Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Maturita

Maturity 2020

Rozpis maturitních zkoušek pro obě maturitní třídy

Zveřejňujeme rozpis studentů pro ústní maturitní zkoušky (čas zahájení přípravy a čas zahájení zkoušky). Rozpis studentů třídy 4. ročník najdete pod odkazem ZDE, rozpis studentů třídy 8.0 (oktáva) je zveřejněn pod odkazem ZDE.

© VOJ, zveřejněno 18.5.2020

Rozhodnutí ředitele o stanovení termínu ústních zkoušek společné i profilové části maturit v jarním zkušebním období 2020

Studentům 4. ročníku a oktávy, pedagogům a veřejnosti sdělujeme, že ústní maturitní zkoušky společné i profilové části maturitních zkoušek se v jarním termínu 2020 uskuteční v termínu od 10. do 12. června 2020. Termín zkoušek je shodný pro obě maturitní třídy. O této věci rozhodl ředitel školy dne 14. 5. 2020 (příslušné rozhodnutí je evidováno pod č. j. 408/2020/VOJ-67).

© VOJ, zveřejněno 14.5.2020

Jednotné zkušební schéma pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky

MŠMT dne 11. května 2020 stanovilo  jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro jarní termín maturit v roce 2020. Dny a čas konání didaktických testů pro jednotlivé předměty najdete na webových stránkách CERMATU a také pod odkazem ZDE.

© VOJ, zveřejněno 14.5.2020

Rozhodnutí ředitele o stanovení témat školních zkušebních úloh 3.částí ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků

Ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily stanovil dne 21.10.2019 témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku v cizích jazycích ve společné části maturitní zkoušky. Témata jsou platná pro jarní i následující podzimní zkušební období v roce 2020 a jsou shrnuta v níže uvedených souborech dle jednotlivých jazyků. Příslušné rozhodnutí ředitele vydané dle §8, odst. 3 vyhlášky MŠMT č.177/2009 ve znění pozdějších předpisů je evidováno pod č.j. 856/2019/VOJ-171. 

Témata školních zkušebních úloh 3.části společné části maturitní zkoušky z AJ

Témata školních zkušebních úloh 3.částí společné části maturitní zkoušky z NJ

Témata školních zkušebních úloh 3.částí společné části maturitní zkoušky z FJ

© VOJ, zveřejněno 21.10.2019

Rozhodnutí ředitele o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2020 podle rámcového a školního vzdělávacího programu a rozhodnutí o formě a tématech těchto zkoušek

 V souladu s §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a na návrh jednotlivých předmětových komisí jsem rozhodl takto:

 1. V profilové části maturity, kterou zajišťuje škola, budou maturanti v roce 2020 skládat  2 povinné zkoušky a mohou vykonat až 2 nepovinné zkoušky. Pro profilovou část maturitní zkoušky vybírají maturanti předměty z nabídky stanovené v bodě 6, resp. 7 tohoto rozhodnutí.
 2. Pokud žák pro  maturitu v roce 2020 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, musí v profilové části maturovat alespoň z jednoho cizího jazyka.
 3. Pokud žák pro  maturitu v roce 2020 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět cizí jazyk, může z tohoto jazyka maturovat také v profilové části, avšak pouze v nepovinné zkoušce.
 4. Pokud žák pro maturitu v roce 2020 zvolí ve společné části maturitní zkoušky jako druhý předmět matematiku, může z tohoto předmětu maturovat také v profilové části, avšak pouze v nepovinné zkoušce.
 5. Zkoušky profilové části maturity proběhnou v roce 2020 formou ústních zkoušek před zkušební komisí s výjimkou předmětů výtvarná výchova a hudební výchova. Maturitní zkouška z předmětu výtvarná výchova proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou obhajoby maturitní práce před zkušební komisí. Maturitní zkouška z předmětu hudební výchova proběhne kombinací dvou forem zkoušky, a to formou ústní zkoušky před zkušební komisí a formou praktické zkoušky, která bude mít podobu veřejného vystoupení.
 6. Žáci 4.ročníku (obor 79-41-K/41 Gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova.
 7. Žáci oktávy (obor 79-41-K/81 Gymnázium) si mohou v profilové části maturitní zkoušky vybrat z nabídky následujících předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova.
 8. Schválená témata zkoušek z jednotlivých předmětů profilové části maturitní zkoušky jsou pro maturanty k dispozici na webových stránkách gymnázia (rubrika „Maturity 2020“) a v písemné podobě v  informačním centru gymnázia. Témata jsou platná pro jarní i podzimní období maturitních zkoušek.
 9. Ústní zkoušky společné i profilové části maturitních zkoušek proběhnou v termínu od 25. května do 29. května 2020. Termín ústních zkoušek může být dle aktuální provozní situace ve škole změněn (podle maturitního kalendáře zveřejněného CERMATem se ústní zkoušky profilové části a společné části maturitní zkoušky mohou konat ve dnech 16. května až 10. června 2020). 
 10. Zkoušku z cizího jazyka v nepovinné profilové maturitní zkoušce lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo na úrovni vyšší podle společného referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitel školy nejpozději do 31.března 2020 pro konání zkoušky v jarním zkušebním období a do 30.června 2020 pro konání zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
 11. V roce 2020 mohou maturanti absolvovat také výběrovou zkoušku "Matematika+". Nejedná se o maturitní zkoušku. Zkoušku lze vykonat jen na příslušné spádové škole. Uvedenou zkoušku zajišťuje CERMAT a žáci ji budou konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020, tedy 6. nebo 7. května 2020 (konkrétní termín stanoví MŠMT). Zájemci se ke zkoušce hlásí zvláštním způsobem v termínu od 2. ledna do 15. ledna 2020, způsob přihlášení konzultují se zástupcem ředitele školy. Podrobnosti k této zkoušce jsou uvedeny na webových stránkách www.novamaturita.cz.

Témata profilových zkoušek v jednotlivých předmětech pro oktávu: 

Témata profilových zkoušek v jednotlivých předmětech pro 4. ročník:

Výše uvedené rozhodnutí ředitele ze dne 16.10.2019 je evidováno pod č.j. 854/2019/VOJ-167.

© VOJ, zveřejněno 17.10.2019, aktualizováno 18.10.2019

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v roce 2020

Ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily stanovil v souladu s platnou legislativou, po poradě s vyučujícími ČJL v oktávě (Mgr. Šárka Staňková) a ve 4.ročníku (Mgr. Eva Kousalová) a po projednání věci v komisi českého jazyka a literatury, jejíž předsedou je Mgr. Petr Pýcha, dále uvedený školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Tento seznam je platný pro maturity konané v roce 2020, tedy pro jarní i pro podzimní zkušební období. Ze školního seznamu si každý maturant vybere 20 literárních děl. Při sestavování svého seznamu literárních děl vybírá žák minimálně 2 literární díla z české a světové literatury do konce 18.století, minimálně 3 literární díla z české a světové literatury do konce 19.století, minimálně 5 literárních děl z české literatury 20. a 21.století a minimálně 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století. V seznamu žáka musí být minimálně dvěma literárními díly zastoupena próza, poezie a drama. Tento svůj seznam žák odevzdá řediteli školy prostřednictvím svého třídního učitele nejpozději do 31.března 2020 pro jarní zkušební období a nejpozději do 30.června 2020 pro podzimní zkušební období. Pokud žák z jakýchkoli důvodů seznam v daném termínu neodevzdá, losuje dle platných předpisů při maturitní zkoušce z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Příslušné rozhodnutí ředitele ze dne 25.9.2019 je evidováno pod č.j. 771/2019/VOJ-153.

Školní seznam literárních děl pro oktávu najdete pod odkazem: ZDE.

Školní seznam literárních děl pro 4.ročník najdete pod odkazem: ZDE.

© VOJ, zveřejněno 25.9.2019

 

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz