Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2012

Kalendář září 2012

 • Školní rok 2012/2013 bude zahájen v pondělí 3. září 2012. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Poté  bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia. Ředitel gymnázia a jeho zástupce přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již kompletně připraven. (VOJ)
 • Blahopřejeme  všem  studentům  primy a 1.ročníku  k jejich  výkonu  u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Celkem by mělo  v  prvních ročnících čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájit studium 51 nových studentů. Zajímavé je mimo jiné, že na ročním studijním pobytu u nás bude student z Japonska Shuna Maehara (mezinárodní výměnný program, Shuna bude zařazen do septimy, bydlí v hostitelské rodině Dědkových – Martin Dědek jako jeho nejbližší kamarád je od září studentem sexty). Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Markéta Kubíková, třídním profesorem 1.ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Mgr. Martin Krajíc. (VOJ)
 • V pedagogickém sboru došlo k  několika změnám. Z mateřské dovolené se vrací Mgr. Markéta Kubíková (anglický jazyk) a Mgr. Soňa Jarolímková - Římková (německý jazyk). Pedagogické působení na našem gymnáziu ukončili Mgr. Jaroslav Bašta, Mgr. Marta Cardová, Milena Kafková, Mgr. Daniela Koudelková, Jan Kousal a Mgr. Hana Zahradníková.  Děkujeme jim za vše dobré, co pro naše gymnázium vykonali. (VOJ)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Z největších akcí vybíráme následující: oprava vjezdu do školního dvora včetně opravy opěrné zdi, plotu a instalace nové brány, instalace nových PC serverů a dílčí oprava doskočiště a rozběhové dráhy na skok daleký na školním hřišti. Podrobnosti k opravám i vynaloženým finančním prostředkům budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012“. (VOJ)
 • Maturitní zkoušky v podzimním termínu   budou   probíhat ve středu 5. září 2012 od 14.00 hod. Maturitu vykoná celkem pět studentů. Ve všech případech jde o opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu a vždy jde o zkoušku z profilové části maturity.  Všem studentům přejeme u maturity úspěch. (VOJ)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 6.9. do 9.9.2012 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat profesorka Markéta Kubíková a profesoři Lukáš Rambousek, Martin Krajíc, Stanislav Ulvr a Luboš Hlava. (HLA)
 • Dne 8.září od 12.00 hod. proběhne v Turnově multižánrový hudební festival s názvem „WakeUp Festival“ neboli „gymplfest“. Pořádají ho Sdružení přátel Gymnázia Turnov, o.s., Kulturní centrum Turnov s.r.o. a Městské muzeum v Turnově. Akce je prezentována také na stránkách www.gymplfest.cz a koná se v prostorách Letního kina Turnov, městského parku a atria městského muzea. Za semilské gymnázium se akce zúčastní zástupce ředitele Ing. Štěpnička a několik studentů, kteří budou prezentovat naši školu ve stánku s propagačními materiály. V hudebním doprovodném programu vystoupí také kapela Lucifer s frontmanem Jakubem Hudským, studentem oktávy. (ŠTĚ,VOJ)
 • Tradičního sportovního kurzu se  od 9. do 15. září zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou R.Berka, S.Bradnová, L.Hlava a M. Krajíc. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (HLA)       
 • Ve dnech 10. a 11.září se ředitel gymnázia se svým zástupcem zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Mladé Boleslavi. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou lidská práva, kulturní dědictví a ekologie. S tímto zaměřením souvisí i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. V Mladé Boleslavi proběhnou mj. jednání o možnostech spolupráce v rámci uvedené sítě škol a o možnostech aplikace projektu do školního vzdělávacího programu semilského gymnázia. (VOJ)
 • Jak jsme již avizovali v červnovém zpravodaji, bude v září v Semilech vystupovat světoznámé vokální těleso Gentleman Singers. Naši studenti budou mít možnost hned 7.září od 10.00 hod. v KC Golf Semily zažít zcela výjimečný koncert. Cena vstupného je vzhledem k proslulosti tělesa přijatelná a činí  50,- Kč. Gentlemen Singers pravidelně hostují na významných festivalech po celé Evropě a natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi. Od svého vzniku v roce 2003 absolvovali více než 300 koncertů ve 14 zemích světa (např. Německo, Francie, Španělsko, Nizozemí, Estonsko, Rusko, Tunisko či USA). Kromě koncertní činnosti Gentlemen Singers ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pravidelně pořádají abonentní cyklus Komorní večery s Gentlemen Singers, ve kterém se již představily takové soubory jako Ensemble Amarcord (Německo), Banchieri Singers (Maďarsko) či Close Harmony Friends (Slovensko). Odborná hudební kritika označila Gentlemen Singers za "vokální naději a živou vodu pro českou sborovou scénu". Koncert připravuje a organizuje pan ředitel ZŠ v Benešově Mgr. Jaroslav Vávra, kterému děkujeme za pozvání na tuto akci. (VOJ)
 • Školní soutěž v německém jazyce. Pro nadšence z řad našich studentů připravila komise německého jazyka soutěž, která probíhá od 01. 09. do 30. 09. 2012. Protentokrát jsme vybrali doplňování textu do prázdných bublin v  komiksu. Úkolem je vymyslet co nejvtipnější text. Více informací a pracovní list naleznete zde: http://deutsch-gio.webnode.cz/wettbewerbe/schulwettbewerbe/. Vyplněné archy odevzdávejte svým učitelům německého jazyka. Na autory tří vítězných prací čekají věcné ceny, všichni zúčastnění pak obdrží bonusy za aktivitu. Až se vás pololetí zeptá, co jste dělali pro svou známku v září, budete mít vhodnou odpověď. Těšíme se na vaše práce. (ŘMÁ)
 • I  v  letošním  školním  roce   budeme nabízet   pro   studenty   a  veřejnost v  rámci doplňkové činnosti různé kurzy, jejichž nabídka bude postupně zveřejňována, mj. také na našich webových stránkách. Detailnější informace Vám poskytnou lektoři jednotlivých kurzů. Přípravu kurzů řídí Ing. Luboš Hlava, který je odpovědný za doplňkovou činnost. Některé projekty a kurzy probíhají také v  rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK). Semilské gymnázium má statut „Místního centra vzdělanosti CVLK“. Kurzy budou otevřeny podle zájmu a cena bude stanovena podle počtu účastníků. Bližší informace postupně na www.giosm.cz v sekci celoživotní vzdělávání. (VOJ)                                                                                                                                                           

Na říjen mj. připravujeme:

 • v sobotu 6.října 2012 proběhne už 32.ročník POCHODU MATURANTŮ

Citát měsíce k zamyšlení:

„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“ 

Michel de Montaigne


Přejme si všichni dobrý a klidný start do nového školního roku!


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: 24.09. do 16.00 hod.


© 31.08.2012,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Soňa Jarolímková-Římková (ŘMÁ), Ing.Luděk Štěpnička (ŠTĚ), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz