Pochod 2019

 Maturanti

+ třídní profesoři
Víznerová a Ulvr

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost shlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Hlasujte

Jste zde

Domů

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení v roce 2019

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia zveřejňujeme ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 24.05.2019

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Dne 15.05.2019 vyhlásil ředitel školy 2.kolo přijímacího řízení. Podrobnosti ke kritériím hodnocení uchazečů, počtu volných míst a další informace najdete ZDE. Přihlášky ke vzdělávání včetně všech náležitostí je nutné doručit do školy nejpozději do čtvrtka 23.05.2019.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 16.05.2019

Aktuální denní osobní servis ředitele pro uchazeče a jejich rodiče (konzultace o postupu, odvolání, zápisové lístky, případný zájem o další kolo přijímacího řízení atd.):

pondělí  29.04.2019: od 16.45 do 20.00 hod.

úterý     30.04.2019: od 12.00  do 20.00 hod.

čtvrtek  02.05.2019: od 07.30 do 20.00 hod.

pátek    03.05.2019: od 07.30 do 18.00 hod. 

pondělí 06.05.2019: od 07.30 do 13.30 hod. a od 16.15 do 19.30 hod.

úterý     07.05.2019: od 07.30 do 12.30 hod. a od 14.00 do 17.30 hod.

Další termíny osobního jednání s ředitelem školy lze sjednat již výhradně individuálně po předchozí telefonické dohodě (nejbližší volný termín pro jednání je úterý 14.05.2019 dopoledne a od 15.30 hod.).

Kontakt do kanceláře školy: 481 622 544, kontakty na ředitele: tel. 481 622 773, mobilní tel. 725 346 390, e-mail: gio@mikroservis.cz.

Doporučení: domluvte si telefonicky schůzku předem, vyhnete se tak možnému čekání v případě, že se sejde více uchazečů a jejich rodičů najednou.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 07.05.2019, 17.15 hod.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení v roce 2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do osmiletého gymnázia zveřejňujeme ZDE.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia zveřejňujeme ZDE.

Přečtěte si prosím důležité informace uvedené pod výsledkovou listinou. Týkají se zejména postupu pro přijaté i nepřijaté uchazeče a nabídky osobního servisu ředitele pro uchazeče a jejich rodiče.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 29.04.2019, 10.00 hod.

Přijímací řízení v roce 2019 - základní informace

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily přijme ke vzdělávání od školního roku 2019-2020 uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

  •  maximálně  30  žáků ( 1 třída )  do  1.ročníku  oboru  vzdělávání     79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté  všeobecné studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona  č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  Vyhlášky č.244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

  •  maximálně  30  žáků ( 1 třída ) do   1.ročníku  oboru  vzdělávání    79-41-K/81   Gymnázium  (osmileté  všeobecné  studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  Vyhlášky č.244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, které zajišťuje a hodnotí CENTRUM (CERMAT). Kromě výsledků zkoušek (60% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení) budou v přijímacím řízení započteny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (35% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení, počítá se prospěchový průměr ze tří posledních vysvědčení)  další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (5% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení, počítají se doložená umístění z olympiád a soutěží v okresních,krajských,celostátních a mezinárodních kolech, vždy do třetího místa). Ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí přijatých uchazečů.

Uchazeče a jejich rodiče zveme na "Den otevřených dveří semilského gymnázia", který se koná v sobotu 12.ledna 2019 od 09.00 do 14.00 hod. Vysvětlíme Vám podrobně kritéria přijímacího řízení, ukážeme Vám prostory školy, představíme školní vzdělávací program a odpovíme na všechny Vaše dotazy. Servis pro uchazeče před zkouškami a v průběhu celého příjimacího řízení je pro nás samozřejmostí.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 13.11.2018

Kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání v 1.kole přijímacího řízení, způsob hodnocení splnění těchto kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů stanovil ředitel gymnázia svým rozhodnutím evidovaným pod č.j.31/2019/VOJ-3 dne 08.01.2019. Úplné znění tohoto dokumentu najdete pod odkazem ZDE. 

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 08.01.2019

Důležité termíny:

1. Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 1.března 2019.

2. Termíny jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky v 1.kole přijímacího řízení:

a) osmileté gymnázium: 1.termín 16.4.2019, 2.termín 17.4.2019 

b) čtyřleté gymnázium:  1.termín 12.4.2019, 2.termín 15.4.2019

Další informace k přihláškám ke vzdělávání:

a) přihlášku ke vzdělávání pro čtyřleté i osmileté studium s Vámi vyplní základní škola (na ZŠ obdržíte formulář přihlášky, výchovný poradce Vám poradí, jak přihlášku vyplnit, ředitel ZŠ potvrzuje opis klasifikace za příslušné třídy na 2.straně přihlášky)

b) formulář přihlášky je k dispozici také pod odkazem ZDE 

c) pro čtyřleté studium uveďte na přihlášce  název školy Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, kód a název oboru 79 - 41- K/ 41 Gymnázium

d) pro osmileté studium uveďte na přihlášce název školy Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, kód a název oboru 79 - 41- K/ 81 Gymnázium

e) pro oba typy studia nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

f) pokud je uchazeč žákem se speciálními vzdělávacími potřebami a žádá uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, musí doručit současně s přihláškou příslušné doporučení školského poradenského zařízení

Další pokyny, pomoc v rámci přijímacího řízení:

a) konzultace k přijímacímu řízení poskytují ředitel PhDr. Jindřich Vojta a zástupce ředitele Mgr. Lukáš Rambousek

b) užitečné informace získáte také na portálu Libereckého kraje na adrese edulk.cz (rubrika přijímací řízení)

c) pro uchazeče, kteří se k nám budou hlásit ke vzdělávání, budeme v případě zájmu nabízet "trénink" na přijímací zkoušky (termíny budou v případě zájmu včas sděleny)

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 08.01.2019

Postup po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Přijatí uchazeči

Přijatý uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním tzv. zápisového lístku. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku činí 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí (za den oznámení rozhodnutí se považuje den zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy - na zveřejněné listině bude uvedeno i datum zveřejnění, od kterého se počítá lhůta pro odevzdání zápisového lístku). Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku (podle §60g) odst. 7 školského zákona v platném znění): nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) svůj úmysl vzdělávat se na dané škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče v dané střední škole a uchazeč již nemůže být ke vzdělávání přijat. Uvolňuje tak místo dalšímu z uchazečů.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání poštou. em nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se podává ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pro nepřijaté uchazeče není nic ztraceno. Většina uchazečů podávala dvě přihlášky na různé školy. Pokud budou tito uchazeči přijati na obě školy, potvrdí úmysl vzdělávat se jen na jedné z nich. Tím dojde k posunu v pořadí uchazečů. Změnu původního rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání může však provést ředitel školy jen na základě řádného a včas podaného odvolání.

K podání odvolání můžete využít formulář pod odkazem ZDE. (Formulář stačí vytisknout, vyplnit a odevzdat ve škole.)

Obecné náležitosti odvolání najdete pod odkazem ZDE.

Možnost nahlížet do spisu (dle § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění)

Každý účastník řízení, resp. jeho zákonný zástupce, může nahlížet do svého spisu, a to i v případě, že rozhodnutí ve věci je již v právní moci.

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí (dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění).

Účastníci řízení (uchazeči a jejich zákonní zástupci) se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí v dané věci (netýká se těch uchazečů, kteří byli ke vzdělávání přijati). Tuto možnost mohou využít účastníci řízení v pondělí 29.04.2019 od 09.00 do 10.00 hod. v kanceláři ředitele školy. 

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno 08.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY na GIO

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

GYMPL ROKU 2016

GIO Semily zvítězilo v anketě Gymnázium Roku 2016!

Děkujeme za přízeň a hlasy! 


Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz