Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » ROK 2021

KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2021

 • Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září. Studenti se sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Tradiční shromáždění vedení školy, pedagogů a studentů v aule gymnázia se letos stejně jako vloni vzhledem k  aktuálně platným hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a pokynům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebude konat. (VOJ)
 • Všichni bychom si přáli, aby tento školní rok začal a pokračoval bez problémů, aby mohla probíhat pouze prezenční výuka a aby mohly být pořádány nejrůznější tradiční i netradiční akce a projekty. Budeme-li se k  sobě všichni chovat ohleduplně, máme šanci, že tomu tak bude. Vzhledem k  současné epidemiologické situaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti v denním provozu školy. Vyzýváme všechny zaměstnance a studenty k  dodržování základních hygienických pravidel (mytí rukou, dezinfekce, dodržování přiměřeného odstupu od ostatních osob tam, kde je to možné apod.). Veřejnost prosíme, aby z preventivních důvodů omezila návštěvy ve škole na nezbytné případy. K aktuálním opatřením v souvislosti s epide-miologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy. Vyučování začne prezenční formou ve všech třídách podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým je stanoveno screeningové testování žáků. Testování žáků proběhne ve třech termínech, a to 1., 6. a 9. září. Testovat se nemusí žáci, kteří jsou očkovaní, anebo kteří prodělali COVID-19 a od prodělané nemoci neuběhlo 180 dnů; kromě toho testování ve škole může žák nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Testování bude probíhat antigenními testy GENRUI, které byly ministerstvem vybrány ve veřejné zakázce. Testováni budou z  preventivních důvodů a z důvodu ochrany zdraví i vybraní zaměstnanci školy. (VOJ)
 • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro školy také pravidla nošení ochrany dýchacích cest od 1. září. Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt své dýchací cesty ochranným prostředkem uvedeným v aktuálním mimořádném opatření MZd (respirátory, roušky).Ve výuce ve třídách nemusí mít žáci ani pedagogové ochranu dýchacích cest, stejně tak např. při konzumaci jídla a nápojů ve školní jídelně. Pokud by nastala situace, že žák odmítne testování, je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při výuce ve třídách.  (VOJ) 
 • Ve středu 1. září se uskuteční volby do školské rady. Volby budou probíhat prezenční formou v infomačním centru gymnázia v průběhu celého dne (od 9:00 do 17:00 hod.). Pedagogy, kteří kandidují do školské rady na další tříleté volební období (Mgr. Lukáš Rambousek a Mgr. Kamila Víznerová) volí učitelé gymnázia, další dva kandidáty do školské rady (kandidují Ing. Jana Karpíšková a MUDr. Robert Nechanický) mají právo volit všichni zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků (volit mohou vždy oba rodiče, resp. zákonní zástupci). Způsob volby je popsán na volebních lístcích, které oprávněný volič obdrží ve volební místnosti. Další informace k volbám a ke školské radě najdete na webových stránkách gymnázia (rubrika „O GYMNÁZIU“ > „ŠKOLSKÁ RADA“).  (VOJ)
 • Gratulujeme všem studentům primy a 1. ročníku k jejich dobrým výkonům u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. V prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájí studium celkem 49 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Ludmila Kobrová, třídní profesorkou 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude paní Mgr. Kamila Víznerová.  (VOJ)
 • Ze zahraničního studijního pobytu se vracejí Matěj Pavlata (půlroční studium v SRN) a Lukáš Hradecký (rok v USA). Oba studenti hodnotí svá zahraniční studia především jako velmi dobrou zkušenost. Pokud do 22. září prokážou odpovídající znalosti z  předmětů, které nemohli na školách v zahraničí absolvovat (např. český jazyk a literatura), budou moct pokračovat ve vzdělávání ve svých původních třídách. Zatím byli do svých tříd zařazeni podmíněně. Předpokládáme, že oba studenti své povinnosti po přerušení studia na gymnáziu v minulém školním roce bez problémů zvládnou.  (VOJ)
 • Naopak na roční studium do zahraničí odjeli v tomto školním roce tři studenti. Petr Flössel bude studovat v Kanadě, Adam Koudelka v Itálii a Sára Pěničková ve Velké Británii. (VOJ)                                        
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 6. do 8. září 2021 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat Mgr. Ludmila Kobrová, Mgr. Kamila Víznerová, Mgr. Petra Pekárková a Mgr. Stanislav Ulvr. (ULV)
 • Sportovního kurzu se od 6. do 10. září zúčastní studenti 3. ročníku a septimy. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích a paddleboardu, běhání po lese s mapou a buzolou, střelby z luku a vzduchovek a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu Sv. Kateřina nedaleko Chotěvic. Instruktory kurzu budou učitelé Krajíc, Berka, Hlava a Rambousek. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu.  (KJC)
 • V týdnu od 20. září se naši studenti zapojí prodejem symbolických předmětů do již tradiční akce s názvem „Srdíčkové dny“. Koupí kolíčku, magnetky či záložky ve tvaru srdce v ceně 30,- a 35,- Kč pomůžete i Vy vážně nemocným dětem v  ČR. Více informací naleznete i na stránkách www.srdickovedny.cz a www.zivotdetem.cz. (RAM)
 • Ve dnech 20. září a 21. září se bude konat 27. zasedání škol začleněných do Sítě přidružených škol UNESCO (ASPNet UNESCO), a to na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Připraven je opět bohatý program včetně ekologických aktivit v CHKO Litovelské Pomoraví. Naši školu budou prezentovat a zastupovat Mgr. Markéta Kubíková a Ing. Luděk Štěpnička.  (ŠTĚ)
 • Na pondělí 27. září vyhlásí ředitel školy z organizačních a technických důvodů volno pro žáky (tzv. ředitelský den). Výuka nebude probíhat. (VOJ)
 • Pro studenty našeho gymnázia otevíráme klub zábavné logiky a deskových her. Schůzky se budou konat jednou týdně 90 minut. Nabízené termíny, z  nichž podle preferencí přihlášených zájemců vybereme jeden, jsou středa 14:30 / čtvrtek 14:25 / pátek 13:50. Klub je zdarma. Přihlášky a více informací u vedoucí klubu Mgr. Jany Kocourové (kocourova@giosm.cz). (KCÁ)

Plánované akce a termíny v měsíci říjnu:

 • sobota 2. října 2021 tradiční „Pochod maturantů“ (připravujeme trasy pro pěší i cyklisty a bohaté občerstvení, organizují studenti oktávy a 4. ročníku pod vedením svých třídních profesorů; další podrobné informace k této akci zveřejníme v průběhu září a v říjnovém zpravodaji) (ZAH, HOR) 
 •  podzimní prázdniny pro žáky: 27. a 29. října (ve spojení se státním svátkem 28. října a následným víkendem vzniká tak jistě příjemných 5 dní volna) (VOJ)     

Všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům přejeme dobrý, zdravý a úspěšný nový školní rok!


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: 

úterý 21. září v 16:00 hod.


© 30. 8. 2021, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Mgr. Petr Pýcha, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Lukáš Rambousek (RAM), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

 

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz