Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Přihlášky na email kocourova@giosm.cz.


 

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2012

Kalendář únor 2012

 • Zájemce o studium na semilském gymnáziu od školního roku 2012-2013 průběžně informujeme o podmínkách přijímacího řízení a organizaci studia (kritéria přijímacího řízení, školní vzdělávací program, volitelné předměty, nadstandardní vybavení školy, výsledky maturitních zkoušek, úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy, možnosti využití volného času ve škole atd.). 14. ledna 2012 proběhl „Den  otevřených dveří“, kde byly zodpovězeny četné dotazy uchazečů a jejich rodičů o studium. Pro informaci slouží také webové stránky gymnázia  (www.giosm.cz), kde byla zveřejněna podrobná kritéria přijímacího řízení v roce 2012 (rubrika „Přijímací řízení“). Upozorňujeme uchazeče o studium a jejich rodiče, že i v letošním roce došlo k významným změnám v legislativě, které mají přímou souvislost s přijímacím řízením. Sledujte proto aktuální informace na webových stránkách školy. Samozřejmostí jsou pro nás i osobní konzultace ve škole v dohodnutých termínech. Informace poskytují ředitel a zástupce ředitele. Přihlášku ke studiu na osmiletém i čtyřletém gymnáziu je třeba podat nejpozději do 15.03.2012. (VOJ)
 • Dne 18. 1. se vybraní studenti zúčastnili okresního kola Pythagoriády. Skvěle obstály Anna Máková (3.0), která obsadila první místo ve své kategorii Z8, a Katka Jetelová (1.0) s druhým místem v kategorii Z6. Bohužel děvčata nemohou navázat na loňský úspěch Jana Vunderera v krajském kole, neboť to se z finančních důvodů tento rok nekoná. (PKÁ)
 • Třídy prima a sekunda se 24. 1. v rámci tělesné výchovy vypravily do lomnické zimní haly na bruslení. Přestože děti neskrývaly své obavy z možných pádů, akci si pochvalovaly jak bruslaři zkušení, tak i naprostí začátečníci, kterých byla asi třetina. Ve vypůjčených bruslích děti kroužily po ledě a vyděšení i strach pomalu mizely z jejich tváří. Věřím, že se nám podaří tuto akci ještě zopakovat. (PKÁ)
 • Školního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnilo již tradičně velké množství studentů a do užšího výběru se skrze poslech probojovalo 45 studentů ve třech kategoriích. Mladší soutěžící čekal popis obrázku, starší role-play a všichni museli projít diskuzí nad vylosovaným tématem. V kategorii I.A se na prvním místě umístil Matěj Greenwood ze sekundy, na druhém místě Petra Loumová rovněž ze sekundy a třetí místo obsadila Alena Buriánková z primy. V kategorii II.B první místo obsadil Vojtěch Kousal z tercie, druhé místo Jan Vunderer z kvarty a třetí místo Magdalena Čapková rovněž z kvarty. V kategorii III.A se na prvním místě umístil Petr Müller ze septimy a druhé místo si rozdělily Kateřina Kynčlová z kvinty a Vendula Koublová ze sexty. Těchto devět úspěšných soutěžících dostane knižní odměnu a nejlepší z nich se zúčastní okresních kol této soutěže na ZŠ v Řekách a na Gymnáziu v Turnově. Blahopřejeme vítězům. (ZAH) 
 • V pátek 27. 1. 2012 proběhlo školní kolo olympiády z chemie kategorie D (pro žáky tercie a kvarty osmiletého studia). Zúčastnilo se celkem 7 studentů, vítězství vybojoval Jan Vunderer, na druhém místě se umístila Magdalena Čapková a třetí byl Vojtěch Bezpalec (všichni z kvarty). Podrobné výsledky byly zveřejněny na webových stránkách komise Bi-Ch. Vítězové budou reprezentovat GIO v okresním kole ChO 5. 3. 2012 na ZŠ Dr. Riegra. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a držíme palce do dalšího kola. (RAM,VÍZ)
 • Školní kolo olympiády z biologie, rovněž nejmladší kategorie D (pro primu a sekundu) a C (pro tercii a kvartu), původně plánované na čtvrtek 2. 2. 2012, muselo být z organizačních důvodů přesunuto na čtvrtek 16. 2. 2012. Soutěžící budou psát test, poznávat rostliny, živočichy a houby a vypracují praktické úkoly. Předběžně je školní kolo plánováno na 1. – 5. vyučovací hodinu v učebně chemie (6.O) a 3. ročníku. Přihlášky obdrží u příslušných vyučujících, studijní materiály pak na webových stránkách komise Bi-Ch. (RAM, VÍZ)
 • Nádherné zimní počasí v nás evokuje myšlenku, že se blíží dlouho očekávaný lyžařský kurz tercie, který se uskuteční v tradičním termínu od 5.  do 10.2.2012 v rodinném penzionu na Benecku. Na co se mohou studenti těšit? Samozřejmě na výuku na sjezdových a běžeckých lyžích, případně na snowboardu, na různé soutěže, hry a výlety. Doprovod jim budou dělat Mgr. Radim Berka, Mgr. Martin Krajíc a Mgr. Lukáš Rambousek. (BER)
 • 13. února ve škole přivítáme současného kronikáře Semil a bývalého ředitele našeho gymnázia Mgr. Miloše Plachtu. S ním budou studenti literárního semináře debatovat o práci kronikáře a také o Ivanu Olbrachtovi. V roce 2012 má spisovatel a semilský rodák Ivan Olbracht, jehož jméno má naše gymnázium ve svém názvu, hned dvě kulatá výročí  (* 6.1.1882, † 30.12.1952). Pro mnohé významný literát, pro jiné člověk se značně kontroverzními politickými názory. V průběhu celého roku proběhne několik akcí, které budou příležitostí k zamyšlení a utváření vlastních názorů studentů. Akce byla po dohodě Mgr. Plachty, Mgr. Pýchy a PhDr. Vojty přesunuta z  23. ledna  na 13. února.(VOJ)
 • Ve dnech 14.2. – 15.2.2012 se bude konat školní kolo zeměpisné olympiády (v úterý 14.2. kategorie A a B a ve středu 15.2.kategorie C a D). Podrobnější informace na vývěsce zeměpisu ve 3.patře a u vyučujících zeměpisu.Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů a dobré umístění. (BRÁ)
 • Studenti seminářů z dějepisu a dějin výtvarné kultury pojedou ve středu 15. 2. 2012 do Prahy na další v řadě exkurzí. Navštíví tentokrát v Anežském klášteře výstavu k osmistému výročí narození Anežky České a v Císařské konírně na Pražském hradě výstavu zapůjčené části ruského národního pokladu ze sbírek Romanovců. Zbylý čas věnují studenti komentované prohlídce Chrámu sv. Víta a hradních nádvoří a Hradčanského náměstí. (RIE,ŠFÁ)
 • Ve středu 22. 2. 2011 proběhne na GIO „Retro den“ (přeloženo z prosince 2011). Studenti budou mít možnost porovnat svou dobu s dobou nedávno minulou – vyzkoušet si chození po chodbě o přestávce tak, jak to zažili jejich rodiče nebo prarodiče, poznat hry, které se v dobách, kdy nebyly počítače, děti si hrávaly dennodenně venku před domem. Studenti zhlédnou týdeník z 50. Let a dokument z předrevoluční doby a snad vystoupí i „pionýři“. Perličkou bude, když studenti přijdou oblečeni v retro stylu. (KLÁ, KCÁ)
 • V  týdnu od  27. února do 2. března 2012 mají studenti jarní prázdniny. Po náročném závěru pololetí mají volno a mohou si od svých školních povinností odpočinout. Výuka ve škole začne opět v pondělí 5.března.(VOJ)
 • Na sobotu 25. února 2012 od 20 hodin v KC Golf připravujeme v pořadí již 17. absolventský ples. Hrát bude hudební skupina ALLEGRO z Jičína, připravujeme bohatou tombolu a ve vinárně bude diskotéka. Tradičně odměníme také třídu absolventů s nejpočetnějším zastoupením. Předprodej vstupenek bude v Informačním centru GIO a v Městském informačním centru Semily. Všechny absolventy našeho gymnázia a semilskou veřejnost tímto srdečně zveme. Plakát navržený studenty a sloužící k propagaci plesu absolventů najdete také v únorovém čísle Semilských novin. Ples absolventů našeho gymnázia je mj. vždy skvělou příležitostí k setkávání bývalých studentů gymnázia a k dobrému tanci. Na plese maturantů (pořádáme vždy o měsíc dříve, letos 28.ledna) jde vždy zejména o důležitou společenskou událost pro maturanty a jejich rodiče, nechybí  tradiční rituály spojené např. se šerpováním a předtančením obou maturitních tříd. K tanci dojde v hlavním sále vždy až po ukončení předtančení. Doporučujeme Vám proto využít plesu absolventů GIO, který nabízí volnou zábavu a příležitost k tanci hned po zahájení plesu od 20.00 hodin. Pokud nás podpoříte i v letošním roce, budeme pořádat dva plesy i nadále. Těšíme se Vás. (VOJ,RMÁ)

Na březen mj. připravujeme:

 • v termínu od 4. do 9.3. proběhne lyžařský kurz kvinty v Harrachově. (BER)

Citát měsíce k zamyšlení:

„Pokud se člověk ptá, chce být.“

Miroslav Horníček


Blahopřejeme všem 83studentům, kteří dosáhli v 1. pololetí školního roku 2011-2012 vynikajících studijních výsledků a mají vyznamenání. Děkujeme jim za jejich přístup ke studiu. (VOJ)


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na březen:  18. února do 16.00 hod.


© 31.01.2012, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Radim Berka (BER), Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Mgr. Jana Kocourová (KCÁ), Mgr. Daniela Koudelková (KLÁ), Mgr. Petra Pekárková (PKÁ), Mgr. Lukáš Rambousek (RAM), Mgr. Lucia Rambousková (RMÁ), PhDr. Ivona Riegrová (RIE), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Mgr. Kamila Víznerová (VÍZ), PhDr.Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele admin

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz