Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2016

Kalendář LISTOPAD 2016

 • Krátké ohlédnutí za letošním pochodem maturantů, který se konal v sobotu 1. října, nám ukazuje, že budoucí maturanti, kteří měli přípravu pochodu na starosti, se zhostili svého úkolu opravdu obdivuhodně. Připravili několik pěších tras, cyklotras a trasu dětskou, která se obzvláště vydařila. Pohádkové bytosti, jízda na koloběžkách, plavba po Jizeře byly atrakcemi, které děti nadchly. Registrovaných účastníků bylo 218, nejmladší a nejstarší účastník si odnesl lahvinku a dort připadl třídě septima, která byla nejpočetněji zastoupenou třídou (75% účast). Něco sladkého si odnesla i třída na druhém místě – třída kvinta. Celá akce se vydařila, laťka byla nastavena vysoko, ale septimáni vše pozorovali a příští rok nebudou zaskočeni. Děkujeme oběma maturitním třídám za přípravu, kuchařkám za pomoc v kuchyni a vám všem, že jste nás přišli podpořit. (ZAH, RAM)
 • Ve středu 12. 10. proběhla soutěž Přírodovědný Klokan ve dvou soutěžních kategoriích. Zájemci z tercie a kvarty srovnali síly v kategorii Kadet, vybraní studenti z 2. r. a 6.O soutěžili v kategorii Junior. Čekalo je 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu. Nejlepších výsledků dosáhli na naší škole Matyáš Vízner (4.O, 93 bodů), Tony Šimek (4.O, 79 bodů) a Anežka Matoušková (3.O, 69 bodů) v kategorii Kadet a v kategorii Junior byli nejúspěšnější Adam Hochmal (2. r., 85 bodů), Jan Kraus (6.O, 65 bodů) a Štěpán Zonyga (2. r., 63 bodů). (KCÁ)
 • Ve středu 19. 10. jsme se se žáky nižších ročníků našeho gymnázia zúčastnili projektu „Šprechtíme“, v jehož rámci proběhl „Den s němčinou v Liberci“. Kampaň „Šprechtíme“ má motivovat k učení se němčiny a podporují ji velvyslanectví Rakouska a SRN, Österreich Institut a hlavně Goethe Institut, který akce organizuje a z velké části financuje. Navštívili jsme koncert berlínského muzikanta Dyka, který se narodil v Austrálii a zamiloval se do Berlína, kde v současnosti žije. Naučil se německy tak, že nyní hraje už jen v němčině. A německy si s ním zazpívali i naši žáci. Během dne jsme navíc absolvovali prohlídku liberecké radnice s výkladem a výstupem na věž a strávili jsme pěkné chvíle v ZOO. (VTÁ)
 • V již tradiční týmové soutěži „Cesta proti času“ naši žáci z primy a sekundy uspěli a své gymnázium dobře reprezentovali. V konkurenci 48 družstev dosáhli nejlepšího umístění Petr Flössel, Ema Brilllová a Veronika Medková (všichni sekunda, 3. místo), Max Vloeberghs, Lukáš Kvarda a Ondřej Zajpt (všichni sekunda, 5.místo) a Artuš Hašek, Jindřich Mlejnek a Michal Sedláček (všichni prima, 6.místo). (VOJ)
 • Zdálo by se, že přijímací řízení ke studiu na středních školách v roce 2017 je ještě daleko. Střední školy se ale na školách základních prezentují vždy už v podzimních měsících. Informace o naší škole zejména pro uchazeče o studium od školního roku 2016-2017 a jejich rodiče budeme podávat na již tradičních „burzách“ středních škol, a to např. v Turnově (3. 11.), v Lomnici nad Popelkou (9. 11.) a ve Vysokém nad Jizerou (14. 11.). Avizujeme také, že tradiční „Den otevřených dveří GIO“ se uskuteční  v budově gymnázia v sobotu  14. 1. 2017  od 09.00 do 14.00 hod. Protože proces přijímacího řízení je pro mnohé uchazeče a jejich rodiče poměrně složitý zvláště po administrativní stránce, jsou pro nás samozřejmostí individuální konzultace, které si můžete domluvit předem s ředitelem a zástupcem ředitele školy (kontakty viz webové stránky naší školy: www.giosm.cz). (VOJ, ŠTĚ)
 • V úterý 1. listopadu navštíví skupina studentů našeho gymnázia pražské Salesiánské divadlo a zhlédne divadelní představení s názvem Oliver Twist.  Představení bude v anglickém jazyce, a tak umožní studentům ověřit si své znalosti jazyka v praxi. Pedagogický doprovod vykonají Mgr. Stanislav Ulvr a Mgr. Petra Pekárková. (ULV)
 • V pátek 4.listopadu se uskuteční krajské kolo logické olympiády. Účastní se Tomáš Chmelík (3.0), pedagogický doprovod vykoná Mgr. Holubová. (ŠTĚ)
 • Během listopadu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci patologických jevů. Účastnický poplatek na všechny níže zmíněné akce je 20 Kč/student.
 • V úterý 8. listopadu se uskuteční v KC Golf preventivní program s názvem Hrou proti AIDS. Programu se zúčastní žáci 9. tříd semilských ZŠ a kvarty GIO, kterým se na stanovištích budou věnovat studenti našeho gymnázia společně s lektorem J. Stupkou ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Školení pro studenty jak moderovat výše zmíněnou hru proběhne v pondělí 7. listopadu od 10 hod. 
 • Ve středu 23. listopadu navštíví žáci tercie kino Jitřenka, kde se zúčastní kombinovaného programu (film, diskuze, práce ve skupinách a plnění úkolů) zaměřeného na problematiku finanční gramotnosti. Začátek programu bude v 8 hodin. 
 • Ve čtvrtek 24. listopadu navštíví naši školu pan kapitán J. Pančenko z Policie ČR, který bude se studenty primy besedovat o rizicích virtuálního světa a nebezpečí kyberšikany. Začátek besedy je v 10 hodin. (ULV)
 • Dne 10. 11. se uskuteční v aule naší školy zeměpisný pořad „Papua -  Nová Guinea, putování za lidojedy“. Vyprávět  a promítat obrázky ze své cesty nám bude pan Kubeš. Papuu navštívil letos o prázdninách. Ve škole se uskuteční 2 představení. Ročníky 1. - 4. a 5.0 – 8.0 zhlédnou pořad od 8,00 a nižší ročníky od 10,00. Vstupné 50,-Kč. (BRÁ)
 • Ve čtvrtek 10. listopadu zájemci z řad studentů a pedagogický dozor uskuteční zájezd do Prahy. V odpoledních hodinách budou obdivovat unikátní sbírky v Národním technickém muzeu, dokonce se stanou na chvíli horníky ve fiktivním uhelném dolu, a v 19 hodin zhlédnou v Hudebním divadle Karlín muzikál Jesus Christ Superstar v téměř originálním hereckém obsazení. Jmenovaný muzikál je jedním z nejdéle uváděných v České republice, premiéra byla provedena již před 25 lety, ale některé umělecké události nestárnou ani po delším čase, proto se všichni zúčastnění již nyní těší na jeden ze svých nezapomenutelných zážitků. (KSÁ) 
 • V pátek 11. listopadu proběhne v aule školy oblastní kolo soutěže pIšQworky 2016. Organizuje Mgr. Petra Pekárková. Navážeme i letos na skvělé úspěchy našich studentů v této hře v minulých letech? (VOJ)
 • Česká školní inspekce bude v listopadu 2016 provádět výběrové zjišťování výsledků našich žáků 3. ročníku a septimy v oblasti tzv. přírodovědné gramotnosti. Inspekce proběhne formou testování žáků, které je povinné a zúčastní se ho všichni žáci uvedených tříd. Termínem testování je pondělí 14. listopadu (náhradní termín pondělí 21. listopadu, pouze vážné důvody, jako je např. nemoc apod.). (VOJ) 
 • Na pondělí 14. listopadu je připravována němčinářsko-biologická exkurze do Jonsdorfu a Žitavy. Na programu je mj. prohlídka unikátní zoologické a botanické zvláštnosti, tzv. motýlího domu (Schmetterlings-haus Jonsdorf). Akce se zúčastní studenti němčiny z 1. ročníku, kvinty a kvarty a několik dalších studentů z jiných tříd. Organizují Mgr. Soňa Jarolímková Římková a Mgr. Klára Hassová. (VOJ, ŘMÁ)
 • Čtvrtletní porada pedagogů proběhne ve středu 16. 11. od 16.00 hod. Učitelé zhodnotí prospěch, chování a absenci žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2016-2017. (VOJ)
 • Na pondělí a úterý 21. a 22. 11. připravujeme přímo ve výuce němčiny jazykové animace ve spolupráci s Koordinačním centrem Tandem. (VTÁ)
 • Na středu 23. 11. od 16.00 hod. je naplánováno  setkání pedagogů a vedení školy s rodiči žáků (aktuální informace pro rodiče žáků o dění ve škole, jednání Spolku rodičů a přátel gymnázia s vedením školy v aule od 16.00 hod., od cca 16.30 hod. informace o prospěchu, chování a absenci žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2016-2017 ve třídách). (VOJ)
 • Tradiční Vánoční jarmark pořádaný Pojizerskou galerií se uskuteční v prvním adventním týdnu v sobotu 26. listopadu 2016 a bude trvat od 9 do 16 hodin. Výrobky naší keramické dílny na něm prezentujeme pravidelně od roku 2002. Jedenáctkrát jsme se už také zúčastnili Vánočních trhů v Libštátě, i tam budete moci náš stánek letos opět spatřit. Na obě akce připravujeme vedle několika osvědčených typů vánočního zboží dílka zcela nová. Dárečky pro děti i dospělé se studenty připravily profesorky Riegrová a Staňková. S organizací prodeje bude, stejně jako v minulých letech, pomáhat kolegyně Štefánková. Příprava jmenovaných akcí je pro nás každoročně potěšením. Přijďte, pozastavte se u našeho stánku a vyberte si. Uděláte radost nejen sobě a vašim blízkým, ale i nám. (RIE,SVÁ) 

Co se bude mj. dít v prosinci? 

 • školní kolo olympiády z němčiny a francouzštiny (5.12.),
 • vánoční prázdniny pro žáky začnou 23. 12. 2016 a skončí 2. 1. 2017 (výuka v novém školním roce začne v úterý 3. 1. 2017)

Citát měsíce k zamyšlení:

„Život nabízí víc než jenom stále rychlejší tempo.“ 

          (M.K.Gándhí)                                   


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na prosinec: čtvrtek 24. 11. v 16.00 hod. 


© 31.10.2016,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Mgr. Soňa Jarolímková Římková (ŘMÁ), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Eva Kousalová (KSÁ), Mgr. Lukáš Rambousek (RAM), PhDr. Ivona Riegrová (RIE), Mgr. Šárka Staňková (SVÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).  

Obrázek uživatele Hlava

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz