Přípravný kurz k PZ

Gymnázium Ivana Olbrachta nabízí pro žáky devátých a pátých tříd přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu (do 1. ročníku a do primy osmiletého gymnázia).

Setkání by probíhala od listopadu do března vždy v pondělí od 16 do 18:30 hodin (70 minut čeština, 70 minut matematika, 10 minut přestávka).

Délka kurzu: 15 lekcí, lektoři: učitelé GIO, cena kurzu: 2 000 Kč.

Zkoušky 2022-23

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů » Kalendář » rok 2014

Kalendář červen 2014

 • Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly úspěšně.  Ústní maturitní zkoušky společné a i profilové čísti maturitní zkoušky probíhaly letos současně v  týdnu od 19.května. V oktávě dosáhli studenti celkem 10 vyznamenání (z  toho 4 maturanti byli hodnoceni známkou výborně ze všech předmětů), ve 4.ročníku 8 vyznamenání (z toho 2 maturanti byli hodnoceni výborně ze všech předmětů). Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní zkoušky společné i profilové části, písemné zkoušky a didaktické testy společné části maturit). Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou. V oktávě odmaturovali úspěšně všichni studenti, ve 4.ročníku neuspěl 1 maturant při ústní zkoušce z anglického jazyka a 1 maturantka při zkoušce z matematiky. Oba si zkoušku zopakují. Ve srovnání s  konkurenčními gymnázii lze výsledek letošních maturitních zkoušek na semilském gymnáziu hodnotit jako vynikající. (VOJ)

 • V měsíci dubnu se zúčastnili studenti semilského gymnázia dlouho plánované cesty do Velké Británie, během které se mohli seznámit s námořní historií Anglie. Výlety se vydařily na výbornou, rovněž počasí nezklamalo, pouze cestovní kanceláří dodané ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Proběhlo několik jednání s cestovní kanceláří, jejichž výsledkem je omluva ze strany CK a finanční kompenzace pro studenty. Cestovní kancelář uznala své chyby a po reklamaci již poslala na účet školy celkovou částku 25.000,- Kč. Tato částka bude rozdělena a předána studentům v průběhu měsíce června. (VOJ,ZAH)
 • Dne 6.června 2014  se od  8 hod. 15 min. v KC Golf uskuteční tradiční zeměpisná akce projektu Planeta Země 3000. Téma: „Indonésie – po stopách lidojedů“. Vstupné je 60,-Kč. I v letošním roce nás čeká kromě zhlédnutí projekce ještě jedno milé překvapení. Každý účastník obdrží zdarma výtisk magazínu KOKTEIL v hodnotě 59,-Kč. Přejeme Vám hezký zážitek z tohoto pořadu. Bližší informace u vyučujících zeměpisu. (BRÁ)
 • Dne 7. května se v Turnově konalo okresní kolo OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Družstvo ve složení Dominika Roztočilová, Karolína Švitorková, Hana Doanová, Anna Tvrzníková, Tony Šimek, Matěj Karpíšek (všichni 1.O), Milan Havlík, Michal Valenta (oba 3.O) obsadilo 6. místo. V jednotlivcích nás reprezentovali Ludmila Šimůnková (2.O), Kateřina Jetelová, Filip Šírek, Jan Roudnický (všichni 3.O), Petra Loumová, Pavlína Drmlová, Tomáš Zeman a Jan Pekárek (všichni 4.O). Nejlepšího výsledku dosáhla Dominika Roztočilová, která suverénně vyhrála ve svém ročníku 2001. V témže ročníku se Karolína Švitorková umístila na 4. místě, a tak společně s Dominikou postupují do krajského kola, které se uskuteční 2.6.2014 ve Stráži pod Ralskem. (HLA)
 • 12. června zavítá na naše gymnázium vzácná návštěva. V rámci projektu Občanská půjčovna navštíví naše gymnázium pan hejtman Martin Půta, který bude se studenty společenskovědního semináře besedovat o fungování krajských samospráv v ČR. Více o projektu Občanská půjčovna se můžete dozvědět na www.obcanskapujcovna.cz. Setkání je pokračováním cyklu setkání našich studentů s významnými osobnostmi Libereckého kraje. (ULV,VOJ)
 • 12. června se uskuteční poslední projekce filmového klubu před letními prázdninami. V rámci cyklu Hledání smyslu bude uveden nejnovější snímek Andrzeje Wajdy, osmaosmdesátiletého klasika polské kinematografie, Walesa: člověk naděje.  Zdá se být neuvěřitelné, s jakou moderností, dynamikou i vtipem dokázal Wajda zaznamenat příběh muže, který byl pro Poláky podobně jako u nás Václav Havel symbolem pádu totality. (PÝCH, NEČ)
 • Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků za 2.pololetí školního roku 2013-2014 je naplánována na pátek 20.června od 14.00 hod. (VOJ)
 • V měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci patologických jevů.
 • Zájemci z řad studentů vyššího gymnázia se 13. a 14. června zúčastní projektu Tichá pošta, v rámci kterého budou proškoleni v moderování interaktivních her zaměřených na prevenci patologických jevů. Projekt se uskuteční v areálu letního tábora Jesenný. Nositelem projektu je SVČDM Semily. Získané znalosti studenti zúročí 24. 6. kdy se s jejich pomocí na náměstí v Semilech uskuteční akce zaměřená na prevenci xenofobie Tak to umíme my. Tato akce je určená pro žáky 1. a 2. tříd semilských ZŠ. (ULV)
 •  V úterý 24. června navštíví naše gymnázium strážníci Městské policie v Semilech, kteří seznámí studenty primy a sekundy s prací Městské policie a budou s nimi besedovat o kyberšikaně, přestupcích a rizikovém chování mládeže. Besedu připravujeme ve spolupráci s vrchním strážníkem MP panem Václavem Baudysem.  (ULV)
 •  25. 6. proběhne již tradiční výstup na Nouzov určený pro 7. třídy semilských ZŠ a sekundu GIO, během kterého budou pro účastníky připravena stanoviště s hrami zaměřenými na rizika spojená s konzumací alkoholu. Součástí programu je také krátké divadelní představení v kině Jitřenka. Účastnický poplatek je 30 Kč. (ULV)
 • Dne 24. 6. 2014 pořádá komise biologie a chemie exkurzi do Prahy pro 3.O a 4.O. Navštívíme výstavu druhohorních plazů s názvem „DINOSAURIUM – výprava do druhohor“ na Výstavišti. Dále se studenti podívají do Hrdličkova muzea na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogický dozor vykonají profesorky Víznerová, Hassová, Pekárková a profesor Rambousek. (VÍZ,RAM)
 • V úterý 24. června od 18.00 hod. bude připraven tradiční pořad „Academia“ (prezentace zájmové činnosti našich studentů v širokém a pestrém výběru). Přípravu akce řídí Ing. Luděk Štěpnička a za studující osvědčené duo: slečny Petra Rydvalová a Tina Chlupáčová. (ŠTĚ)
 • V měsíci červnu proběhnou v různých termínech výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé jednotlivých tříd. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé. (VOJ)
 • Ve středu 25.6.2014 proběhne atletický den. V tradičním soupeření v sedmi atletických disciplínách se mezi sebou poměří studenti naší školy. Organizuje předmětová komise TV. Více informací na nástěnce TV. (KJC,ŠTĚ)
 • Na samý závěr školního roku chystáme pro naše studenty dvě filmové projekce v kině Jitřenka.  Nižším ročníkům (prima až kvarta) bude určen režijní debut Jiřího Mádla  Pojedeme k moři. Vtipný i dojemný příběh spolužáků Tomáše a Harise, kteří se vydávají po stopách jednoho rodinného tajemství. Starší studenti pak zhlédnou Českými lvy ověnčený film Agnieszky Hollandové Hořící keř. Polská režisérka se v něm s Táňou Pauhofovou, Ivanem Trojanem, Vojtěchem Kotkem nebo Miroslavem Krobotem  vrací k  událostem, které vyvolal čin Jana Palacha v lednu 1969. Pro nižší gymnázium bude filmová projekce připravena v pondělí 23.6. od 12.00 hodin, pro 1. skupinu studentů vyššího gymnázia také v pondělí 23.6. od 08.00 hodin, pro 2. skupinu vyššího gymnázia ve čtvrtek 26.6. od 08.00 hod. (PÝCH,ŠTĚ) 

 


 

 

Na září připravujeme mimo jiné:

→ úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy a 1.ročníku GIO

→ sportovní  kurz pro studenty budoucího 3. ročníku a budoucí septimy

 


 

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým  i nepedagogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2013-2014 a přeje jim klidnou a radostnou dovolenou.

 


 

Uzávěrka příspěvků pro kalendář na září:  pondělí 25.srpna do 16.00 hod.

 


 

© 30.05.2014, redakce: PhDr. Jindřich Vojta, Ing. Luboš Hlava, Helena Babcová a Mgr. Pavel Nečaský. Příspěvky dodali: Mgr. Stanislava Bradnová (BRÁ), Ing. Luboš Hlava (HLA), Mgr. Martin Krajíc (KJC), Mgr. Pavel Nečaský (NEČ), Mgr. Petr Pýcha (PÝCH), Ing. Luděk Štěpnička (ŠTĚ), Mgr. Stanislav Ulvr (ULV), PhDr. Jindřich Vojta (VOJ), Mgr. Aleš Zahradník (ZAH).

Obrázek uživatele admin

Zřizovatel školy

PROJEKTY na GIO


 


  


  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz