Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » ROK 2022

Kalendář září 2022

 • Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září. Studenti se sejdou ve třídách se svými třídními učiteli v 8:00 hodin. Od 8:45 hod. bude následovat tradiční shromáždění vedení školy, pedagogů a studentů v aule gymnázia. (VOJ)
 • Gratulujeme všem studentům primy a 1. ročníku k jejich dobrým výkonům u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. O studium na semilském gymnáziu byl ve školním roce 2021/2022 zvýšený zájem, a proto se konalo také přijímací řízení do vyššího ročníku, tj. do třídy kvinta osmiletého gymnázia. (VOJ)
 • V prvním ročníku osmiletého studijního programu zahájí studium celkem 24 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Jana Kocourová. Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia po všech změnách, které nastaly během prázdnin, nastoupí pravděpodobně 28 nových žáků, z  toho 3 žáci z  Ukrajiny. Třídním profesorem 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Mgr. Martin Krajíc. Do třídy kvinta nastoupí celkem 6 nových žáků. Třídní profesorkou této třídy je i nadále paní Mgr. Jitka Strnadová. (VOJ)

 • Ze zahraničního studijního pobytu se vracejí Petr Flössel (roční studium v Kanadě), Justýna Kolářová (půlroční studium ve Francii) a Adam Koudelka (roční studium v Itálii). Všichni hodnotí svůj zahraniční studijní pobyt především jako velmi dobrou zkušenost. Pokud do 27. září prokážou odpovídající znalosti z  předmětů, které nemohli na školách v zahraničí absolvovat (např. český jazyk a literatura), anebo jejichž náplň neodpovídá učivu obdobných předmětů vyučovaných na českém gymnáziu, budou moct pokračovat ve vzdělávání ve svých původních třídách.  (VOJ)
 • Sportovního kurzu se od 5. do 9. září zúčastní studenti 3. ročníku a septimy. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích a paddleboardu, běhání po lese s mapou a buzolou, střelby z luku a vzduchovek a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu Sv. Kateřina nedaleko Chotěvic. Instruktory kurzu budou učitelé Krajíc, Hlava, Rambousek a Bradnová. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (KJC)
 • Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu proběhnou v pondělí 12. září. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 13. do 15. září zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat Mgr. Jana Kocourová, Mgr. Martin Krajíc, Mgr. Petra Pekárková a Mgr. Stanislav Ulvr. (ULV)
 • Ve dnech 19. až 20. září se zúčastníme XXVIII. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO. Hostitelskou školou je tentokrát Gymnázium F. X. Šaldy Liberec a shromáždění se bude konat v prostorách Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Ing. Luděk Štěpnička, Mgr. Stanislava Vojtová a Mgr. Markéta Kubíková, vyučující, kteří se po celý rok věnují projektům UNESCO, se budou po dva dny účastnit bohatého programu včetně exkurzí, workshopů a tematických přednášek. Připravili také materiály pro prezentaci činnosti naší školy za uplynulý školní rok. (ŠTĚ)
 • Ředitelé gymnázií České republiky se sejdou na jednání ve dnech 19. až 21. září v Seči u Chrudimi. Na programu třídenního jednání je zejména problematika financování regionálního školství, reforma rámcových vzdělávacích programů a projektové řízení. (VOJ)
 • Dvoudenní pracovní porada ředitelů středních škol zřizovaných Libereckým krajem se bude konat v Harrachově ve dnech 22. a 23. září. (VOJ)
 • Chcete-li více plánovat, anebo znát v  předstihu důležité termíny prázdnin, schůzek SRPG (setkání rodičů žáků s pedagogy), čtvrtletních či pololetních porad pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků, termíny sportovního kurzu, adaptačního kurzu, lyžařských kurzů, maturitního plesu, plesu absolventů atd., sledujte kalendář v levém menu našich webových stránek www.giosm.cz. Změna termínů v průběhu roku vyhrazena.  (VOJ)

Plánované akce a termíny v měsíci říjnu:

 • v sobotu 1. října proběhne tradiční „Pochod maturantů“ (připravujeme trasy pro pěší i cyklisty a bohaté občerstvení, organizují studenti oktávy a 4. ročníku pod vedením svých třídních profesorů; další podrobné informace k této akci zveřejníme v průběhu září a v říjnovém zpravodaji)
 • pravděpodobně v pátek 7. října přivítáme v  aule gymnázia vokální soubor Gentlemen Singers, vítěze mnoha mezinárodních soutěží a pravidelného účastníka významných světových festivalů od USA až po Jižní Koreu
 • od čtvrtka 13. října do soboty 15. října budeme prezentovat naši školu na veletrhu vzdělávání EDUCA EXPO v Liberci
 • podzimní prázdniny pro žáky: 26. a 27. října (ve spojení se státním svátkem 28. října a následným víkendem vzniká tak jistě příjemných 5 dní volna) 

Všem studentům, pedagogům a nepeda-gogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný nový školní rok. Ať se Vám všem dobře daří!


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: 

pondělí 26. září v 16:00 hod.


© 31. 8. 2022,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Mgr. Petr Pýcha, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Martin Krajíc (KJC), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ).

Obrázek uživatele Hlava

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz