Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2013

Kalendář duben 2013

 • Na  nové uchazeče  o  studium  čtyřleté i osmileté   čeká  přijímací řízení.  Pro první kolo přijímacího řízení byly stanoveny dva termíny přijímacích zkoušek, a to pondělí 22.4. a úterý 23.4. Pro osmiletý i čtyřletý studijní cyklus platí jednotná kritéria, která jsou zveřejněna na webových stránkách gymnázia (www.giosm.cz, rubrika „přijímací řízení“). I letošní přijímací řízení na střední školy je náročné zejména po administrativní stránce. Nejen z  tohoto důvodu nabízíme stále průběžné konzultace všem uchazečům a jejich rodičům (aktuální informace poskytují ředitel a zástupce ředitele). V přijímacím řízení přejeme všem uchazečům hodně úspěchů. (VOJ)
 • V úterý 26.2.2013 se student kvarty Zdeněk-Binh Dang Huy zúčastnil krajského kola olympiády v německém jazyce v Liberci. Ve velmi vysoké konkurenci 8 studentů libereckých, jabloneckých a turnovských škol se umístil na krásném 2. místě. Je to velký úspěch pro naši školu, zvlášť v době, kdy zájem studentů o německý jazyk klesá. Výkony všech studentů byly vynikající, rozhodovala slovní zásoba, pohotová reakce na danou situaci. Zdeňkovi patří velký dík a pochvala za vzornou reprezentaci naší školy. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.  (SDÁ)
 • Velmi pěkného výsledku dosáhli naši žáci Tomáš Miksánek  z oktávy a Michal Vojtěchovský z kvarty v okresním kole  zeměpisné olympiády. Oběma se podařilo zvítězit ve své kategorii a postupují do krajského kola, které se koná v Liberci 11.4.2013.Výsledky ostatních žáků jsou  ve vitríně zeměpisu ve 3.podlaží vedle učebny MUL.Všem děkujeme za dobrou reprezentaci školy a Tomášovi  a Michalovi budeme držet palce v kole krajském. (BRÁ)
 • V měsíci březnu proběhla krajská kola anglické olympiády v Liberci. Naši školu zastupovali tři soutěžící: Vojtěch Novotný z 2. ročníku, Vojtěch Kousal z kvarty a Matěj Greenwood z tercie. Chlapci se neumístili na stupních vítězů, ale předvedli pěkné výkony a získali nové zkušenosti pro další ročníky této soutěže. Děkuji chlapcům za účast a reprezentaci školy. (ZAH)
 • Ve čtvrtek 4. 4. 2013 navštíví studenti 1. ročníku a kvinty liberecký iQpark. Ve čtyřech podlažích se stovkami interaktivních exponátů si budou moci lehnout na Fakírovo lůžko, pohoupat se, aniž by cokoli dělali, pomocí spřažených houpaček, vyrobit elektřinu šlapáním na kole, uzavřít se do bubliny, zahrát si na rosničku ve zpravodajství, prohlédnout se pomocí termokamery nebo pomocí zrcadla, které zobrazuje tak, jak nás vidí ostatní (tedy nepřevrací), vytvořit světelný obtisk těla, zvednout sami sebe, vyzkoušet si postřeh, pohrát si s hlavolamy a spoustu dalšího. Jako bonus se zúčastníme Science show s Van de Graaffovým generátorem, kde si studenti budou moct např.  sáhnout na 500 tisíc voltů. Pedagogický doprovod vykonají učitelé Kocourová, Krajíc a Ulvr. KCÁ)
 • Dne 5.dubna 2013 se uskuteční v rámci výuky tématu „Hospodářství ČR“ zeměpisná exkurze oktávy do pivovaru ve Svijanech. Pedagogický dozor Mgr.St.Bradnová a  Ing.L.Hlava. (BRÁ)
 • V říjnu 2012 se skupina studentů našeho gymnázia zúčastnila projektu „Sobě i druhým“ zaměřeného na moderování interaktivních her s preventivní tématikou. V návaznosti na tento projekt vyrazí naši proškolení studenti ve středu 10. dubna 2013 do Rokytnice nad Jizerou, kde budou moderovat interaktivní hru „Jak se (ne)stát závislákem“ pro žáky ze ZŠ v Rokytnici nad Jizerou a ZŠ v Jablonci nad Jizerou a poutavou formou je seznámí s problematikou prevence sociálně patologických jevů. (ULV)
 • V pátek 12. 4. od 8 do 10 hod. proběhne v aule našeho gymnázia přednáška pro studenty 1. ročníku a kvinty na téma prevence kriminality, trestní právo a vězeňství. Se studenty bude besedovat pan Mgr. Kuřátko, který je zaměstnancem věznice ve Valdicích. Akce se zúčastní také studenti prvních ročníků ISŠ v Semilech a žáci 9. tříd ZŠ I. Olbrachta. Pan Kuřátko navštíví naše gymnázium již potřetí, jeho předchozí přednášky se setkaly s velice pozitivním ohlasem u studentů. (ULV)
 • Pedagogická rada pro 3. čtvrtletí letošního školního roku se sejde na svém jednání v  pátek 12.dubna ve 14 hodin. V předstihu též informujeme rodiče, že schůzky SRPG o prospěchu a chování žáků ve 3.čtvrtletí se uskuteční v  úterý 16.dubna od 16.30 hod. ve třídách.  Vzhledem k tomu, že jsme v letošním školním roce zavedli na našich webových stránkách nový informační systém pro rodiče, není účast rodičů na uvedeném setkání povinná. Doporučujeme však, aby se s pedagogy přišli poradit zejména rodiče žáků se slabším prospěchem. Vítáni jsou samozřejmě všichni. (VOJ) 
 • Ve dnech 15. - 20.dubna 2013 se uskuteční exkurze do Paříže. Studenti ze 3. ročníku, 2. ročníku, kvinty, kvarty a tercie si prohlédnou v jarní Paříži Notre Dame, Eiffelovu věž, St. Chapelle, obrazárny Louvru... Součástí exkurze je i prohlídka zámku Versailles a plavba lodí po Seině. Pedagogický dozor vykonají: Mgr. Jana Štefánková, Mgr. Lenka Škrlíková a PhDr. Ivona Riegrová.  (RIE,ŠFÁ)
 • V měsíci dubnu proběhne ještě celá řada dalších kol olympiád z různých předmětů na okresní nebo krajské úrovni, např. 3.4. krajské kolo olympiády z chemie v kategorii C (Liberec, Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova), 5.4. krajské kolo olympiády z biologie v kategorii A (Liberec, DDM Větrník), 9.4. krajské kolo olympiády z matematiky v kategorii B a C (Krajský úřad Liberec), 10.4. okresní kolo olympiády z biologie v kategorii D (Semily, ZŠ Dr.F.L.Riegra), 11.4. krajské kolo olympiády ze zeměpisu v kategoriích A,B,C,D (Liberec, Centrum Babylon), 12.4. krajské kolo olympiády z biologie v kategorii B (Liberec, DDM Větrník) a další soutěže. Ve většině těchto soutěží máme své zástupce. Držíme jim palce. (VOJ,ŠTĚ)
 • Duben je posledním měsícem studia pro naše letošní maturanty, kterým se čas strávený na gymnáziu neuvěřitelně rychle naplňuje. Maturitní zkoušky proběhnou letos již potřetí podle nového systému, který je mimochodem v určitých parametrech opět jiný než v loňském školním roce. Studenti budou absolvovat písemné i ústní zkoušky a musí úspěšně vykonat část společnou (státní) i profilovou (školní). Vzhledem k maturitnímu kalendáři a změně školského zákona musí mít studenti maturitních ročníků uzavřené hodnocení prospěchu už do konce měsíce dubna. Pedagogická rada rozhodne na svém jednání v  pondělí 22. dubna o tom, zdali všichni studenti nejvyšších ročníků splnili podmínky k tomu, aby mohli maturitní zkoušky konat v  řádném termínu. Jednání začne v 16.00 hod. Pokud studenti 4.ročníku a oktávy uspějí ve všech předmětech, obdrží v  úterý 30.04. vysvědčení za poslední ročník studia. V  tento den proběhne také již  tradiční  „exmatrikulace“ (připravují ředitel a zástupce ředitele) a „poslední   zvonění“ (v režii letošních maturantů). (VOJ)

Citát na duben k zamyšlení:

„Facta probant homines.“ (O lidech svědčí skutky.)

Walther


Na květen mj. připravujeme: 

→ maturitní zkoušky (písemné zkoušky společné části maturity postupně již od 02.05., ústní zkoušky společné i profilové části maturity

v týdnu od 20.05. pro oktávu  a v týdnu od 27.05. pro 4.ročník) 


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na květen:

24. dubna do 16.00 hod.


© 28.03.2013, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), PhDr.Ivona Riegrová (RIE), Mgr. Jitka Strnadová (SDÁ), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr.Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz