Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2016

Kalendář ZÁŘÍ 2016

 • Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Od 08.30 hod. bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia. Ředitel gymnázia a zástupce ředitele gymnázia přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
 • Blahopřejeme všem studentům primy a  1. ročníku k jejich výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Na všech gymnáziích Libereckého kraje byla také letos v rámci přijímacího řízení stanovena hranice úspěšnosti testů z českého jazyka, matematiky a také z obecně studijních předpokladů, a to pro oba typy studia (ve čtyřletém studiu byla tato hranice na úrovni 35 % úspěšnosti, v osmiletém studiu na úrovni 40% úspěšnosti). Uchazeči, kteří uvedenou hranici úspěšnosti nepokořili, nemohli být ke studiu přijati. V prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájí studium pravděpodobně celkem 52 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Markéta Kubíková, třídní profesorkou 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude paní Mgr. Klára Hassová. (VOJ)

 • V pedagogickém sboru došlo jako téměř každý rok ke změnám. Novou členkou pedagogického sboru se stala slečna Bc. Jana Maierová, která bude vyučovat český jazyk a literaturu. Jana Maierová je mj. absolventkou našeho gymnázia. (VOJ)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Z největších akcí vybíráme následující: vymalování vybraných prostor školy, inovace        a úpravy stravovacího systému ve školní jídelně, úpravy podlah            ve vybraných třídách, nový vnitřní informační systém školy, povinné revize a kontroly zařízení školy včetně elektroinstalace  atd.  V jednání je termín údržby hřiště s umělým povrchem – akce proběhne ještě v podzimních měsících. Podrobnosti k investičním akcím, opravám          i vynaloženým finančním prostředkům budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015-2016“. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 5. do 7. září 2016 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat profesorky Klára Hassová, Markéta Kubíková a profesor Stanislav Ulvr. (HLA)
 • Ve školním roce 2016-2017 předpokládáme stejně jako v minulosti hojnou účast našich studentů v různých soutěžích a olympiádách. Také v loňském školním roce byli naši studenti velmi úspěšní v programech „Excelence středních škol“ i „Excelence základních škol“ (týká se odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); oba programy vyhlašuje MŠMT. Kompletní přehled výsledků zveřejníme také ve „Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2015-2016“. (VOJ)
 • Tradičního sportovního kurzu se od 5. do 9. září 2016 zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou R. Berka, L. Hlava, M. Krajíc (S. Bradnová), L. Rambousek. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (HLA)
 • Ve dnech 8. – 10. září proběhne v Brně republikové kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Z našich studentů postoupili z krajských kol Ondřej Valenta (3.0), Lukáš David (3.0 – obhajuje 5. místo z loňského roku) a Dominika Roztočilová (4.0 – obhajuje loňské vítězství). Přejeme jim mnoho úspěchů. (KJC)
 • Ústní zkoušky v rámci maturitních zkoušek v podzimním termínu 2016 byly vyhlášeny na středu 14. září. V tento den budou své ústní maturitní zkoušky absolvovat poprvé studenti, kteří nemohli z různých důvodů (včetně zdravotních) vykonat maturity v jarním termínu 2016 a dále studenti, kteří si některou část maturitní zkoušky musí zopakovat. Všem těmto studentům přejeme u maturitní zkoušky úspěch. (VOJ)
 • Ve dnech 25. až 27. září se ředitel a zástupce ředitele semilského gymnázia zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Chebu. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou světové problémy, lidská práva, demokracie, mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj, ekologie. S tímto zaměřením souvisí mj. i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. (VOJ) 
 • Od školního roku 2016-2017 budou studenti semilského gymnázia používat k identifikaci své příslušnosti ke škole mezinárodní studentský průkaz ISIC. Papírový studentský průkaz rušíme. Nový průkaz přinese studentům řadu výhod (viz např. nabídka slev na internetu atd.) a studenti ho budou používat také místo původních čipů k otevření vchodu do školy, k objednávání obědů (nový systém uvnitř školní jídelny včetně nového objednávacího boxu) a ke kopírování. Průkaz bude ve formě karty s integrovaným čipem zaváděn postupně. Pedagogové budou moct využívat výhod karty ITIC (mezinárodní identifikační karta pro učitele). Administraci nových průkazů má ve škole na starosti Ing. Petr Lešák. (VOJ) 

 

Na říjen mj. připravujeme:

V sobotu 1. října 2016 proběhne 36. ročník pochodu maturantů. Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách školy a v kalendáři na říjen. (ZAH)


 

Všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný školní rok! 


 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: úterý 27. 09. v 16.00 hod.


 

© 31. 08. 2016, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Martin Krajíc (KJC), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO

 

   

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz