Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » ROK 2022

Kalendář únor 2022

 • Uchazeče o studium v  naší škole od školního roku 2022/2023 si dovolujeme upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání. Poslední den, kdy lze přihlášky do školy předat, je úterý 1. března. Do přijímacího řízení budou zahrnuty přihlášky, které budou dodány do školy osobně do uvedeného data včetně, a také ty, které budou doručeny v  prvním březnovém týdnu poštou (poštovní razítko na obálce musí mít nejpozdější datum 1. března). Možná jste se nemohli z různých důvodů dostavit na „Den otevřených dveří“, který jsme pořádali v  sobotu 22. ledna 2022 a kde jsme mj. přítomným uchazečům a jejich rodičům podrobně vysvětlovali podmínky přijímacího řízení do čtyřletého i osmiletého studijního oboru našeho gymnázia. Pokud potřebujete konzultaci k  přijímacímu řízení, neváhejte kontaktovat zástupce ředitele nebo ředitele školy. Doporučujeme Vám také sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na webových stránkách naší školy (www.giosm.cz). Uchazeče může povzbudit informace, že pokud výrazně nepokazí přijímací zkoušky, je naděje na přijetí ke vzdělávání na semilské gymnázium značná. (VOJ)

                                                                                                              

 • Epidemická situace se neustále mění, dochází k častým změnám v pravidlech testování, nařízení karantény a případné distanční výuky pro jednotlivé třídy. Sledujte rubriku „Sdělení ředitele“ na webových stránkách školy (tam se mj. dovíte, které třídy jsou aktuálně v karanténě a které mají distanční formu výuky). Rodiče studentů, případně zletilí studenti, dostávají také tříděné informace prostřednictvím informačního systému Bakaláři (KOMENS). Aktuálně se dále netestují a nejsou odesláni do karantény studenti a zaměstnanci, kteří měli v posledních 30 dnech k okamžiku dalšího termínu plošného testování pozitivní PCR test.  (VOJ)
 • Dne 6. ledna 2022 uplynulo 140 let od narození spisovatele Ivana Olbrachta, jehož jméno má naše gymnázium ve svém názvu. U této příležitosti si v hodinách českého jazyka a literatury starší studenti pod vedením svých profesorů připomněli Olbrachtova klíčová díla, zejména román Nikola Šuhaj loupežník či povídky Golet v údolí, ti mladší pak Biblické příběhy nebo bajky O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách. Vzpomenuty byly také filmové a divadelní adaptace semilského rodáka. (VOJ, PÝCH)                                                                                           
 • Žáci primy a sekundy se zúčastnili výtvarné soutěže na téma portrét-autoportrét, kterou vyhlásilo Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech.  Eliška Havlíková z primy se umístila na krásném třetím místě v kategorii do 12 let. Blahopřejeme!  (SVÁ, PLÁ)
 • V úterý 18. ledna navštívili studenti 1. ročníku a kvinty science centrum iQLANDIA v Liberci. V rámci projektového dne (pro studenty zdarma) zhlédli science show na téma elektřina a magnetismus, včetně využití kapalného dusíku a ukázky projevů supravodivosti. Poté samostatně zpracovávali ve skupinách zadané úkoly při prohlídce interaktivních expozic. (KCÁ, MOL)
 • Karolína Bochová z kvarty se stala úspěšnou řešitelkou školního kola Matematické olympiády v kategorii Z9 a postoupila do okresního kola této soutěže. Okresní kolo této olympiády se konalo 26. ledna a Karolína Bochová se umístila na 3. místě. Gratulujeme!  (KCÁ)
 • Pro většinu skupin německého jazyka naplánovaly Mgr. Vojtová a Mgr. Strnadová v rámci tzv.“ šablon“ na 1. pololetí 12 vyučovacích hodin tandemové výuky, a sice v kombinaci němčiny a hudební výchovy. Připravily hodiny doplněné hudebními ukázkami a power-pointovými prezentacemi, někdy i zpěvem. Studenti některých ročníků poté témata využili při psaní kompozic, kvízů či k přípravě na maturitu. Témata byla různorodá: skladatelé, hymny, taneční hudba,… Začali jsme velkým výročím L. van Beethovena, jehož jubileum se slavilo nejen v jeho rodišti Bonnu. Podrobně jsme se věnovali jeho skladbě Óda na radost, která se stala hymnou EU. Studenti byli také seznamováni s hymnami německy mluvících zemí a jejich zajímavou  historií. Po stopách W. A. Mozarta jsme pátrali v Salzburgu, ale i Vídni a Praze. Studenty, kteří právě absolvovali taneční hodiny, jistě zaujalo téma taneční hudba v tanečních kurzech a v tanečních pořadech u nás, v Německu a Rakousku. Poslední tandem jsme věnovali úspěchům Karla Gotta v Německu a jeho německy zpívaným písním. (VTÁ)
 • Pedagogové hodnotili prospěch, chování a absenci žáků za 1. pololetí školního roku 2021-2022 na pedagogické radě v pondělí 24. ledna. Bilance za 1. pololetí je velmi dobrá: celkově prospělo s vyznamenáním 150 studentů, což je více než polovina všech studentů, celkem 10 studentů nebylo za uvedené období z různých důvodů hodnoceno a byl jim tak stanoven náhradní termín pro hodnocení za předměty, ve kterých nejsou hodnoceni. Jeden student neprospěl, všichni ostatní studenti prospěli. Chování studentů i docházka do školy jsou celkové velmi dobré (škoda, že úspěšnou bilanci v této oblasti kazí celkem 5 studentů, kterým byl snížen stupeň z  chování, protože ničili školní majetek). (VOJ)                                  
 • V úterý 1. února proběhne školní kolo olympiády v anglickém jazyce v kategoriích I.B (1.O – 2.O), II.B (3.O – 4.O), ve středu 2. února pak v kategorii III.A (5.O – 7.O, 1.r. – 3.r.). Zájemci o III. kategorii se mohou rovněž přihlásit online na naší webové stránce – www.giokaj.webnode.cz.  Další informace jsou uvedeny na nástěnce a webové stránce komise AJ. Těšíme se na Vás! (ZAH)
 • Pokud to dovolí epidemická situace, uspořádáme v únoru tři lyžařské kurzy. Studenti tercie pojedou v termínu od 6. do 11. února na Železnobrodskou chatu v Rokytnici nad Jizerou, doprovod jim budou dělat učitelé Martin Krajíc a Petra Pekárková. Studenti 2. ročníku si užijí alespoň zkrácený kurz ve stejném termínu. Od 6. do 8. února budou ubytováni jen o kousek vedle na Huťské boudě a doprovod jim budou dělat instruktoři Radim Berka a Lukáš Rambousek. Poslední kurz proběhne opět na Železnobrodské chatě v termínu od 20. do 25. února a společně s instruktory Radimem Berkou, Luďkem Štěpničkou a Lubošem Hlavou se ho zúčastní 1. ročník. (KJC)
 • Od 14. do 18. února mají studenti škol okresu Semily jarní prázdniny. (VOJ)     

Uzávěrka příspěvků pro kalendář a zpravodaj na březen: 

pondělí 23. února v 16:00 hod.


© 1. 2. 2022, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr. Petr Pýcha. Příspěvky dodali: Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Marek Molčan (MOL), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Lucie Pavlatová (PLÁ), Mgr. Šárka Staňková (SVÁ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Stanislava Vojtová (VTÁ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH)

  

Obrázek uživatele Hlava

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz