Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2019

Kalendář září 2019

 • Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Od 8:30 hod. bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
 • Gratulujeme všem studentům primy a 1. ročníku k jejich výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. V prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájí studium pravděpodobně celkem 51 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Petra Pekárková, třídním profesorem 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Ing. Luboš Hlava. Do třídy 2. ročník byla v rámci přijímacího řízení na jednoroční studijní program zařazena Napassawan Phundech z  Thajska, která bude studovat na semilském gymnáziu v  rámci mezinárodních a mezikulturních dohod. V minulých letech u nás úspěšně absolvovali studijní programy studenti z  Itálie, Japonska, USA, Venezuely, Francie a dalších zemí. Podporujeme zahraniční studijní programy i pro naše studenty. Celkem 4 naši studenti (všichni ze septimy) už vyjeli do USA a Kanady. Budou umístěni v hostitelských rodinách a budou navštěvovat střední školy v místě svého dočasného pobytu. (VOJ)
 • Opravné ústní zkoušky profilové části maturit v podzimním termínu 2019 byly ředitelem školy vyhlášeny hned na pondělí 2. září od 12:00 hodin. Maturitní zkoušky vykoná jedna studentka, které přejeme hodně úspěchů. (VOJ)
 • Ve dnech 24. – 26. 6. 2019 proběhlo setkání českých a německých studentů na německé straně Krušných hor ve městě Annabergu v rámci projektu, který se týká přeshraničních památek světového dědictví UNESCO. Naši školu reprezentovaly studentky třídy kvarta – Ema Brillová, Anna Marie Jelínková a Pavlína Petráčková v doprovodu Mgr. Markéty Kubíkové. Setkání se zúčastnili studenti tří českých (Gymnázium Mladá Boleslav a PHG gymnázium Praha) a dvou německých škol (Oberschule Eibenstock a Hufeland-Oberschule Plauen), celkem 14 studentů se svými kantory. Podstatou všech tří dnů bylo vytvořit a natočit videa týkající se památek ve městě Annaberg a přiblížit krásu Krušných hor se svým kulturním dědictvím důlního průmyslu. K tomu studentům napomohli tři rodilí mluvčí, kteří se jakýmkoli způsobem setkali či pracovali v místním prostředí dolů. Studenti navštívili kostel svaté Anny a prošli si důl Markuse Rohlinga s výkladem bývalého zaměstnance dolu. Později byli rozděleni do 3 skupin, ve kterých vytvořili videa s rodilými mluvčími a následně je za pomoci filmařů zpracovali. Tři dny intenzivní práce byly odprezentovány poslední den a následně předány filmařům, kteří co nejdříve zpracují vše a dají k dispozici na stránkách projektu. Díky těmto videím se o krásách Krušných hor budou moci poučit lidé na celém světě. Studenti si pobyt velmi užili a navázali nová přátelství. (KBÁ)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Přehled těchto prací včetně informace o vynaložených finančních prostředcích budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018-2019“. Kromě běžné údržby byly např. vymalovány vybrané prostory školy, novou podobu má kancelář hospodářky a účetní školy (nový koberec, úpravy elektrických rozvodů, vymalování), proběhly nezbytné revize v budově školy apod. Nejrozsáhlejší akcí bylo zahájení rekultivace severní části pozemku školy (vykácení náletových dřevin, úprava pozemku). Do budoucna plánujeme v tomto místě odpočinkovou zónu. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 4. do 6. září zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat Mgr. Martin Krajíc, Mgr. Petra Pekárková, Mgr. Stanislav Ulvr a Ing. Luboš Hlava. (ULV)
 • V pátek 20. září pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Semily na Kozákově od 9 do 12 hod. akci s názvem Den prevence. Letošním tématem je zdravý životní styl. Den prevence je určený pro žáky prvního stupně ZŠ z okolí Semil, kterým se bude na interaktivních stanovištích věnovat pět studentů GIO společně s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech. (ULV)  
 • Ve dnech 4. až 6. září proběhne v Brně republikové kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Z našich studentů postoupil z krajského kola Adam Malý (kvarta). Pro Adama je to jeho třetí a zároveň poslední účast na republikovém finále. Věříme, že opět zaútočí na nejvyšší příčky. (KJC)
 • Tradičního sportovního kurzu se od 9. do 13. září zúčastní studenti 3. ročníku a septimy. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu Sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou učitelé Krajíc, Berka, Hlava a Rambousek. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (KJC)
 • V úterý 17. září navštíví školu pan RNDr. Jan Piňos, který je odborníkem na klimatické změny. Vybraní studenti (zejména ze semináře z biologie, semináře zeměpisu a další zájemci) budou mít možnost debatovat o oteplování planety, krajině, lesích a vodě, energii a jiných naléhavých ekologických tématech, např. také o marnotratném plýtvání a ignorování dobrých řešení a o tom, co může udělat každý pro lepší kvalitu života nás všech. Po úvodu formou přednášky očekáváme bohatou a otevřenou diskuzi. Seminář je plánován na 8. a 9. vyučovací hodinu a je považován za alternativní výuku. (VOJ)
 • Na setkání přidružených škol UNESCO (22. až 24. září ve Znojmě) budeme prezentovat náš červnový projekt k tématu „Malé evropské jazyky“. Téma vyhlásilo vedení projektu ASP-net přidružených škol UNESCO s konkretizací „Jazyk a tradice Lužických Srbů“ (Lausitzer Sorben). V rámci projektu jsme navštívili nejdůležitější instituce Lužických Srbů ve městě Budyšín (Bautzen), ve Spolkové zemi Sasko (Sachsen). Budyšín je centrem Horní Lužice (Oberlausitz), kde žije slovanská menšina - Lužičtí Srbové. 4. června se vydala skupina 19 studentů s  Mgr. Vojtovou a Ing. Štěpničkou vlakem do Budyšína. Dopoledne jsme navštívili gymnázium (Serbski gymnazij), kde se vyučuje v lužické srbštině a v němčině. Paní zástupkyně nám vysvětlila systém vyučování, studenti, kteří se učí česky, nám prezentovali informace o Budyšíně v češtině, lužické srbštině i němčině. Poté byli studenti rozděleni do skupinek a pomocí hry „Šulska rallye“ prozkoumali školu a internát. Po krátké přestávce v aule školy jsme se prošli do centra města, kde se nachází nakladatelství vydávající noviny, časopisy i knihy. Pobesedovali jsme se šéfredaktorem novin „Serbske Nowiny“, v nichž byl druhý den uveřejněn článek o naší návštěvě, a prohlédli jsme si knihkupectví. Naší další zastávkou bylo sídlo lužickosrbských spolků „Haus der Sorben/ Serbski dom“, tam jsme v Srbském kulturním informačním centru vyslechli informace týkající se rozhlasového vysílání a tradic (kroje, zvyky,…). Před odjezdem domů nám zbylo i trochu času na prohlídku centra města a ochutnání „Curry Wurst“ a „Eis“. (VTÁ)
 • Tradiční putování literabusem, určené především studentům literárního a společenskovědního semináře,  se letos uskuteční v úterý 24. září. Tentokrát se vydáme po stopách Jana Wericha a Osvobozeného divadla. Náš program zahájíme v semilském kině Jitřenka projekcí celovečerního filmu z dílny Voskovce a Wericha. V Praze pak navštívíme Werichovu vilu na Kampě, kterou nás provede znalec života a díla Jana Wericha publicista František Cinger. A večer zhlédneme představení v Divadle Na zábradlí Korespondence  V + W, po němž proběhne diskuse s jeho tvůrci. Podle časových možností bude program doplněn návštěvou dalších míst spojených s tvůrci Osvobozeného divadla. (PÝCH, HOR)
 • Ve školním roce 2019-2020 předpokládáme stejně jako v minulosti hojnou účast našich studentů v různých soutěžích a olympiádách. Také v  loňském školním roce byli naši studenti velmi úspěšní v programech „Excelence středních škol“ i „Excelence základních škol“ (týká se odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); oba programy vyhlašuje MŠMT. Kompletní přehled výsledků zveřejníme také ve „Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2018-2019“. (VOJ)                 

Na říjen mj. připravujeme:

 • v sobotu 5. října 2019 se uskuteční 39. ročník pochodu maturantů 

Všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný školní rok! 


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen:

úterý 24. září v 16:00 hod.


© 30. 8. 2019,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Mgr. Petr Pýcha, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Markéta Kubíková (KBÁ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz