Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2020

Kalendář leden 2020

 • V pondělí 18. 11. se konalo školní kolo olympiády z dějepisu. Téma letošního ročníku znělo „Dlouhé století se loučí“. Ze dvou účastníků I. kategorie prokázala nejlepší znalosti Klára Housová (4.O),  která postupuje do okresního kola. Ve II. kategorii se na prvním místě umístil Jan Řehák (4.) následovaný Šimonem Zonygou (3.), Janou Maťátkovou (8.O) a Vojtěchem Hlavou (2.). Úspěšní řešitelé postoupí přímo do krajského kola. Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším kole. (HOR, ŠFÁ)
 • Během sbírky Červená stužka, která se konala v pondělí 2. prosince 2019, vybrali studenti našeho gymnázia celkem 5292 Kč. Všem dárcům děkujeme. Získané finanční prostředky budou použity na provoz a preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc z. s. Více informací o projektu a výsledky celorepublikové sbírky naleznete na webové stránce www.cervenastuzka.cz. (ULV) 
 • V prosinci se uskutečnily florbalové turnaje. Starší žáci se umístili v okrskovém kole konaném v Semilech na 4. místě. V okresním kole středních škol v Turnově obsadila děvčata čtvrté místo, chlapci byli v konkurenci 11 škol třetí. (KJC)
 • Školního kola olympiády z  němčiny se zúčastnilo ve čtvrtek 12. prosince ve 2 kategoriích 13 studentů, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách. V kategorii III.A zvítězil Tomáš Chmelík (6.O), 2. místo obsadil Matěj Pavlata (6.O) a 3. místo Šimon Kratzer (1. ročník). V kategorii II.B se na 1. místě umístila Anežka Bakešová (4.O), na 2. místě Barbora Zahrádková (3.O), na 3.místě Lucie Klémová (3.O). Do okresního kola v kategorii III.A, které se letos koná 13. 2. 2020 na našem gymnáziu, postupují první tři umístění. Kategorie II.B má okresní kolo v Semilech na ZŠ Dr. Fr. L. Riegra dne 5.2.2020 a budou v ní soutěžit také 3 zástupci z naší školy. Všem gratulujeme a držíme pěsti do okresních kol. (VTÁ)
 • Školního kola olympiády ve francouzštině se zúčastnilo celkem 15 studentů, 9 v mladší a 6 ve starší kategorii. Mezi mladšími skončily společně na 1. místě Tereza Krausová (4.O) a Adéla Ďoubalíková (4.O). Třetí příčku obsadila s minimálním odstupem Zuzana Buriánková (4.O). Mezi staršími si vedla nejlépe Karolína Hnyková (3.), za ní na 2. místě skončily Justýna  Kolářová (5.O) a Jana Špačková (6.O). Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a přejeme další úspěchy ve studiu. (ŠKÁ, HOR)
 • Ve dnech 5. – 10. ledna se studenti kvinty zúčastní lyžařského kurzu v Rokytnici nad Jizerou, kde budou ubytováni na chatě TJ Sokol Železný Brod. Doprovod jim budou dělat instruktoři Radim Berka, Martin Krajíc a Lukáš Rambousek. Studentům přejeme co nejvydařenější sněhovou nadílku a spoustu veselých zážitků. (KJC) 
 • Již tradiční lednový „Den otevřených dveří“ proběhne tentokrát v sobotu 11. ledna od 9:00 do 14:00 hodin. Zájemce o studium a veřejnost budeme informovat o podmínkách přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého studijního programu v  roce 2020 a o organizaci studia (školní vzdělávací program, nadstandardní vybavení školy, možnosti využití volného času atd.). Na setkání promluví ředitel školy, dotazy rádi zodpoví a diskutovat s Vámi budou také zástupce ředitele, výchovný poradce a další pedagogové. Komplexní informace získáte zejména při zahájení v aule od 9:00 hod. Poté bude následovat prohlídka areálu školy. Jsou vítáni všichni, kteří se chtějí stát studenty gymnázia. Samozřejmě jsou zváni i jejich rodiče a ti, kteří se chtějí o gymnáziu něco dovědět, anebo si jeho prostory prohlédnout. (VOJ)
 • Ve středu 15. ledna proběhne školní kolo olympiády v anglickém jazyce v kategoriích I.B (1.O – 2.O), II.B (3.O – 4.O), ve čtvrtek 16. ledna pak v kategorii III.A (5.O – 7.O, 1.r. – 3.r.). Sraz přihlášených účastníků vždy v 8:00 hod. a začátek nejpozději v 8:15 hodin. Přihlaste se u svých vyučujících AJ do pátku 10. ledna. Zájemci o III. kategorii se mohou rovněž přihlásit online na naší webové stránce – www.giokaj.webnode.cz.  Další informace budou uvedeny na nástěnce a webové stránce komise AJ. Těšíme se na Vás! (ZAH)
 • Ve dnech 21. a 23. ledna se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády. V úterý kategorie A a C a ve čtvrtek kategorie B a D. Podrobnější informace ve vitríně zeměpisu (vedle MUL) a u vyučujících zeměpisu. Přihlášky do 17. ledna u svých vyučujících zeměpisu. (BRÁ)
 • Ve středu 22. 1. 2020 navštíví studenti 7.O a 3. ročníku Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání  Gaudeamus 2019/2020, který se koná na výstavišti PVA Expo Praha - Letňany. Veletrhy Gaudeamus jsou postaveny na více než pětadvacetileté úspěšné tradici a probíhají každoročně v Brně, Praze a Nitře. Cílem veletrhů je vytvořit místo setkávání zástupců vzdělávacích institucí a jejich potenciálních studentů. Veletrhy poskytují platformu pro výměnu komplexních informací o možnostech pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Studenty doprovodí výchovná poradkyně Mgr. Lucia Rambousková a třídní učitelka 7.O Mgr. Jana Kocourová.  (RMÁ, KCÁ)  
 • Studenti 4. ročníku a oktávy, třídní učitelé Mgr. Kamila Víznerová a Mgr. Stanislav Ulvr, vedení školy a Spolek rodičů a přátel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily Vás srdečně zvou na 64. maturitní ples. V sobotu 25. ledna od 20:00 hod. v KC Golf Semily si přijďte poslechnout kapelu Futrál a podpořit letošní maturanty. Ve vinárně pro Vás bude připravena diskotéka, proběhne samozřejmě i tradiční hra o ceny a můžete se také těšit na bohaté občerstvení. Cena vstupného je 120,- Kč, předprodej vstupenek bude probíhat v Městském informačním centru a na Gymnáziu Ivana Olbrachta. Těšíme se na Vás!  (VÍZ, ULV)
 • Pedagogové budou hodnotit prospěch, chování a absenci žáků za 1. pololetí školního roku 2019-2020 na pedagogické radě v pondělí 27. ledna od 16:00 hod. (VOJ)  
 • Vysvědčení budou předána studentům ve čtvrtek 30. ledna šestou vyučovací hodinu (studenti obdrží tzv. výpis z vysvědčení). (VOJ)
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna. (VOJ) 

Na únor mj. připravujeme: 

 • lyžařský kurz tercie v termínu od 2. 2. do 7. 2.,
 • lyžařský kurz 1. ročníku v termínu od 23. 2. do 28. 2.,
 • v sobotu 29. února od 20:00 hod. pořádáme v KC Golf Semily 25. ples absolventů gymnázia 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na únor:

pondělí 27. ledna v 16:00 hod.


Vedení školy přeje všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům gymnázia úspěšný rok 2020. Děkujeme všem rodičům, sponzorům a přátelům školy, kteří nám v minulém roce zachovali přízeň a podporovali nás. Všem lidem dobré vůle přejeme, aby jim rok 2020 přinesl zajímavé výzvy, nová poznání, příjemné zážitky, pohodu, štěstí a radost.


© 19. 12. 2019, redakce: PhDr. Jindřich Vojta,

Ing. Luboš Hlava, Mgr. Petr Pýcha a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Lucia Rambousková, PhD. (RMÁ), Mgr. Lenka Škrlíková (ŠKÁ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), Mgr. Kamila Víznerová (VÍZ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz