pochopení.

Kdo o čem v souvislosti s onemocněním COVID -19 ve škole rozhoduje?

Nošení roušek: nošení roušek, respirátorů a další povinná protiepidemická opatření vyplývají z mimořádných opatření MInisterstva zdravotnictví ČR. Nerozhoduje o nich ředitel školy ani MŠMT.

Nařízení karantény: jediným orgánem, který může nařídit karanténu, je v našem případě Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Základní informaci zveřejňujeme na našich webových stránkách, s KHS spolupracujeme při vyhodnocování situace ve škole. a dolouváme se na dalšímu postupu v této věci.

Ukončení karantény: za ukončení karantény, ať už PCR testem nebo uplynutím předepsané lhůty (aktuálně je lhůta bez PCR testu 14 dní), je zodpovědný rodič žáka (resp. zletilý žák), škola konec karantény u jednotlivců nekontroluje.

Potvrzení OČR: v případě, že je dítěti nařízena karanténa, vydává potvrzení o OČR dětský lékař, nikoli škola.

Distanční výuka: pokud je více než polovině žáků konkrétní třídy nařízena karanténa, vzdělávají se žáci této třídy distančně. Pokud je v karanténě nižší počet žáků než polovina třídy, vzdělává se třída formou prezenční výuky. Distanční výuku nemůže ředitel školy o své vůli nařídit.

VOJ, 19. 11. 2021, 15.30 hod.

COVID 19 se bohužel ani naší škole nevyhnul. V neděli 14. listopadu 2021 vyhlásila KHS Libereckého kraje karanténu pro vybrané studenty 4. ročníku, kteří již obdrželi pokyny, jak mají dále postupovat.  O situaci ve škole budeme průběžně informovat. Karanténu pro příslušnou třídu nebo školu můře nařídit pouze příslušná KHS. Karanténa se netýká studentů, kteří byli očkováni nebo kteří v posledních 180 dnech prodělali COVID 19. 

VOJ, 14. 11. 2021, 20.35 hod.

V rubrice "Ročníkové práce" byla dne 22. 10. 2021 zveřejněna pravidla pro ročníkové práce, která jsou platná pro školní rok 2021/2022. Ročníkové práce zpracovávají a obhajují studenti 3. ročníku a septimy.

VOJ, 22. 10. 2021, 14.35 hod.

Rekonstrukce kotelny školy úspěšně pokračuje. Podle smlouvy bude kotelna předána k používání nejpozději do konce října. Dodavatel se velmi snaží o to, abychom mohli spustit provoz kotelny i dříve (možná už v průběhu příštího týdne). Jde o náročný projekt, který musí být hotov ve zrychleném režimu. Zatím ve škole netopíme, a proto žákům i zaměstnancům doporučuji nosit ještě několik dní teplejší oblečení. Mějte prosím trpělivost. Děkuji Vám za pochopení.

VOJ, 15. 10. 2021, 12.30 hod.

V rubrice "Maturita" (Maturity 2022) byly pro studenty 4. ročníku a oktávy zveřejněny základní informace k maturitám v roce 2022 (nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro společnou a profilovou maturitní zkoušku, podmínky maturitních zkoušek, témata pro jednotlivé předměty atd.). Studenti se musí přihlásit k maturitě nejpozději 1. prosince 2021. Předpokládaným termínem ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky je týden od 23. do 27. května 2022.

VOJ, 7. 10. 2021, 16.30 hod.

Na pondělí 27. září jsem v souladu s platnou legislativou vyhlásil z technických a organizačních důvodů volno pro žáky. Výuka nebude probíhat. Příslušné rozhodnutí ředitele je vedeno pod č. j. 598/2021/VOJ-122. Rodiče a studenti byli o tomto rozhodnutí informováni s předstihem v kalendáři a zpravodaji gymnázia na měsíc září, zřizovatel školy byl rovněž v dostatečném předstihu informován.

VOJ, 22. 9. 2021, 10.40 hod.

Školní rok 2020/2021

Po maturitním týdnu (maturity probíhaly od 8. do 11. června) pokračujeme v řádné prezenční výuce ve všech nematuritních třídách.  Od úterý 15. června mohou na základě rozhodnutí vlády studenti a učitelé při výuce odložit roušky. Povinnost nošení roušek platí nadále o přestávkách a ve společných prostorách školy.

VOJ, 14. 6. 2021, 17.50 hod.

Informace k týden najdete na hlavní stránce v aktualitách. V týdnu od 10. do 14. května mají prezenční výuku žáci tercie a kvarty, ostatní žáci mají výuku distanční. Obě formy výuky nelze kombinovat, musíme se řídit mimořádnými opatřeními MŠMT. V médiích bylo avizováno, že návrat všech žáků do školy k prezenční výuce se rychle blíží. Za určitých podmínek by se tak mohlo stát už v týdnu od 17. května, nic však není jisté. Jakmile o návratu studentů do školy bude rozhodnuto a obdržíme oficiální datovou zprávu z MŠMT v této věci, budeme o tom studenty, jejich rodiče a zaměstnance školy neprodleně informovat. Všichni si už jistě přejeme návrat k normálnímu životu. Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci.

VOJ, 7. 5. 2021, 11.30 hod.

I v týdnu od 19. dubna a dále až do odvolání pokračujeme ve výuce ve všech třídách pouze distanční formou. Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci jsou od 12. dubna testováni. Výjimku mají pedagogové, kteří pracují výhradně z místa svého trvalého nebo přechodného bydliště (režim home office, online výuka v MS Teams) a také ti, kteří jsou již očkováni a po 2. očkování uplynula lhůta 14 dnů. Aktuálně jsou možné individuální konzultace žáků maturitních ročníků s pedagogy. Skupinové konzultace v počtu maximálně 6 studentů maturitních tříd jsou možné od pondělí 19. dubna, avšak pouze po předchozí domluvě s příslušnými učiteli a zástupcem ředitele (mj. se na skupinové konzultace vztahuje povinnost testování studentů).

Uchazečům o vzdělávání byly 14. dubna odeslány pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky (viz rubrika "Přijímací řízení"), kde uchazeči najdou důležité informace k termínům zkoušek a také k pravidlům ochrany zdraví v průběhu těchto zkoušek.

Maturanti mají do 30. dubna právo se rozhodnout, zda budou absolvovat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který zvolili ve společné části maturitní zkoušky. Po uplynutí této lhůty bude zpracován denní přehled ústních maturitních zkoušek pro obě maturitní třídy.

VOJ, 16. 4. 2021, 12.35 hod.

Od pondělí 1. března 2021 až do odvolání bude výuka ve všech třídách probíhat pouze distanční formou. Epidemiologická situace je vážná. Podrobnosti k provozu škol sdělí MŠMT po jednání Poslanecké sněmovny PČR v nejbližších dnech. Maturanti se zatím k prezenční výuce do školy nevrátí. Veřejnost žádám, aby komunikovala se školou elektronickou cestou a omezila návštěvy ve škole jen na velmi vážné a jinak neřešitelné případy. Do budovy školy je vstup z bezpečnostních a epidemiologických důvodů povolen pouze zaměstnancům a těm osobám, které zde vykonávají údržbářské, projektové nebo servisní práce. Podmínkou pohybu všech osob ve škole je důsledné dodržování platných hygienických opatření (respirátory, dezinfekce, rozestupy atd.). Pokud školu musíte navštívit, vyčkejte před hlavním vchodem školy, kam se příslušný zaměstnanec dostaví po Vašem zazvonění na zvonky umístěné u dveří hlavního vchodu (vážným důvodem pro návštěvu školy je např. situace, potřebujete-li na poslední chvíli podat přihlášku ke vzdělávání v termínu do 1. března). Důrazně doporučuji plánovanou návštěvu ve škole předem domluvit telefonicky. Školní jídelna je zatím stále v provozu. Cizí strávníci si vyzvedávají obědy výhradně ze školního dvora (výdejní okénko).

VOJ, 26. 2. 2021, 13.25 hod.

V neděli 14. února vyhlásila vláda nový nouzový stav.Dle sdělení MŠMT pokračují školy v nezměněném režimu od 15. do 28. února.  Výuka ve všech třídách našeho gymnázia pokračuje pouze distanční formou.

VOJ, 15. 2. 2021, 10.20 hod.

Od pondělí 15. února pokračuje výuka ve všech třídách pouze distanční formou. Podle sdělení pana ministra školství Plagy z dnešního dne pokračují školy v nezměněném režimu nezávisle na tom, že ke dni 14. února končí nouzový stav.

VOJ, 12. 2. 2021, 12.20 hod.

V týdnu od 8. února do 12. února bude výuka ve všech třídách gymnázia probíhat i nadále pouze distanční formou. 

VOJ, 29. 1. 2021, 15.00 hod.

V aktualitách byla zveřejněna informace o tom, že v týdnu od 25. 1. 2021 pokračuje výuka ve všech třídách pouze distanční formou. Vláda ČR ve středu 27. 1. 2021 rozhodla o tom, že ke změnách forem výuky s účinností od 1. února 2021 nedojde.  Vzhledem k faktu, že od pondělí 1. února mají studenti naší školy jeden týden jarní prázdniny, sděluji, že k datu a hodině této zprávy ředitele není jasné, jaká forma výuky bude následovat od pondělí 8. února. Pokud ministr školství v dalších dnech rozhodne o příslušných změnách, budu Vás o tom informovat. Pokud ke změnám nedojde, bude výuka od 8. února pokračovat ve všech třídách distanční formou.

VOJ, 28. 1. 2021, 09.25 hod.

Epidemiologická situace se bohužel nelepší. Podle pokynů MŠMT bude od pondělí 11. ledna do pátku 22. ledna 2021 probíhat výuka ve všech třídách i nadále pouze distanční formou. 

VOJ, 8. 1. 2021, 12.55 hod.

Na základě pokynů MŠMT se od pondělí 4. ledna 2021 mění provoz našeho gymnázia tak, že výuka probíhá ve všech třídách bez výjimky pouze distančním způsobem. Toto opatření platí prozatím do 8. ledna 2021. Výuka bude probíhat dle denního rozvrhu v jednotné platformě MS TEAMS. Školní jídelna bude v uvedeném týdnu vařit pro přítomné pedagogy a nepedagogické zaměstnance, cizí strávníci si mohou oběd odebrat ve výdejním okénku. Všichni zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky nebo respirátory po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou konzumace stravy. Ve výjimečných případech jsou umožněny individuální konzultace žáků s učiteli, pouze však v režimu jeden žák - jeden učitel. Vstup třetích osob do školy (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že je omezen kontakt těchto osob s osobami uvnitř školy (po předchozím zazvonění u vchodu školy vyčkejte příchodu příslušného zaměstnance, do školy nevstupujte). Žádáme Vás, abyste své žádosti a problémy řešili přednostně elektronickou cestou nebo telefonicky.

VOJ, 29. 12. 2020, 18.10 hod

Na pondělí 21. prosince a na úterý 22. prosince vyhlásil pan ministr školství pro žáky volné dny, na které navazují původně stanovené vánoční prázdniny. 4. ledna 2021 se do školy vrátí žáci tříd tercie, kvarta, oktáva a dále 1., 2., 3. a 4. ročník. Prezenční výuka v těchto třídách bude navíc omezena povinným zachováním homogenity skupin (detaily budou zveřejněny vždy v denním rozvrhu).

VOJ, 18. 12. 2020, 10.00 hod

Od pondělí 7. prosince se mění provoz ve školách na základě 3. stupně "Opatření PES pro oblast školství". Pro naši školu to znamená, že 4. ročník a oktáva (maturitní třídy) pokračují v prezenční výuce ve všech dalších týdnech až do případného odvolání. Nově se k prezenční výuce připojí třídy 1., 2. a 3. ročníku čtyřletého gymnázia, avšak pouze na jeden týden, tj. od 7. do 11. prosince. V dalším týdnu, tj. od 14. do 18. prosince budou mít studenti 1., 2. a 3. ročníku opět distanční výuku. Studenti tříd kvinta, sexta a septima osmiletého gymnázia pokračují od 7. prosince do 11. prosince v distanční formě výuky, do školy k prezenční výuce nastoupí od 14. do 18. prosince. Takto se budou třídy studentů 1.,2.,3. ročníku a kvinty, sexty a septimy po týdnech střídat. Homogenita skupin studentů např. ve volitelných seminářích na vyšším stupni gymnázia již není povinná, a proto se semináře budou konat v celých skupinách studentů ze tříd, které mají v daný týden prezenční formu výuky. Pro žáky nižšího stupně gymnázia platí pravidla již dříve zveřejněná se zachováním homogenity tříd a principem rotace, což znamená, že od pondělí 7. prosince do pátku 11. prosince mají prezenční výuku ve škole žáci tercie a kvarty, žáci primy a sekundy do školy nepůjdou a mají distanční formu výuky. V dalších týdnech se žáci primy a sekundy budou střídat ve formě výuky s žáky tercie a kvarty. Pro zachování tohoto systému je mj. jiné nutné, aby všichni studenti, pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci školy důsledně dodržovali základní hygienická pravidla (roušky, hygiena roukou, rozestupy, zvláštní pravidla pro chování ve školní jídelně, rozestupy, pravidelné větrání v učebnách a v dalších místnostech školy atd.).  

VOJ, 3. 12. 2020, 10.50 hod.

Uvolňování opatření platících pro školství v případě našeho gymnázia znamená, že se vrátí do školy k prezenční výuce studenti obou maturitních tříd, a to od středy 25. 11. 2020. Studenti oktávy a 4. ročníku budou mít běžný rozvrh hodin s případnými denními změnami tak, jak jsou zvyklí v běžném školním roce. Vzhledem k tomu, že výuka může dle instrukcí z MŠMT probíhat až do odvolání pouze v homogenních skupinách, nastává určitý problém v organizaci výuky seminářů, ve kterých jsou různé skupiny studentů z různých tříd. Proto bude platit, že v tomto týdnu budou mít vždy 1. hodinu z dvouhodinové dotace příslušného semináře výuku studenti 4. ročníku a 2. hodinu studenti oktávy. V příštím týdnu budou mít 1. hodinu studenti oktávy a 2. hodinu studenti 4. ročníku a tak dále i v dalších týdnech. Studenti 3. ročníku a septimy nebudou společné semináře s maturanty až do odvolání navštěvovat. O dalších detailech v této věci (zápisy do třídních knih, počítání absence atd.) budou informováni všichni pedagogové na čtvrtletní poradě dne 23. 11. 2020 (případné dotazy k organizaci výuky směřujte proto na příslušné učitele). Od pondělí 30. 11. 2020 bude probíhat prezenční výuka také pro primu a sekundu nižšího stupně gymnázia. Ostatní třídy budou mít nadále distanční výuku.Tercie a kvarta vystřídá ve škole primu a sekundu v dalším týdnu, tj. od 7. do 11. prosince, prima a sekunda bude mít v tomto týdnu opět distanční výuku. Takto se budou třídy nižšího gymnázia střídat až do odvolání. Obědy ve školní jídelně mají žáci, kteří jsou k nim v běžném provozu školy od začátku školního roku přihlášeni, od data zahájení prezenční výuky automaticky přihlášené (pokud si obědy chtějí odhlásit, postupují standardním způsobem). Ve škole platí příslušná hygienická opatření (nošení roušek, zákaz zpěvu a sportovní činnosti, dle možností zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu během dne jako alternativní výuka tělesné výchovy, regulace nástupů žáků na oběd a omezení při konzumaci jídla ve školní jídelně, pravidelná hygiena rukou, větrání ve třídách atd.). O případných dalších opatřeních a změnách Vás budeme informovat.

VOJ, 23. 11. 2020, 14.10 hod.

Podle aktuálního usnesení vlády ČR (č. 1191) vyučujeme až do 20. listopadu ve všech třídách dále pouze distanční formou. Od středy 18. listopadu jsou povoleny osobní individuální konzultace žáků s pedagogy, pouze však v režimu jeden žák - jeden učitel. Tuto možnost pečlivě zvažte, vzhledem k aktuální situaci Vám doporučuji, abyste konzultace využili jen ve zcela mimořádných a výjimečných případech (termín si musíte vzhledem k provozu školy domluvit s příslušným pedagogem předem mimo rozvrh, někteří učitelé pracují v režimu home office). Někteří studenti si ještě potřebují vyzvednout učebnice a materiály ze svých šatních skříněk. Za tímto účelem povoluji jednotlivým studentům mimořádný vstup do školy, avšak pouze ve středu 18. 10., ve čtvrtek 19.10. a v pátek 20. 10. vždy od 16.00 do 18.00 hod. a pouze po předchozí telefonické domluvě s panem školníkem (tel. 702 013 475). Pan Bruckner vpustí žáky do budovy jednotlivě. V šatnách se nijak nezdržujte a školu po vyzvednutí věcí opusťte. Věřím, že se epidemilogická situace bude zlepšovat a že se studenti postupně budou moct vrátit do školy. Zatím je avizováno, že by se do školy mohli jako první vrátit maturanti, o konkrétním postupu rozhodne vláda ČR na konci tohoto týdne.

VOJ, 18. 11. 2020, 10.25 hod.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci pokračujeme ve výuce distanční formou ve všech třídách. Podle informací z MŠMT by se po zlepšení situace k prezenční výuce měli vrátit nejprve maturanti, termín dosud není znám. Všichni si přejeme, aby se tak stalo co nejdříve, a to nejen pro maturanty, ale i pro studenty jiných tříd. Maturanti se aktuálně musí zamýšlet nad volbou maturitních předmětů v podmínkách legislativních změn maturitní zkoušky. Hlavní informace pro naše maturanty jsem zveřejnil v rubrice "MATURITA" - "MATURITY 2021", pro studenty obou maturitních tříd proběhne online seminář s ředitelem a zástupcem ředitele v pátek 6. listopadu 2020. Přihlášky k maturitě musí studenti 4. ročníku a oktávy odevzdat nejpozději do 1. prosince 2020.  V rubrice "O GYMNÁZIU" - "ROČNÍKOVÉ PRÁCE" byla zveřejněna aktuální pravidla pro ročníkové práce studentů 3. ročníku a septimy. Pro uchazeče o studium na našem gymnáziu (čtyřletý a osmiletý studijní obor) a jejich rodiče jsem v rubrice "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ" zveřejnil základní informace o počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání od školního roku 2021/2022 včetně termínů jednotných přijímacích zkoušek.

VOJ, 4. 11. 2020, 11.00 hod.

Další změny v provozu školy vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou překotné, ale vzhledem k závažnosti věci nutné. Vládou nařízená distanční výuka platí pro všechny třídy naší školy s účinností od 14. 10. 2020. Školní jídelna je zatím v provozu a vaří přednostně pro zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti. Všichni studenti mají od 14. 10. 2020 z provozních důvodů obědy odhlášené. Pro studenty, kteří se vzdělávají distančním způsobem (samozřejmě pokud nejsou nemocní), existuje dle sdělení MŠMT možnost podle aktuálních podmínek oběd odebrat. V takovém případě si oběd musí student objednat a může si ho odebrat s sebou domů nebo při dodržení aktuálních hygienických předpisů může oběd konzumovat ve školní jídelně. Z tohoto důvodu pro cizí strávníky platí, že objednané jídlo si mohou odebrat pouze s sebou.

VOJ, 13. 10. 2020, 15.35 hod.

Epidemiologická situace se neustále mění, bohužel zatím ne k lepšímu. Od 12. 10. 2020 mají studenti vyššího stupně gymnázia distanční výuku, žáci nižšího gymnázia mají zatím výuku prezenční (chodí do školy). Podrobnější zprávu a informace najdete na hlavní straně webu školy z pátku 9. 10. 2020. Vláda ČR vyhlásí v pondělí 12. 10. 2020 další opatření, která budou pravděpodobně platit od středy 14. 10. 2020. Pokud se opatření budou týkat provozu našeho gymnázia, budeme Vás o nich informovat.

VOJ, 11. 10. 2020, 20.40 hod.

Od pondělí 5. října 2020 pokračujeme v prezenční výuce. Omezení jsou pro hudební výchovu (zákaz zpěvu) a sportovní činnosti (výuka v tělesné výchově bude mít náhradní program - např. procházky do přírody v okolí školy, zdravověda, prevence úrazů při sportu apod.). Aktuální nařízení vlády ČR si můžete přečíst ZDE, rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zveřejněné 2. 10. 2020 je k dispozici ZDE.

VOJ, 2. 10. 2020, 19.35 hod.

V rubrice Maturity 2021 jsem dne 25. 9. 2020 zveřejnil informace k maturitním zkouškám v roce 2021.

VOJ, 24. 9. 2020, 17.15 hod.

Sděluji všem studentům a jejich rodičům, že v pátek 25. 9. 2020 probíhá v naší škole běžná prezenční výuka podle denního rozvrhu. Volný den pro žáky (tzv. "ředitelské volno") nevyhlašuji. V současné době není nikdo ze zaměstnanců a studentů ve škole COVID-19 pozitivní. V mé pravomoci je vyhlášení maximálně 5 dnů ředitelského volna ve školním roce, proto tyto dny šetřím např. na maturitní zkoušky, aby obě maturitní třídy mohly maturovat ve stejném týdnu, anebo na řešení obtížnější epidemické situace ve škole, kterou lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat.

VOJ, 24. 9. 2020, 11.00 hod.

Od 21. 9. 2020 je třída kvinta zpět ve škole, karanténa byla této třídě rozhodnutím KHS Libereckého kraje ukončena. Prezenční výuka může probíhat opět ve všech třídách.  Po sobotním testování studentů uvedené třídy není nikdo další COVID - 19 pozitivní. Všichni studenti, pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci mají povinnost nosit roušky. Týká se i veškeré výuky s výjimkou tělesné výchovy a hudební výchovy (v případě, že jde o zpěv, nikoli o poslech či teorii). Ve svých kabinetech a kancelářích mohou zaměstnanci školy roušku odložit, pokud jsou vzdáleni alespoň 2 metry od jiného zaměstnance. Všichni pedagogové, nepedagogičtí zaměstnanci a studenti obdrží na začátku tohoto týdne nanoroušky, které škole poskytl Liberecký kraj.

VOJ, 21. 9. 2020, 12.35 hod.

Ke dni 16. 9. 2020 máme hlášeny 4 případy onemocnění COVID-19 mezi studenty třídy kvinta. Tato třída je celá v karanténě. V sobotu 19. 9. 2020 v 09.00 hod. proběhne druhé testování většiny žáků uvedené třídy. Budou-li výsledky testů negativní, ukončí Krajská hygienická stanice Libereckého kraje těmto žákům karanténu a žáci budou moct opět nastoupit k prezenční výuce ve škole.

VOJ, 16. 9. 2020, 17.55 hod.

Proměnlivé podmínky a navazující hygienická opatření se v podzimních měsících zřejmě stanou součástí každodenního života školy. Vzhledem k  aktuální epidemiologické situaci jsou instalovány dezinfekční a ochranné prostředky v určených prostorách školy a také v jednotlivých třídách. Zahájili jsme běžnou prezenční výuku. O případných změnách, např. o přechodu na distanční výuku v  některé ze tříd nebo v celé škole, o případném vyhlášení karantény pro jednotlivce nebo celé třídy, pedagogy nebo o uzavření celé školy rozhoduje vždy Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Aktuálně vyzýváme všechny zaměstnance a studenty k  dodržování základních hygienických pravidel (mytí rukou, dezinfekce, dodržování přiměřeného odstupu od ostatních osob tam, kde je to možné apod.). Snahou všech aktérů pedagogického procesu (studentů, jejich rodičů a pedagogů) je jistě udržet prezenční formu výuky co nejdéle, pokud to hygienické a epidemiologické místní podmínky dovolí. Veřejnost prosíme, aby z preventivních důvodů omezila návštěvy ve škole na nezbytné případy (většina žádostí a proseb může být vyřešena elektronicky). K aktuálním opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy.

VOJ, 8. 9. 2020, 15.20 hod.

Školní rok 2019/2020

Úprava pravidel pro ročníkové práce studentů 3. ročníku a septimy

V rubrice "O gymnáziu" - "Ročníkové práce" jsem dne 21. 4. 2020 zveřejnil upravená pravidla pro ročníkové práce studentů 3. ročníku a septimy.

VOJ, 21. 4. 2020, 15.40 hod.

Krátkodobý vstup do školy pro studenty (resp. jejich rodiče) a pro pedagogy

Studenti (resp. jejich rodiče): pátek 20. března od 14.00 do 16.00 hod., vstup hlavním vchodem školy pouze do šaten ke skříňkám, na velmi krátkou dobu, vstup do školy po jednom, samozřejmě v roušce, za dohledu pana Brucknera nebo pana Lengála, přijdou jen ti, kteří to opravdu nutně potřebují, nejde o povinnost, venku před školou prosím o dodržení nejméně dvoumetrových odstupů, chovejte se prosím kultivovaně, nejde o show

Pedagogové: pátek 20. března od 09.00 do 12.00 hod., postup a pokyny pedagogové již obdrželi na služební e-maily, nejde rovněž o povinnost, návštěvu školy pečlivě zvažte. 

Osoby v karanténě nemají do školy přístup. V jiných termínech návštěva školy zatím nebude povolena, následně v pátek odpoledne proběhne další řádná dezinfekce prostor školy.

VOJ, 19. 3. 2020, 12.45 hod.

Informace pro rodiče žáků a pro studenty v souvislosti s opatřeními vydanými MZ ČR a vládou ČR - omezení provozu školy, distanční forma vzdělávání, komunikace se školou

Od pondělí 23. března začíná pro studenty distanční forma výuky, přímá výuka za přítomnosti žáků ve škole není možná. Pedagogové obdrželi příslušné pokyny a postupně budou studenty kontaktovat různými formami distanční výuky, které mají povolené. Učitelé a studenti budou mít svůj rozvrh k dispozici do konce tohoto týdne v programu Bakaláři. Se školou prosím komunikujte výhradně telefonicky nebo elektronicky (kanceláře školy fungují zatím denně od 08.00 do 14.00 hod.). Ředitel školy je aktuálně přítomen ve své kanceláři denně od 08.00 do cca 16.30 hod., pokud není právě pověřen jinými úkoly v oblasti krizového řízení. Ve velmi nutném případě volejte na mé mobilní telefonní číslo kdykoli, jinak prosím o respektování mé pracovní doby (na mnohých úřadech je pracovní doba nesrovnatelně zredukována, někde nejsou úřední hodiny povoleny vůbec). Rodiče aktuálně žádám o zvýšený dohled nad plněním úkolů jejich dětí. Je žádoucí a dovolím si říct i nutné, aby studenti využivali pro své vzdělávání různé zdroje i sami (viz např. výukové programy České televize). Maturanty vyzývám, aby se na maturity připravovali samostatně a nečekali jen na pokyny svých vyučujících. Kromě snahy studenty zaměstnat je aktuálně naší největší snahou pokusit se zamezit vnesení nákazy do školy. Proto prosím zatím respektujte fakt, že do školy nemají studenti a pedagogové přístup. Na řešení této věci pracujeme, mějte prosím trpělivost (víme např., že někteří studenti mají učebnice ve skříňkách, že učitelé potřebují do kabinetů). Použijte prosím zatím on-line nástrojů. Pokud bude do školy umožněn velmi krátkodobý vstup, pak bude muset mít přísná pravidla a určené dny a časy. Některým z Vás se zdá, že naše opatření jsou až příliš tvrdá. Všichni jsme ale v této situaci poprvé a musíme se chovat odpovědně, žádný návod k použití neexistuje. Děkuji Vám za podporu a za pochopení, přeji Vám všem dobré zdraví. Společně to vyhrajeme. 

VOJ, 17. 3. 2020, 15.10 hod.

Doporučení pro rodiče žáků pro pondělí 10. února

Vážení rodiče našich žáků,

zveřejňuji tímto doporučení pana hejtmana Libereckého kraje Martina Půty k zítřejšímu dni: "Upozorňujeme obyvatele kraje na hrozící orkán o rychlosti až 145 km/hod. Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10.2. nechali svoje děti ze všech typů škol doma. Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace v dopravě. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě." Uvedené doporučení pana hejtmana jsem obdržel formou MMS zprávy v neděli 9.2.2020 ve 23.10 hod. prostřednictvím vedoucí odboru školství KÚ Libereckého kraje Ing. Jiřiny Princové. S doporučením pana hejtmana se plně ztotožňuji, a proto ho cituji v plném rozsahu. Podle konkrétní situace zbytečně neriskujte. Škola bude otevřena a bude fungovat zřejmě v omezeném režimu. Potvrzuji tímto, že nepřítomní žáci budou omluveni.

VOJ, 09.10.2020, 23.50 hod.

Vyjádření ke stávce ve středu 6.11.2019

Žákům a rodičům žáků našeho gymnázia sdělujeme, že se pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci naší školy nepřipojují ke stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6.11.2019. V tento den proběhne výuka dle platného rozvrhu, v jídelně budou vydávány obědy v běžném režimu. Více viz rubrika "Aktuality".

VOJ, 05.10.2019, 16.15 hod.

Fridays for future - sdělení pro studenty a jejich rodiče

V pátek 25. 10. 2019 proběhne na Riegrově náměstí v Semilech celospolečenská stávka za životní prostředí. Plánována je od 10.00 do cca 12.00 hod. Bližší podrobnosti získáte např. na www.fridaysforfuture.cz. Stávku neorganizujeme, účast studentů na stávce je zcela dobrovolná. Omluvení studentů z výuky je plně v pravomoci třídních učitelů (těm bylo kladné rozhodnutí v této věci ředitelem doporučeno). Protože je případná absence studentů ve výuce známá předem, je podmínkou kladného rozhodnutí třídních učitelů podání žádosti o uvolnění (zletilí studenti podávají žádost sami, za nezletilé studenty podávají žádost rodiče). Pedagogové gymnázia na shromáždění nevykonávají pedagogický dohled (zletilí studenti zodpovídají sami za sebe, za nezletilé studenty odpovídají jejich rodiče).

VOJ, 22.10.2019, 19.30 hod. 

Sdělení pro studenty 4.ročníku a oktávy

V rubrice "Maturity 2020" byla zveřejněna nabídka předmětů, ze kterých lze v roce 2020 skládat povinnou či nepovinnou maturitní zkoušku v profilové části maturity. Zároveň jsou pod odkazy shrnuta témata zkoušek z jednotlivých předmětů.

VOJ, 21.10.2019, 12.05 hod. 

Základní informace k přijímacímu řízení v roce 2020

V rubrice "Přijímací řízení" najdou uchazeči o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2019/2020 a jejich rodiče základní informace k přijímacímu řízení. Stránka bude průběžně aktualizována.

VOJ, 3.10.2019, 09.45 hod. 

Sdělení pro studenty 3.ročníku a septimy a pro pedagogy

Dne 26.9.2019 jsem zveřejnil pravidla k ročníkovým pracím pro studenty 3.ročníku a septimy ve školním roce 2019/2020. Kompletní znění dokumentu a další související pokyny najdete v rubrice "O gymnáziu" - "Ročníkové práce".

VOJ, 26.9.2019, 11.30 hod. 

Sdělení pro studenty 4.ročníku a oktávy

Dne 25.9.2019 jsem pro studenty 4.ročníku a oktávy zveřejnil školní seznamy literárních děl k maturitě v roce 2020. Příslušné dokumenty najdete v rubrice "Maturity 2020".

VOJ, 25.9.2019, 16.00 hod. 


Školní rok 2018/2019

Sdělení pro žáky a jejich rodiče - poslední rozloučení s panem Mgr. Pavlem Nečaským

Jak již všichni víte, pan Mgr. Pavel Nečaský bohužel zemřel. Poslední rozloučení s tímto vynikajícím učitelem a skvělým člověkem proběhne v pátek 15. února 2019 v kostele sv. Petra a Pavla. Denní rozvrh bude upraven tak, že vyučování končí 4. vyučovací hodinou. Účast pedagogů, nepedagogických zaměstnanců školy a všech studentů na smutečním obřadu je dobrovolná.

Sdělení pro žáky a jejich rodiče - zastupování, změna rozvrhu 

Vzhledem k déle trvající nemoci pana Mgr. Pavla Nečaského ředitel školy rozhodl o nutných personálních změnách. S účinností od 1.2.2019 bude pana Mgr. Nečaského zastupovat ve funkci výchovného poradce školy pan Ing. Luděk Štěpnička, ve funkci kariérového poradce paní Mgr. Lucia Rambousková, Ph.D. Od 1.2.2019 se také v některých parametrech mění rozvrh hodin, úvazek pana Mgr. Pavla Nečaského (český jazyk a literatura a základy společenských věd) je k 1.2.2019 rozdělen mezi kolegy a kolegyně s příslušnou aprobací. Děkujeme všem za pochopení. 

VOJ, 23.1.2019, 15.45 hod. 

Sdělení pro uchazeče o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2019-2020 

V rubrice "Přijímací řízení" zveřejnil ředitel školy kritéria přijímacího řízení v roce 2019 a další důležité informace ve vztahu k přijímacímu řízení v roce 2019. Servis k přijímacímu řízení poskytují ředitel a jeho zástupce. Máte-li jakékoli dotazy v této věci, neváhejte se na nás obrátit. Důležité je vědět o všech možnostech a postupech, které pro uchazeče o vzdělávání přicházejí v úvahu.

VOJ, 8.1.2019, 18.10 hod. 

Sdělení pro žáky a jejich rodiče

V současné době dosahuje administrativní a byrokratická zátěž naší školy svého maxima. Dovolujeme si Vás proto vyzvat, abyste jakékoli běžné žádosti (např. uvolnění z výuky nad dva dny, uvolnění z TV, atd.) podávali s větším časovým předstihem. Závažnější žádosti, které jsou v režimu správního řádu, vyžadují delší čas na zpracování (dle správního řádu jde až o 30 dní, resp. až 60 dní dle složitosti případu). Servis pro žáky i rodiče je pro nás samozřejmostí, veškeré žádosti se snažíme vyřídit co nejrychleji. Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost v uvedené věci.

VOJ, 13.1.2018, 09.25 hod. 

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz