Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » ROK 2021

Kalendář duben 2021

 • Rozhodnutím MŠMT probíhá výuka ve všech třídách čtyřletého i osmiletého gymnázia po celý měsíc duben pouze distanční formou. Od poloviny dubna jsou povoleny individuální konzultace, které mohou proběhnout pouze při dodržení aktuálně platných hygienických pravidel (např. testování jednotlivých studentů). (VOJ)
 • Uchazečům o studium v naší škole od školního roku 2021/2022 byly odeslány pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám. Kromě termínů a detailů o průběhu zkoušek, postupu po vykonání zkoušek, povolených pomůckách atd. obdrželi uchazeči informace také o platném nařízení MŠMT o povinném testování antigenními testy před přijímací zkouškou (testování proběhne primárně na základních školách, ze kterých se uchazeči hlásí na školy střední). Pokud mají uchazeči a jejich rodiče jakékoli dotazy k přijímacímu řízení, mohou kontaktovat ředitele nebo zástupce ředitele školy. Doporučujeme Vám také sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na webových stránkách naší školy (www.giosm.cz). (VOJ) 
 • Dne 31. března se konalo on-line okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6-Z8. Do okresního kola v kategorii Z6 postoupili Charlotte Šírková a David Horák (1.O). Oba si vedli dobře. David ve své kategorii zvítězil!  V kategorii Z8 získal 2. místo Damián Roháček a 3. místo Dana Andrejsková (3.O). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. (KCÁ)
 • Dne 6. dubna proběhlo online formou krajské kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii III.A a naši školu zastupovali dva studenti. Z celkového počtu 15 soutěžících z celého Libereckého kraje se na 6. místě umístila studentka sexty Anna Marie Jelínková a 8. místo obsadil student septimy Dominik Pavlata. Oběma studentům děkujeme za dobrou reprezentaci školy. (ZAH)
 • V pondělí 12. dubna se uskutečnila pro studující 8.O přednáška a diskuze na téma „Udržitelný rozvoj“. Mohli jsme o 60 let později, než v den, kdy člověk poprvé uviděl planetu Zemi z kosmu, přemýšlet o globálních problémech této planety. Přednášejícím a lektorem byl PhDr. Ivan Rynda, český sociální a kulturní ekolog, vysokoškolský pedagog a vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na FHS UK (v letech 1992 až 1994 byl poradcem ministra zemědělství, v letech 1992 až 1996 zástupcem ředitele Centra Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, od roku 2001 působí jako vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, přednáší na řadě jiných vysokých škol, účastnil se taktéž obou "Summitů Země" v Riu de Janeiro (1992) a Johannesburgu (2002), spoluzaložil Radu vlády ČR pro udržitelný rozvoj a od roku 2003 je jejím členem). (ŠTĚ)
 • Dne 14. dubna navštívili studenti 8.O on-line Jadernou elektrárnu Dukovany. Virtuální prohlídka s průvodcem proběhla prostřednictvím MS Teams. Seznámili jsme se s částmi jaderné elektrárny a jejich funkcemi, porovnali jsme JE Dukovany s jinými elektrárnami a dozvěděli jsme se spoustu objasňujících číselných hodnot.  (KCÁ)
 • Dne 15. dubna proběhla v rámci semináře z matematiky pro studenty 6.O přednáška RNDr. Jany Pasáčkové, Ph.D. na téma Logické funkce a logické úlohy (online). Studenty čekaly slovní úlohy, které se řeší pomocí úsudku nebo pomocí logických funkcí. Typickými příklady jsou úlohy o pravdomluvných a lhářích či Einsteinova hádanka. Přednášku organizovala Fakulta informatiky a statistiky na VŠE v Praze. (KCÁ)
 • V pondělí 19. dubna proběhla od 16:00 hod. online v MS Teams čtvrtletní porada pedagogů. Učitelé společně hodnotili prospěch, chování a absenci studentů za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021. Rádi konstatujeme, že naprostá většina studentů zvládá distanční formu výuky velmi dobře. Za náročnou přípravu na výuku a za její realizaci patří poděkování všem učitelům. Děkujeme za podporu, trpělivost a pomoc také rodičům našich studentů, protože tato doba není jistě jednoduchá ani pro ně. (VOJ)
 • Skupina studentů kvarty (Adéla Brádlerová, Lucie Klémová, Veronika Nechanická, Simona Plšková a Matyáš Zahradník) se během podzimu 2020 a jara 2021 zúčastnila dalšího ročníku projektu Příběhy našich sousedů. V rámci tohoto projektu studenti zaznamenali vzpomínky pana Vladimíra Prokopa, syna ze semilské lékárnické rodiny, kterou v 50. letech minulého století postihl krutý osud. Závěrečná prezentace projektu proběhne online ve středu 21. dubna od 16:00 na platformě ZOOM. Projektu se zúčastnily celkem čtyři žákovské týmy ze semilských škol. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na adrese: https://www.pribehynasichsousedu.cz/semily/semily-2020-2021/. (ULV)
 • Ve čtvrtek 22. dubna zpestří primánům hodinu občanské výchovy online preventivní program zaměřený na bezpečné chování na internetu a problém sociální izolace v současné pandemické době. Tento program žákům primy odprezentuje společnost Divadelta, jejíž interaktivní představení s preventivní tématikou studenti našeho gymnázia v minulosti již několikrát navštívili. (ULV)
 • Aktuální epidemiologická situace a platná opatření vlády stále ještě nedovolují osobní setkání pedagogů s rodiči našich studentů. Schůzky SRPG proto proběhnou online formou v MS Teams ve čtvrtek 22. dubna od 16:00 hod. Setkání svolají třídní učitelé a rodiče se budou moct připojit v MS Teams přes účty svých dětí. Třídní učitelé budou rodiče informovat o výsledcích jednání čtvrtletní pedagogické rady, které proběhlo v pondělí 19. dubna. (VOJ)

Na květen plánujeme (výběr, změna vyhrazena):  

 • 3. až 6. května přijímací zkoušky uchazečů o vzdělávání (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 • 17. května od 16:00 hod. závěrečnou poradu k hodnocení prospěchu, chování a absence studentů obou maturitních tříd za 2. pololetí školního roku 2020/2021
 • 21. května předání vysvědčení za 2. pololetí maturantům
 • 24. až 26. května didaktické testy společné části maturit

Uzávěrka příspěvků pro kalendář a zpravodaj na květen: pátek 7. května v 16:00 hod.


© 20. 4. 2021,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Petr Pýcha, Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele Hlava

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz