Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2013

Kalendář na červen 2013

 • Maturitní zkoušky proběhly letos už potřetí podle nového systému. K tomu můžeme navíc poznamenat, že po dlouholetých přípravách nového modelu maturitní zkoušky státem (v mnohém je jistě lepší než původní model maturit, v  řadě parametrů však připomíná spíše „papírovou válku“) bychom snad bývali mohli očekávat, že systém bude alespoň nějakou dobu stejný. Není tomu tak. Jiný byl předloni, jiný byl vloni a jiný je i letos. Hodnotit výsledky maturitních zkoušek v obou maturitních třídách vzhledem k datu vydání tohoto kalendáře můžeme zatím jen neoficiálně (podrobné výsledky budou známy z CERMATu v průběhu následujících dnů či hodin). Už teď ale můžeme říct, že maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly úspěšně. V oktávě je 10 vyznamenání (z  toho 1 student dosáhl výborného hodnocení ze všech předmětů), ve 4.ročníku je 8 vyznamenání (z toho 3 studenti byli hodnoceni výborně ze všech předmětů). To je jistě vynikající výsledek. Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět ve všech částech zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části, písemné zkoušky a didaktické testy společné části). Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou. V oktávě neuspěl 1 student v didaktickém testu z matematiky (společná část maturitní zkoušky), 1 student v ústní zkoušce z  českého jazyka (společná část maturitní zkoušky) a 1 studentka přípravu na maturitní zkoušky podcenila (zopakuje si profilové zkoušky ze zeměpisu a z výtvarné výchovy a dále ještě ústní zkoušku z  českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky). Ve 4.ročníku si jedna studentka zopakuje zkoušku z dějepisu a 1 student zkoušku z anglického jazyka v profilové části maturit. K nim se v této třídě pravděpodobně přidá i 1 student, který musí nejprve složit opravnou zkoušku za poslední ročník svého studia na gymnáziu. Teprve potom bude skládat zkoušku maturitní. Vysvědčení o maturitní zkoušce obdrží úspěšní absolventi gymnázia v  budově  Státního  okresního  archivu v  Semilech v pátek 7. června, a to od 14.00 hod. (oktáva), resp. od 15.00 hod. (4.ročník). Slavnostnímu aktu bude přítomen ředitel gymnázia se svým zástupcem, třídní profesorky maturitních tříd a další pedagogové.  K maturantům promluví také pan starosta Města Semily Mgr. Jan Farský. Na uvedené setkání srdečně zveme zejména rodiče našich maturantů. (VOJ)
 • Dominik Beck (2.ročník) - 1. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie B. V úterý 9. 4. 2013 se v Liberci uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie B a C. Dominik Beck nenalezl ve své kategorii přemožitele a s úžasným náskokem čtyř bodů na druhého v pořadí zvítězil! Gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci GIO Semily a těšíme se na další úspěchy! (HBÁ)
 • V úterý 30. dubna se studenti sekundy a tercie zúčastnili soutěže pořádané ZŠ F.L.Riegra  k 110. výročí  úmrtí semilského rodáka, jehož jméno nese základní škola v Řekách ve svém názvu. Soutěžilo se ve znalostech o připomínané osobnosti a v řečnickém projevu. Trojice studentů (J.Bartoň, M. Valenta a V. Vondra) ze sekundy získala první místo, zástupci tercie (J. Lengál, P. Loumová a P. Vodseďálková) se umístili na místě třetím. (RIE) 
 • Blahopřejeme Dominiku Beckovi (2. r.), který se umístil na 4. místě v krajském kole fyzikální olympiády v kategorii C (konané 3. 5. 2013 v Liberci). Děkujeme za výbornou reprezentaci školy. (KCÁ)
 • OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů. V roce 2010 byl obnoven „Odznak zdatnosti“. Po úvodních testech v rámci školní tělesné výchovy došlo v letošním roce k masivnímu rozmachu této soutěže.  V okresním kole v Turnově,  konaném 9.-10.5. pro studenty 6.-9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, se představilo 15 družstev (celkem přes 200 žáků). Družstvo GIO obsadilo celkové 10. místo. Z jednotlivých studentů naší školy dosáhli na bronzový odznak Natálie Francová (1.O), Kateřina Jetelová (2.O), Filip Šírek (2.O) a Mariana Machačná (3.O). (KJC)
 • 5. - 12. května 2013 se 17 studentů GIO - členů Jizerky zúčastnilo mezinárodní soutěže pěveckých sborů "Akademická Bánská Bystrica 2013". V kategorii středoškolských sborů se Jizerka Semily umístila na prvním místě, druhé místo získal pěvecký sbor z Maďarska, třetí Levoča Slovensko. Kromě soutěže se Jizerka účastnila 6 koncertů na Jižní Moravě a Slovensku pod vedením sbormistrů Nadii Ladkany a Aleny Brádlové. Blahopřejeme! (SDÁ)
 • Pohár rozhlasu – okresní kolo v atletice pro 6. – 9. třídy. Ve dnech 14. – 15.5. proběhlo v Turnově okresní kolo v atletice pro studenty 6.-9.tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Celkem se v každé kategorii sešlo 20 družstev. Nejlepšího úspěchu z naší školy dosáhly starší žákyně, které v celkovém hodnocení nakonec obsadily 6. místo. Zde bych chtěl vyzdvihnout hlavně výkon Katky Maternové (4.O), jejíž čas 8,2 sekundy na 60 metrů byl nejlepším ze všech atletek a atakoval by i krajské rekordy v této věkové kategorii. Družstva starších žáků, mladších žáků a žákyň se umístila ve středu startovního pole, obsadila 10. a 11. místo. (KJC)
 • V okresním kole Pythagoriády, které se konalo 22. 5. 2013, naši studenti obsadili třikrát druhá místa! Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy studentům Samuelu Vohnickému (prima), Tereze Šmídové (sekunda) a Janu Pekárkovi (tercie). Jako velmi dobrý příslib do budoucna jsou i čtvrté místo Jana Krause (sekunda) a páté místo Petry Loumové (tercie). (PKÁ)
 • Komise německého jazyka připravuje na příští školní rok ve spolupráci s partnerskou školou Landau-Gymnasium ve Weißwasseru tradiční výměnný týdenní pobyt v Německu a u nás. Po roční přestávce nabízíme studentům nový projekt  „Ton macht die Musik“, v jehož názvu se skrývá hudba i hrnčířská hlína. Půjde tedy o keramiku a společné muzicírování. Projekt bude mít opět 2 fáze. První se bude odehrávat 14. - 19.10. 2013 ve Weißwasseru, druhá fáze je domluvená na 3. - 7.3. 2014 a podle sněhových podmínek přidáme do programu i trochu lyžování. Akce se může zúčastnit 10 našich studentů, kteří se chtějí vylepšit v němčině. Ubytování bude jako obvykle v rodinách. Přihlásit se je možné do 5.6. podle informací na nástěnce před kabinetem NJ. (VTÁ)
 • Ve čtvrtek 6.června 2013 již potřetí navštíví gymnázium v Semilech pan Miloš Dvořáček s hudebním programem. Nyní bude zaměřen na populární hudbu, na její vznik a vývoj, neboli současná populární hudba Ameriky v žánrech: jazz, blues, pop, rock, disco, hiphop, rap, soul, beatbox..... Z minulých vystoupení víme, že budou studenti aktivně zapojeni do programu, zahrají si, zazpívají si. Proto se již na tento hudební zážitek velice těšíme a doufáme, že přinese mnoho šťastných tváří. (HVÁ, SDÁ)
 • Měsíc červen je pro studenty měsícem radostným. Jsou totiž naplánovány výlety jednotlivých tříd. Přípravu řídí vždy třídní učitelé, náplň výletů je velmi pestrá (poznávání míst našeho kraje, aktivní odpočinek, sportování, společenské hry aj.). Všem účastníkům ze všech tříd přejeme dobré počasí a krásné zážitky. (VOJ)
 • Dne 14. června 2013  v 8,15 v KC Golf se uskuteční akce projektu Planeta Země 3000. Téma „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“. V letošním roce nás čeká kromě zhlédnutí projekce ještě jedno milé překvapení. Každý účastník obdrží zdarma výtisk magazínu KOKTEIL v hodnotě 59,-Kč. Společnost Planeta Země 3000 se tak snaží vynahradit vyšší vstupné, které je letos 60,-Kč. Další výhodou účastníků akce je sleva na předplatné tohoto časopisu. Přejeme Vám hezký zážitek z tohoto pořadu a hezké počtení v časopisu KOKTEIL. Bližší informace k pořadu u vyučujících zeměpisu. (BRÁ)
 • Studenti zažijí na vlastní kůži mimořádné okamžiky z dějin archeologie. Studenti vybraných ročníků se mohou 20. června 2013 těšit na návštěvu putovní výstavy Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady, jež je nově zpřístupněna v areálu pražského výstaviště. Jedná se o světově unikátní repliku faraonovy hrobky. Čtyřkomorová krypta je prostřednictvím tisícovky exponátů představena v původním stavu, v jakém do ní 26. listopadu roku 1922 poprvé nahlédl  Tutanchamonův objevitel Howard Carter. Návštěvník tak má mimořádnou možnost doslova vstoupit do hrobky a zažít pocity ohromení prvních jejích průzkumníků. Organizaci a pedagogický dozor zajistí Mgr. L. Prokopová a Mgr. L. Rusová. (PRÁ, RSÁ)
 • Na čtvrtek 20. června jsme pro studenty společenskovědního semináře a další zájemce připravili zajímavou besedu. V rámci projektu „Občanská půjčovna“ navštíví naše gymnázium pan Jaromír Beran, tajemník Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a pohovoří se studenty o tvorbě zákonů, fungování Poslanecké sněmovny, stání správě a samosprávě, atd. Pan Beran je absolventem naší školy a o to více se na zajímavou besedu s ním těšíme. Více informací o projektu „Občanská půjčovna“ se můžete dozvědět na: www.obcanskapujcovna.cz. (ULV)
 • V pátek 21.6. uspořádá komise tělesné výchovy atletický den. Soutěžit se bude v sedmi disciplínách, každá třída sestaví chlapecké a dívčí družstvo. (KJC)
 • V pátek 21. června navštíví naše gymnázium strážníci Městské policie v Semilech, kteří seznámí studenty primy a sekundy s prací Městské policie a budou s nimi besedovat na téma přestupky a rizikové chování mládeže. Besedu připravujeme ve spolupráci s vrchním strážníkem MP panem Václavem Baudysem. (ULV)  
 • Ve dnech 21.6.-23.6 proběhne v učebně chemie seminář pro vyučující chemie pořádaný Universitou Pardubice.  Jedná se o projekt „Trojlístek – podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“, který je  realizovaný v rámci  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah je zaměřen na prohloubení zájmu žáků a žákyň 6. až 9. tříd základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií o přírodovědné předměty, zvýšení kvality počátečního vzdělávání 11 až 15letých žáků v přírodovědných předmětech a posílení praktické a laboratorní výuky, která je v současné době nedostatečná. Projekt je realizován v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Jihočeském kraji. (ŠTĚ) 
 • Předpokladem klidných prázdnin pro studenty je úspěšné hodnocení jejich prospěchu, absence a chování a řádné uzavření 2.pololetí. Pedagogové se o těchto záležitostech budou radit na závěrečné klasifikační poradě v pátek   21.06. od 14.00 hod. (VOJ)      
 • 25.6. proběhne v naší aule koncert pana Válka. Tradiční účinkující k nám opět po roce přijede předvést svůj osobitý muzikantský fortel. Od žáků budeme vybírat 40,-Kč. (ŠTĚ)
 • Ve středu 26. června vyrazí studenti sekundy našeho gymnázia na krátký výlet na nedaleký Nouzov. Cestou projdou třemi stanovišti, na kterých pro ně budou připraveny aktivity zaměřené na prevenci patologických jevů (xenofobie, gamblingu a šikany). Výletu se zúčastní také žáci 7. tříd semilských základních škol. Akci připravila Pracovní skupina pro prevenci sociálně patologických jevů města Semily. (ULV)
 • Budoucí studenty gymnázia (1. ročník čtyřletého gymnázia) přivítáme v úterý 25.6. ve 14.00 hod. v aule. Při této příležitosti poskytneme studentům některé informace o profilu jejich budoucího studia, a to např. o struktuře výuky cizích jazyků a předběžném rozřazení do skupin dle studijních předpokladů, o učebnicích a dalších studijních oporách, apod. Odpovíme také na dotazy. Přípravu tohoto setkání řídí zástupce ředitele Ing. L. Štěpnička ve spolupráci s předsedy komisí jazyků a některými dalšími pedagogy. Účast budoucích studentů na tomto setkání je žádoucí. Žáci primy osmiletého studia se sejdou poprvé až v září, kdy bude pro ně vytvořen dostatečný prostor v úvodních hodinách nového školního roku. (ŠTĚ,VOJ)
 • V úterý 25. června od 18.00 hod. bude připraven tradiční pořad „Academia“ (prezentace zájmové činnosti našich studentů v širokém a pestrém výběru). Přípravu akce řídí Ing. Luděk Štěpnička. (ŠTĚ)
 • Ve středu 26. června proběhne tradiční burza učebnic, a to od 08.00 hod. do 09.30 hod. v aule školy. Studující si zde mohou zakoupit či prodat použité učebnice. (ŠTĚ)
 • Na čtvrtek 27.června jsou pro naše žáky připravena filmová představení v kině Jitřenka. Budeme vybírat 40,-Kč. Připraveny jsou filmy Pí a jeho svět a Velký Gatsby. (ŠTĚ)
 • V pátek 28. června zhodnotíme uplynulý školní rok (včetně tradičního zakončení školního roku v aule) a  předáme  studentům vysvědčení, nejlepším z nich pak také pochvaly a odměny. (VOJ)                               

  

 • Na červenec chystáme:

→ tradiční výstavu bonsají a suiseki, 12. až 14.7. (v Pá a v So od 9 do 18 hodin, v Ne od 9 do 16 hodin; v So 13.7. od 13.00 hod. ukázka tvarování bonsají – Martin Ašenbrenner, další informace pan Jan Lengál, tel. 774 360 022)

 • Na září připravujeme mimo jiné:

→ úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy a 1.ročníku GIO  (3. až 6. září)                                                     → sportovní  kurz pro studenty budoucího 3.ročníku a budoucí septimy (od 9. do 13. září)  Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2012-2013 a přeje jim klidnou a radostnou dovolenou – všichni si ji opravdu zaslouží…                                                        Uzávěrka příspěvků pro kalendář na září:  pondělí 26. srpna do 16.00 hod.  © 03.06.2013, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Mgr. Růžena Holubová (HBÁ), Mgr. Ivana Housová (HVÁ), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Martin Krajíc (KJC),Mgr. Petra Pekárková (PKÁ), Mgr. Lenka Prokopová (PRÁ), PhDr. Ivona Riegrová (RIE), Mgr. Lucie Rusová (RSÁ), Mgr. Jitka Strnadová (SDÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ). 

Obrázek uživatele admin

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz