Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2017

Kalendář září 2017

 • Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Od 08.30 hod. bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia. Ředitel gymnázia a zástupce ředitele gymnázia přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
 • Blahopřejeme všem studentům primy a  1. ročníku k jejich výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. V prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájí studium celkem 54 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Lucie Pospíšilová, třídním profesorem 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Mgr. Martin Krajíc. Do třídy 6.0 (sexta) byl na jednoroční studijní program zařazen Alejandro Enrique Ruiz Adrian z  Venezuely. Alejandro je dalším zahraničním studentem, který bude studovat na semilském gymnáziu v rámci mezinárodních a mezikulturních dohod. V minulých letech u nás absolvovali studijní programy studenti z Itálie, Japonska, USA a dalších zemí (v loňském školním roce např. Philip Psaledakis z USA). (VOJ)
 • Exkurze do Francie - Paříž 2017, která proběhla ve dnech 5. až 10. června 2017, měla poněkud jinou náplň, než jsme všichni očekávali. Kvůli teroristickému útoku před katedrálou Notre-Dame jsme po jednodenní nádherné procházce Paříží změnili program a objevovali jsme nejbližší okolí metropole na Seině: Versailles s rozlehlými parky, Blois s ohnivými draky, Chambord s da Vinciho točitým schodištěm, Beaugency s křivolakými uličkami, ale i hypermoderní La Défense. S Francií jsme se rozloučili v Remeši. I tak si každý v upraveném programu našel něco pro sebe a odjížděl s přáním znovu se do Francie vrátit. (HOR)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Jednou z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších  investičních akcí v historii školy byla „Rekonstrukce rozvodů vody včetně vodovodní přípojky“ v celém areálu školy. Celková investice do této akce činí cca 4,5 mil. Kč. Máme velkou radost z faktu, že dodavatelská firma JATOP SERVICES s.r.o. odvedla dobrou práci a dokončila zakázku několik týdnů před smluvním termínem tak, že můžeme bez problémů zahájit nový školní rok. Podrobnosti k dalším akcím a opravám, které probíhaly o prázdninách, a rovněž informace o vynaložených finančních prostředcích budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017“. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 5. do 7. září 2017 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat profesoři Martin Krajíc, Stanislav Ulvr a profesorka Lucie Pospíšilová. (HLA)
 • Ve dnech 7. až 9. září proběhne v Brně republikové kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Z našich studentů postoupil z krajských kol Lukáš David (4.0 – obhajuje 6. místo z loňského roku) a Adam Malý (2.0). Přejeme jim mnoho úspěchů. (KJC)
 • Tradičního sportovního kurzu se od 11. do 15. září 2017 zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou R. Berka, L. Hlava, M. Krajíc a L. Rambousek. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (KJC)
 • Umění milovati – dramatická freska Z. Zahradníka na básně P. Ovidia Naso se uskuteční ve středu 13. září v aule GIO od 12 hod. pro studenty vyšších ročníků. V pořadu se představí známí pražští umělci: Gabriela Filippi a Jiří Žák (přednesou rady ženám a mužům), Kristina Kubová (mezzosoprán), Hedvika Mousa Bacha (harfa), Viktorie Surmová (bicí) a Kateřina Martinková (flétna). V podvečer od 18 hod. se pořad uskuteční pro veřejnost. Semilské spolky (SRPS a SRPG) tuto kulturní slavnost pořádají k příležitosti zlaté svatby manželů Aleny a Václava Brádlových. (PLA,VOJ)
 • Ve školním roce 2017-2018 předpoklá-dáme stejně jako v minulosti hojnou účast našich studentů v různých soutěžích a olympiádách. Také v loňském školním roce byli naši studenti velmi úspěšní v programech „Excelence středních škol“ i „Excelence základních škol“ (týká se odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); oba programy vyhlašuje MŠMT. Kompletní přehled výsledků zveřejníme také ve „Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2016-2017“. (VOJ)
 • Ústní zkoušky v rámci maturitních zkoušek ve společné i profilové části maturit v podzimním termínu 2017 byly ředitelem školy vyhlášeny na úterý 19. září. V tento den budou své ústní maturitní zkoušky absolvovat poprvé studenti, kteří nemohli z různých důvodů vykonat maturity v jarním termínu 2017 a dále studenti, kteří si některou část maturitní zkoušky musí zopakovat. Všem těmto studentům přejeme u maturitní zkoušky úspěch. (VOJ)
 • Ve dnech 25. a 26. září se ředitel a zástupce ředitele semilského gymnázia zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Kroměříži. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou světové problémy, lidská práva, demokracie, mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj, ekologie. S tímto zaměřením souvisí mj. i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. (VOJ, ŠTĚ) 
 • Od 27. 9. do 1. 10. se bude GIO podílet na organizaci filmového festivalu Fokus Fest. Jeho letošním podtitulem jsou  Malé a velké světy a nabídne nejen filmové projekce, ale i  koncerty, přednášky, workshopy. Festival bude zahájen 27. 9.  v aule naší školy promítáním dokumentu Bitva o život za účasti  producenta Richarda Němce. (PÝCH)

Na říjen mj. připravujeme:

 • v sobotu 7. října 2017 proběhne 37. ročník pochodu maturantů (bližší informace budou uvedeny na webových stránkách školy a v kalendáři na říjen) (VOJ)                                                                 
 • cyklus snímků kultovního finského režiséra Akiho Kaurismakiho ve filmovém klubu při semilském kině Jitřenka (PÝCH)
 • divadelní seminář pro naše studenty ve spolupráci s organizátory Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou třetí říjnový týden (PÝCH)
 • tradiční putování literabusem po stopách českých spisovatelů ve dnech 23. a 24. října (PÝCH)
 • Tigridovské matiné (součást Dnů Pavla Tigrida v Semilech) dne 25. října za přítomnosti hostů: P. Pithart, J. Šiklová, J. Kordík a M. Plachta (HLA)

Všem studentům, pedagogům a nepeda-gogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný školní rok! 


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: pátek 22. 9. v 16.00 hod.


© 1. 9. 2017, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Jan Hortvík (HOR), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Miloš Plachta (PLA), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz