Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2011

Kalendář září 2011

 • Školní rok 2011/2012 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2011. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Poté bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v  aule gymnázia.Ředitel gymnázia a jeho zástupce přivítají žáky a jejich učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již kompletně připraven. (VOJ)
 • Blahopřejeme  všem  studentům  primy  a  1.ročníku  k jejich  výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Celkem by mělo v prvních ročnících čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájit studium 51 nových studentů. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Petra Pekárková, třídním profesorem 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Ing. Luboš Hlava. (VOJ)
 • V pedagogickém sboru došlo k  několika změnám.Novými pedagogy GIO zatím na částečný úvazek jsou: Mgr. Jaroslav Bašta (bude vyučovat matematiku a fyziku), Lenka Dymáčková (francouzský a anglický jazyk), Mgr. Jakub Rajm (tělesná výchova, zeměpis). Z mateřské dovolené se vrací a zatím rovněž na částečný úvazek bude vyučovat Mgr. Jana Kocourová (fyzika, seminář a cvičení z fyziky). Pedagogické působení na našem gymnáziu ukončili Mgr. Martina Bergerová a Mgr. Milan Gardián. (VOJ)
 • V průběhu loňských hlavních prázdnin byly dokončovány práce na největším investičním projektu v dějinách gymnázia s  názvem „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Gymnázia Ivana Olbrachta Semily“.Letos bylo o prázdninách klidněji, ale i přes tuto skutečnost probíhaly práce na údržbě budovy školy a dílčí opravy a rekonstrukce (v případě tak velkého areálu školy jde o nekonečný proces). Z finančně náročnějších akcí jmenujme následující: byla vymalována školní kuchyně a jídelna (13.427,- Kč), do jednotlivých pater byly na vybraná WC namontovány výlevky včetně přívodu teplé a studené vody pro potřeby zaměstnanců úklidu (nařízení Krajské hygienické stanice Liberec, 93.000,- Kč), byl vyměněn již nespolehlivý mechanismus školních hodin (18.360,- Kč) a proběhly stavební úpravy a výměna umyvadel ve třídách využívaných ZŠ (58.000,- Kč). (VOJ,BRU)
 • Studenti primy a 1. ročníku se od 1.9. do 4.9.2011 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat profesorka Petra Pekárková a profesoři Lukáš Rambousek, Martin Krajíc, Stanislav Ulvr a Luboš Hlava. (HLA)
 • Tradičního sportovního kurzu se  od 4. do 10. září 2011 zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Program kurzu je velmi bohatý a pestrý, studenti prožijí zajímavý týden (sportovní hry, ježdění na lodích, orientace v terénu podle mapy a buzoly, střelba ze vzduchovky, turistika a další zajímavé činnosti). Ubytováni budou v rekreačním objektu Svatá Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou R.Berka, S.Bradnová, L.Hlava a M.Krajíc. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (HLA, BRÁ)   
 • Ve dnech 11. až 13.září se ředitel gymnázia se svým zástupcem zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Uherském Hradišti. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou lidská práva, kulturní dědictví a ekologie. S tímto zaměřením souvisí i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. V Uherském Hradišti proběhnou mj. jednání o možnostech spolupráce v rámci uvedené sítě škol a o možnostech aplikace projektu do školního vzdělávacího programu semilského gymnázia. (VOJ)
 • Maturitní    zkoušky    v   podzimním   termínu   budou   probíhat od 14.09.2011.Ústní maturitní zkoušky (ve společné či profilové části) vykonají studenti právě 14.09. ve svém gymnáziu. Písemné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky vykonají  v dalších dnech na spádové škole (tuto školu určí MŠMT). Maturitu vykonají celkem 4 studenti (ve dvou případech jde o první termín, ve dvou o druhý termín zkoušky). Všem studentům přejeme u maturity úspěch. (VOJ)
 • 16.9. se uskuteční divadelní představení divadla „Continuo“ pro studující vyššího gymnázia s názvem Oběť – Květen 1949, jeden herec, desítky, stovky, a tisíce lidských životů. Jeden osud na pozadí lidské tragédie. Autorský projekt Ivana Jurečky v režii Pavla Šťourače zpracovává téma lékařské i lidské etiky v mezní situaci. Vypovídá o genezi opojení mocí, o otázkách smysluplnosti či nesmyslnosti lidského utrpení, o lidské odvaze i zbabělosti. Třídy 1.r., 2.r., 5.O a 6.O zhlédnou představení v KC Golf od 9:00 a třídy  3.r., 4.r., 7.O a 8.O od 13:00. Cena vstupného je 100,- Kč. (ŠTĚ)
 • 19.9. bude opět organizována celonárodní dobročinná veřejná sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých s názvem Bílá pastelka. I letos se na Vás obracíme s vírou, že nám opět s pochopením vyjdete vstříc. Dvanáctý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka se bude znovu konat u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Naši studenti, dobrovolní spolupracovníci, pracovníci Tyfloservisu a jiných organizací budou veřejnosti opět nabízet originální bílé pastelky za finanční příspěvek 20 Kč a více jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle. Finanční výtěžek bude rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým v následujících oblastech: a) výuka prostorové  orientace a zvýšení úrovně mobility těžce zrakově  a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů, b) zlepšení předpokladů zaměstnanosti těžce zrakově a kombinovaně postižených občanů, prevence jejich nezaměstnanosti a podpora návyků nutných  k pracovnímu uplatnění, c) realizace motivačních programů pro nevidomé a jinak těžce zrakově  postižené občany. (ŠTĚ)
 • Filmový klub zahajuje svoji novou sezónu v kině Jitřenka 22.září v 19 hodin, kdy v  rámci cyklu Okrajové žánry českého filmu uvede dokument Jany Počtové Generace singles. Snímek se pokouší vypátrat, proč stále více lidí v mladším, ale dnes už  i středním věku žije dobrovolně bez partnera. Zároveň je i pozvánkou k novému cyklu celovečerních hraných filmů, který se rozeběhne v říjnu a ponese název Milenci, manželé a samotáři – filmová psychologie lásky. (PÝCH,NEČ)
 • V září budou také moci studenti vyšších ročníků zhlédnout český válečný velkofilm Lidice, který podle scénáře Zdeňka Mahlera natočil režisér Petr Nikolaev. Termín a hodina budou ještě upřesněny (pravděpodobně 26. nebo 27.9.,  třídy 1.,2.,5.0 a 6.0 od 08.00 hod. a třídy 3.,4.,7.0 a 8.0 od 11.50 hod.). Vstupné činí 40,- Kč. (PÝCH,ŠTĚ)
 • I  v  letošním  školním  roce   budeme nabízet   pro   studenty   a  veřejnost v  rámci doplňkové činnosti různé kurzy, jejichž nabídka bude postupně zveřejňována, mj. také na našich webových stránkách. Detailnější informace Vám poskytnou lektoři jednotlivých kurzů. Přípravu kurzů řídí Ing. Luboš Hlava, který je odpovědný za doplňkovou činnost. Některé projekty a kurzy probíhají také v  rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK). Semilské gymnázium má statut „Místního centra vzdělanosti CVLK“. Kurzy budou otevřeny podle zájmu a cena bude stanovena podle počtu účastníků. Bližší informace postupně na www.giosm.cz v sekci celoživotní vzdělávání. (VOJ)                                                                                                                                                                   

Na říjen mj. připravujeme:

Letošní maturanti si Vás dovolují pozvat na 31.ročník POCHODU MATURANTŮ. Ten letošní se uskuteční 1.října 2011. Připraveny budou trasy pro pěší i cyklisty. Nezapomeneme ani na nejmenší účastníky, připravena pro ně bude zábavná trasa na ostrově s různými hrami a soutěžemi. Prezentace bude probíhat ve vestibulu školy od 7 do 10 hodin a startovné činí 25,-Kč. Po Vašem putování krásnou podzimní přírodou  a návratu do 16.00 hodin Vás v cíli čeká diplom a výborné občerstvení ve školní jídelně (bramboračka, bramborák, domácí pečivo). Odměna čeká nejmladšího a nejstaršího účastníka, stejně jako nejvíce  zastoupenou  třídu  studentů.  S sebou si vezměte dobrou náladu o ostatní se postaráme. Těšíme se na Vás 1.října 2011. (BRÁ)

V týdnu od 10.10. do 15.10. se uskuteční druhá fáze Projektu Weißwasser. 10 našich studentů pojede navštívit své kamarády v partnerské škole Landau-Gymnasium. Tam je pro ně připraven zajímavý program. (CDÁ)

V aule gymnázia proběhne 19. října od 12.00 do 16.30 hod. pro pedagogickou veřejnost již tradiční „Poradenský den“, který pořádá Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech ve spolupráci s naším gymnáziem. Tentokrát je pro kantory připravováno obzvlášť atraktivní téma: Stres, relaxace – Jak prožít spokojený život v zátěžové profesi. Lektorkou semináře bude paní primářka PhDr. Lidmila Pekařová. (VOJ)


Citát měsíce k zamyšlení:

„Bonum principium facit bonum finem“. (Dobrý začátek vede k dobrému konci.)

H.Walther


Přejme si všichni dobrý a klidný start do nového školního roku!


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: 26.09. do 16.00 hod.


© 29.08.2011,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Ladislav Bruckner (BRU), Marta Cardová (CDÁ), Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Ing.Luděk Štěpnička (ŠTĚ), PhDr.Jindřich Vojta (VOJ).

Obrázek uživatele admin

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz