Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2018

KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2018

 • Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Od 8:30 hod. bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia. Ředitel gymnázia a zástupce ředitele gymnázia přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
 • Blahopřejeme všem studentům primy a 1. ročníku k jejich výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. V prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájí studium pravděpodobně celkem 55 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Jana Lásková, třídním profesorem 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Mgr. Aleš Zahradník. Do třídy 3. ročník byl na jednoroční studijní program zařazen Lucas Brun z  Francie. Lucas je dalším zahraničním studentem, který bude studovat na semilském gymnáziu v rámci mezinárodních a mezikulturních dohod. V minulých letech u nás absolvovali studijní programy studenti z Itálie, Japonska, USA, Venezuely a dalších zemí. (VOJ)
 • Opravné ústní zkoušky profilové části maturit v podzimním termínu 2018 byly ředitelem školy vyhlášeny hned na pondělí 3. září od 12.00 hodin. Všem studentům přejeme u maturitní zkoušky úspěch. (VOJ)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a rovněž proběhly nezbytné opravy. Přehled těchto prací včetně informace o vynaložených finančních prostředcích budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018“. V tomto zpravodaji uvádíme malý výběr z avizovaného přehledu: ve dvou třídách byly kompletně opraveny podlahy (oprava povrchu, broušení a lakování parket), do vybraných tříd byly instalovány nové tabule, vymalovány byly dvě třídy, školní kuchyně, kancelář školní jídelny a chodba k dolní tělocvičně, byly opraveny žaluzie v celé budově školy, proběhly nezbytné revize horolezecké stěny, revize elektrospotřebičů, hromosvodů, probíhají úpravy zeleně atd. Plánovanou akcí většího rozsahu pro nejbližší dobu je oprava opěrné zdi a výstavba plotu v zadní části školního hřiště a pozemku školy. Cílem této akce je dokončení oplocení areálu školy. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 5. do 7. září 2018 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat Mgr. Martin Krajíc, Mgr. Aleš Zahradník, Mgr. Stanislav Ulvr, Mgr. Jana Lásková. (ULV)
 • Ve dnech 5. až 7. září proběhne v Brně republikové kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Z našich studentů postoupili z krajských kol Lukáš David (kvinta)  a Adam Malý (tercie). Studenty na akci doprovodí Ing. Luděk Štěpnička. Oběma našim reprezentantům přejeme mnoho úspěchů, nejlépe opět jako v minulých letech umístění mezi nejlepšími sportovci. (KJC,VOJ)
 • Tradičního sportovního kurzu se od 10. do 14. září 2018 zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou R. Berka, L. Hlava, M. Krajíc, a L. Rambousek. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (HLA)
 • Dne 17. září od 10.00 hod. proběhne v aule školy divadelní představení „Tři v tom“, kde se Vám předvedou absolventi naší školy (Anežka Buriánková, Stanislav Chaloupka) ale také současní studenti (Natálie Hejdová, Jonáš Závěrka). Cena bude 10,- Kč na jednoho žáka. Po skončení představení pokračuje výuka částí 4. vyučovací hodiny. (ŠTĚ)
 • V pátek 21. září 2018 pořádá Pedagogicko-psychologická poradna Semily na Kozákově od 9 do 12 hodin akci s názvem Den prevence. Tématem akce jsou media, sociální sítě, mobilní telefony a tablety. Den prevence je určený pro žáky prvního stupně ZŠ, kterým se budou na interaktivních stanovištích věnovat studenti GIO společně s pracovnicemi PPP. (ULV)   
 • Ve čtvrtek 27. září budou mít studenti vyššího stupně gymnázia výjimečnou možnost zúčastnit se unikátního komponovaného programu s názvem „Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968“. Program, který připravilo Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech, se věnuje událostem, jež se v našem městě odehrály před padesáti lety. Zahrnuje projekci dvou jedinečných filmových dokumentů z roku 1970 a 2018 a besedu s hlavním aktérem tehdejšího dění a znamenitým vypravěčem Karlem Hádkem, případně i s dalšími pamětníky. Délka programu je 120 minut a bude pro studenty zdarma. Začátek pořadu v semilském kině Jitřenka bude pro naše studenty ještě upřesněn podle zájmu jiných škol (podle tohoto zájmu budou také určeny třídy nebo skupiny studentů gymnázia, které se programu zúčastní). (VOJ)
 • Ve školním roce 2018-2019 předpokládáme stejně jako v minulosti hojnou účast našich studentů v různých soutěžích a olympiádách. Také v loňském školním roce byli naši studenti velmi úspěšní v programech „Excelence středních škol“ i „Excelence základních škol“ (týká se odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); oba programy vyhlašuje MŠMT. Kompletní přehled výsledků zveřejníme také ve „Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2017-2018“. (VOJ)
 • Ve dnech 24. a 25. září se PhDr. Jindřich Vojta a Ing. Luděk Štěpnička zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Hlinsku. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou světové problémy, lidská práva, demokracie, mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj, ekologie. S tímto zaměřením souvisí mj. i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. (VOJ, ŠTĚ) 
 • V rámci doplňkové činnosti letos nabízíme tyto kurzy: Dějiny výtvarné kultury (vedoucí kurzu: PhDr. Ivona Riegrová), Programování prakticky i soutěžně (vedoucí kurzu: Bc. Zdeněk Devátý) a Příprava z matematiky k přijímacích zkouškám na vysoké školy (vedoucí kurzu: Mgr. Martin Krajíc). Bližší informace na infotabuli nebo u vyučujících. (HLA)

 Na říjen mj. připravujeme:

 • v sobotu 6. října 2018 se uskuteční 38. ročník pochodu maturantů (HLA)   
 • od 8. do 12. října 2018 výjezd vybraných studentů do Francie

Komise českého jazyka a společenských věd připravují na měsíc říjen pro studenty společenskovědního, literárního a dějepisného semináře tradiční putování literabusem, tentokrát do Provence. Během pěti dnů navštívíme místa spojená s životem a tvorbou významných francouzských spisovatelů, malířů a architektů. Budeme objevovat umělecké slohy od antiky po současnost. Putování literabusem do měst Avignon, Arles nebo po provensálském venkově tak opět rozšíří vědomosti a zájmy studentů. (NEČ, PÝCH, HOR, ŠKÁ)

 • na 16. října 2018 plánuje komise dějepisu pro žáky 1.O, 5.O a 1. exkurzi do Archeoparku ve Všestarech. (HOR, ŠFÁ)

 

 

Všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný školní rok!


 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: pátek 21. září v 16.00 hod.


 

© 31. 8. 2018, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Mgr. Pavel Nečaský, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), Mgr. Lenka Škrlíková (ŠKÁ), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ)

 

 

Obrázek uživatele Hlava

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz