Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2015

Kalendář ZÁŘÍ 2015

 • Školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 1. září 2015. Nejprve se žáci sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Od 08.30 hod. bude následovat shromáždění pedagogů a žáků v aule gymnázia. Ředitel gymnázia a zástupce ředitele gymnázia přivítají žáky a učitele opět ve svých  talárech a s insigniemi GIO. V dalších dnech začne výuka podle rozvrhu, který je již kompletně připraven. (VOJ)
 • Blahopřejeme všem studentům  primy  a  1.ročníku  k jejich  výkonu u přijímacích zkoušek a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu. Na všech gymnáziích Libereckého kraje byla také letos v rámci přijímacího řízení stanovena hranice úspěšnosti testů z českého jazyka, matematiky a také z obecně studijních předpokladů, a to pro oba typy studia (ve čtyřletém studiu byla tato hranice na úrovni 35 % úspěšnosti, v osmiletém studiu na úrovni 40% úspěšnosti). Uchazeči, kteří uvedenou hranici úspěšnosti nepokořili, nemohli být ke studiu přijati. V prvním ročníku čtyřletého a osmiletého studijního cyklu zahájí studium pravděpodobně 38 nových žáků. Třídní profesorkou primy osmiletého gymnázia bude paní Mgr. Šárka Staňková, třídním profesorem 1.ročníku čtyřletého gymnázia bude pan Ing. Luboš Hlava.  Kromě těchto nových žáků budou v rámci spolupráce s agenturou AFS mezikulturní výměny Praha na gymnáziu absolvovat studijní pobyt také tři zahraniční studenti: Sela von App (USA, zařazena do třídy septima, hostitelská rodina Kuršelových), Davide Matarazzo (Itálie, zařazen do třídy kvinta, hostitelská rodina Vondrových), Nadia Lato (Itálie, zařazena do třídy 3.ročník, hostitelská rodina Šmídových). Navazujeme tak na úspěšné projekty, kdy u nás studovali žáci z Itálie, Venezuely či Japonska. (VOJ)

 • V pedagogickém sboru došlo jako každý rok k několika změnám. Na mateřskou a rodičovskou dovolenou nastoupila v závěru školního roku Mgr. Lucie Pavlatová (dříve Rusová), pedagogické působení ukončil pan Ing. Josef Balatka, CSc. (odchod do důchodu). Z mateřské a rodičovské dovolení se na částečný úvazek vrací naše francouzštinářka Lenka Berková (dříve Dymáčková). Novým členem pedagogického sboru se stal pan Mgr. Marek Molčan (fyzika). (VOJ)
 • V průběhu hlavních prázdnin byly realizovány naplánované investiční akce a proběhly rovněž nezbytné opravy. Z největších akcí vybíráme následující: nové rozvody plynu, dokončení nové laboratoře chemie (dlažba, sádrokarton, vymalování), hygienické kabiny pro dívky, kompletní rekonstrukce kabinetu fyziky (podlaha, vymalování, nový nábytek), vymalování dalších vybraných prostor školy (např. školní jídelna) atd. Podrobnosti k investičním akcím, opravám i vynaloženým finančním prostředkům budou uvedeny v dokumentu „Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015“. (VOJ)
 • Ve školním roce 2015-2016 předpokládáme stejně jako v minulosti hojnou účast našich studentů v různých soutěžích a olympiádách.

Za minulý školní rok připomeňme jeden z největších úspěchů:

Od 19. do 23. 6. podstoupila Tereza Šmídová z kvarty v Bělé pod Bezdězem pět dní poměřování se s těmi nejlepšími v celorepublikovém kole olympiády v českém jazyce. V  kategorii silně obsazené čtyřiceti účastníky se umístila na vynikajícím pátém místě. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, okresu i kraje. (RIE,VOJ)

 • Také v aktuálním školním roce navážeme na naši snahu o mezinárodní aktivity a výjezdy žáků do zahraničí.

Připomeňme si nejprve ještě dvě významné akce z konce minulého školního roku:

Brusel přivítal studenty semilského gymnázia. Družstvo našich studentů postoupilo do republikového finále Juniorského maratónu, který proběhl v Praze 3. května. V krajském kole jsme obsadili 6. místo, ale před námi se umístila pouze družstva ze sportovních gymnázií v Jilemnici a Jablonci. Vzhledem k jejich již předem zaručené účasti na republikovém finále (dostávají divoké karty) jsme postoupili jako nejlépe postavená střední škola bez sportovního zaměření. Na republikovém kole Juniorského maratónu v Praze, který se běžel v rámci celosvětového pražského maratónu, jsme obsadili krásné 23. místo (z 33 startujících škol).  I když byly vyhlášeny pouze tři nejlepší školy v celkovém pořadí, nakonec se i naši studenti na stupně vítězů dostali a mohli si prožít aplaus zaplněného Staroměstského náměstí. Ze všech zúčastněných škol se losoval jeden tým, který vyhraje voucher na výlet do Bruselu. Naše škola byla tou šťastnou. A tak jsme od 24. do 26. června prožili krásné tři dny v hlavním městě Belgie. Ubytovaní jsme li v krásném hotelu Le Plaza v centru města. Navštívili jsme budovy Evropské komise a Evropského parlamentu, setkali jsme se s paní komisařkou Věrou Jourovou, zúčastnili jsme se zajímavých přednášek o fungování Evropské unie. Ve volném čase jsme navštívili Parlamentarium, Atomium, prohlédli si historické i moderní části města. Velkým zážitkem pro nás byla místní specialita – bruselské pralinky a čokoláda. Bylo to pro nás pro všechny krásné zakončení školního roku. (KJC)

Zájezd do Francie - Provence 2015. Ve dnech 8.- 13.června 2015 navštívili studenti našeho gymnázia jeden  nejkrásnějších regionů Francie – Provence. Obdivovali antické památky ve městě Arles, Pont du Gard, papežský palác v Avignonu, rázovité vesničky s typickou architekturou venkova jižní Francie, spatřili přírodní krásy nejhlubšího kaňonu v Evropě du Verdon a prohlédli si největší muzeum pravěku ve Francii. Závěrečný den strávili v Nice, metropoli Středozemního moře, kde jsme navštívili místní trh, kostel sv. Reparaty, Chagallovo muzeum a vystoupili na nejvyšší bod oblasti s nádhernou vyhlídkou na přístav a pláž. Každý si v takto bohatém programu našel něco pro sebe a odjížděl s přáním znovu se do Francie vrátit. (RIE,ŠFÁ,ŠKÁ)

A jak budeme např.pokračovat v těchto snahách v letošním školním roce?

Projekt Anglie 2016. Komise AJ připravuje na školní rok 2015 – 2016 (začátkem dubna) týdenní pobyt ve Velké Británii. Projekt bude spojen s výukou, kterou povedou rodilí mluvčí, a bude zaměřen na seznámení se s britským vzdělávacím systémem. Mimo jiné plánujeme návštěvu Eton College, Roedean School a Cambridge. (ZAH)

 • Studenti primy a 1. ročníku se od 2. do 4. září 2015 zúčastní adaptačního kurzu. Náplní kurzu budou hry a soutěže vedoucí k poznání nových spolužáků a jejich vzájemné spolupráci. Cílem kurzu je stmelení nových třídních kolektivů a odstranění nežádoucích vlivů vznikajících při formování nového kolektivu. Kurzu se aktivně zúčastní a pedagogický dozor budou vykonávat profesorka Šárka Staňková a profesoři Luboš Hlava a Stanislav Ulvr. (HLA)
 • V pátek 4.9. od 10.00 hod. pro naše studující a večer od 19.00 hod. pro semilskou veřejnost proběhne v  aule školy vystoupení Vysokoškolského uměleckého souboru UP Pardubice s dirigentem Tomášem Židkem. Soubor je v současné době složen převážně ze studentů. Uvádí vedle klasických vokálních a vokálně-instrumentálních děl také jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénickou a alternativní hudbu. Spolupracoval s Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové. Účastní se domácích i zahraničních sborových festivalů (např. Canta Pueblo Argentina, FIMU Belfort, Polifonico Arezzo). Od roku 1990 soubor vydal tři vlastní CD a na dalších pěti CD spolupracoval se známými hudebními interprety. Nahrál snímky pro rozhlas a televizi. (ŠTĚ)
 • Tradičního sportovního kurzu se od 7. do 11. září 2015 zúčastní studenti septimy a 3. ročníku. Prožijí týden plný sportovních her, plavby na lodích, běhání po lese s mapou a buzolou a dalších zajímavých činností. Ubytováni budou v rekreačním objektu sv. Kateřina nedaleko města Hostinné. Instruktory kurzu budou R.Berka, L.Hlava, M. Krajíc (S.Bradnová), L.Rambousek. Přejeme jim pěkné počasí a úspěšný průběh kurzu. (HLA)
 • Ve dnech 11. a 12. září proběhne v Praze celorepublikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Z naší školy postoupili z krajského finále dva studenti: Dominika Roztočilová (3.0) a Lukáš David (2.0). Přejeme jim mnoho úspěchů. (KJC)
 • Ústní zkoušky v rámci maturitních zkoušek v podzimním termínu 2015 byly vyhlášeny na pátek 11. září. V tento den budou své ústní maturitní zkoušky absolvovat poprvé studenti, kteří nemohli z různých důvodů (včetně zdravotních) vykonat maturity v jarním termínu 2015 a dále studenti, kteří si některou část maturitní zkoušky musí zopakovat. Všem těmto studentům přejeme u maturitní zkoušky úspěch. (VOJ)
 • Ve dnech 21. a 22.září se ředitel a zástupce ředitele semilského gymnázia zúčastní výročního setkání zástupců škol sítě ASP-net UNESCO v Ostravě. Semilské gymnázium je členem této prestižní sítě 50 škol různých typů v České republice už od roku 1990. Základním zaměřením pro práci škol dle Charty sítě přidružených škol UNESCO jsou světové problémy, lidská práva, demokracie, mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj, ekologie. S tímto zaměřením souvisí mj. i školní vzdělávací program pro nižší stupeň našeho gymnázia. (VOJ,ŠTĚ)
 • Komise českého jazyka a literatury nabídne v měsíci září studentům 2. až 4.ročníku a sexty až oktávy melodram skladatele Zdeňka Zahradníka na básnickou skladbu Máj Karla Hynka Máchy. V roli Jarmily se představí bývalá studentka GIO a absolventka DAMU Nikola Pádivá (Bartošová). (PÝCH,NEČ)
 • I v letošním školním roce budeme pořádat v rámci doplňkové činnosti různé kurzy, jejichž nabídka bude postupně zveřejňována (mj. také na našich webových stránkách).  Počítáme např. s dvěma kurzy anglického jazyka-kurz AJ zaměřený na konverzaci a zdokonalování komunikačních dovedností a kurz AJ zaměřený na přípravu k mezinárodním zkouškám, jmenovitě PET (úroveň B1) a FCE (úroveň B2). Všechny kurzy budou probíhat mimo řádnou výuku a výše úhrady za kurz se bude řídit počtem přihlášených účastníků. Přípravu kurzů řídí Ing. Luboš Hlava, který je odpovědný za doplňkovou činnost. Některé projekty a kurzy budou realizovány také v rámci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje (semilské gymnázium má statut „Místního centra vzdělanosti CVLK“). Kurzy budou otevřeny podle zájmu účastníků. Pro vzdělávání tohoto typu chceme oslovit nejen studenty, ale i dospělé, kteří se chtějí dále vzdělávat. Bližší informace postupně na www.giosm.cz v sekci celoživotní vzdělávání. (VOJ,HLA,ZAH)

Na říjen mj. dále připravujeme:

v sobotu 3. října 2015 proběhne již 35. ročník pochodu maturantů (bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a v kalendáři na říjen) (ULV)


Všem studentům, pedagogům a nepedagogickým zaměstnancům přejeme dobrý a úspěšný školní rok! 


Uzávěrka příspěvků pro kalendář na říjen: úterý 22.09. v 16.00 hod.


© 31.08.2015,  redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Mgr.Pavel Nečaský a Helena Babcová. Příspěvky dodali: Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), PhDr. Ivona Riegrová (RIE), Mgr. Lenka Škrlíková (ŠKÁ), Mgr. Jana Štefánková (ŠFÁ), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

 

Obrázek uživatele admin

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz