Pochod 2020

Maturanti

+ třídní profesoři
Kocourová a Krajíc

Zkoušky 2020-21

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů

Přijímací řízení v roce 2020

Přijímací řízení v roce 2020

Uchazeče o 4-leté studium upozorňujeme, že výsledky přijímacích zkoušek konaných v náhradním termínu (úterý 23. 6. 2020) obdržíme z CZVV (Cermat) v pátek 26. 6. 2020 odpoledne. Listina přijatých a nepřijatých uchazečů bude podle výsledků zkoušek z náhradního termínu zveřejněna co nejdříve, s velkou pravděpodobností ještě téhož dne. Pokud jste již byli ke vzdělávání v tomto studijním programu  v rámci přijímacího řízení po řádném termínu přijati, změna pořadí v příslušné listině rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neovlivní.

Listinu přijatých a nepřijatých uchazečů po náhradním termínu zveřejňujeme ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 26. 6. 2020, 15.00 hod.

Osobní servis ředitele pro uchazeče a jejich rodiče

Vzhledem ke složitosti a určité nepřehlednosti přijímacího řízení (zvláště pro 4-leté studium) poskytuje ředitel školy osobní servis pro uchazeče a jejich zákonné zástupce v těchto termínech: pondělí 15. 6. 2020: 18.45 - 21.00 hod., úterý 16. 6. 2020: 12.30 - 21.00 hod., středa 17. 6. 2020: 08.00 - 10.45 hod., 16.15 - 21.00 hod. (od 13.45 do cca 16.15 hod. předáváme maturantům maturitní vysvědčení), čtvrtek 18. 6. 2020: 08.00 - 11.45 hod., 12.30 - 21.00 hod., pátek 19. 6. 2020: 08.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 hod., pondělí 22. 6. 2020: 08.00 - 16.30 hod.

Potřebujete-li jednat s ředitelem školy ve věcech přijímacího řízení i v dalších dnech, je nutné, abyste si termín jednání předem telefonicky domluvili.  Chcete-li vědět, jaká je konkrétní situace v daný den a v daný okamžik (např. ohledně posunu pořadí uchazečů), je třeba respektovat dobu, kdy se Vám může věnovat ředitel školy.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 22. 6. 2020, 19.40 hod.

Výsledky přijímacího řízení na 8-leté gymnázium  zveřejňujeme pod odkazem ZDE. Čtěte prosíme pozorně všechny informace včetně těch, které jsou uvedeny pod výsledkovou listinou přijatých a nepřijatých uchazečů.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 16. 6. 2020, 15.35 hod.

Výsledky přijímacího řízení na 4-leté gymnázium  zveřejňujeme pod odkazem ZDE. Čtěte prosíme pozorně všechny informace včetně těch, které jsou uvedeny pod výsledkovou listinou přijatých a nepřijatých uchazečů.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 15. 6. 2020, 18.45 hod.

Přijímací zkoušky na čtyřleté a osmileté gymnázium

MŠMT České republiky rozhodlo, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční vždy v jednom termínu a na jedné škole. V našem případě se do čtyřletého gymnázia uskuteční  dne 8. června a do osmiletého gymnázia dne 9. června. Pozvánky k přijímacím zkouškám, které uchazeči vykonají v naší škole, jsme odeslali dne 20. května doporučeně na adresu zákonných zástupců uchazečů a také elektronicky na e-mailové adresy uvedené na přihláškách. Informace k přijímacímu řízení obdrží od nás v týdnu od 25. května také uchazeči, kteří k nám podali přihlášku, ale vykonají přijímací zkoušky na jiné škole. Výsledky přijímacích zkoušek obdrží obě školy. Potvrzením nástupu uchazeče do příslušné školy je zápisový lístek, který je třeba doručit do školy nejpozději do 5 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.  Proti výsledku přijímacího řízení není možné podat odvolání, ale lze podat žádost o vydání nového rozhodnutí v případě, že se na příslušné škole uvolní místo z důvodu posunu pořadí uchazečů. Podrobnější informace obdržíte poštou a elektronicky. Pokud budete potřebovat poradit ve Vaší konkrétní situaci, neváhejte nás kontaktovat (telefon ředitele školy: 725 346 390). V přijímacím řízení Vám přejeme hodně úspěchů.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 21. 5. 2020

Příprava na přijímací zkoušky z domova, pravděpodobný posun termínu zkoušek

Vzhledem k epidemiologické situaci pro Vás nemůžeme realizovat slíbené semináře pro přípravu k příjímacím zkouškám (původně plánovány na 21. 3. a na 27. 3.). Pro přípravu ke zkouškám můžete aktuálně využít informace, dokumenty a hlavně testy, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz). Termín zkoušek Vám včas sdělíme. Zkoušky se budou konat pravděpodobně do 14 dnů poté, co budou opět otevřeny školy.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 24. 3. 2020

Nabídka přípravných seminářů k přijímacím zkouškám

Uchazečům, kteří se přihlásí k přijímacímu řízení na našem gymnáziu nabízíme přípravné semináře k přijímacím zkouškám, a to ve dvou termínech: sobota 21. 3. 2020 od 09.00 hod. a pátek 27. 3. 2020 od 15.00 hod. Účast na těchto setkáních není povinná, ale doporučujeme ji. Semináře proběhnou v budově semilského gymnázia. V případě dotazů v této věci můžete od 2. března 2020 kontaktovat pana Ing. Luboše Hlavu ( e-mail: hlava@giosm.mikroservis.cz, tel. 702 013 535), který má organizaci seminářů na starosti.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 26.02.2020

Rozhodnutí ředitele k přijímacímu řízení v roce 2020

Rozhodnutí ředitele k přijímacímu řízení v roce 2020 (kritéria přijímání ke vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1.kole, termíny atd.) najdete pod odkazem ZDE.

Vzor přihlášky k přijímacímu řízení na semilském gymnáziu - čtyřleté studium (adresa školy, kód, název oboru) najdete pod odkazem ZDE.

Vzor přihlášky k přijímacímu řízení na semilském gymnáziu - osmileté studium (adresa školy, kód, název oboru) najdete pod odkazem ZDE.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizace ke dni 10.01.2020

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily přijme ke vzdělávání od školního roku 2019-2020 uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

  •  30  žáků ( 1 třída )  do  1.ročníku  oboru  vzdělávání     79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté  všeobecné studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona  č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  Vyhlášky č.244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

  •  30  žáků ( 1 třída ) do   1.ročníku  oboru  vzdělávání    79-41-K/81   Gymnázium  (osmileté  všeobecné  studium); uvedené  přijímací  řízení se koná dle § 59 až 61 zákona č.561/2004 Sb. v  platném  znění  (školský zákon)  a  dle  Vyhlášky č.244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání → ke vzdělávání bude přijato maximálně 30 uchazečů, z toho 29 přímo a 1 uchazeč na odvolání

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, které zajišťuje a hodnotí CENTRUM (CERMAT). Kromě výsledků zkoušek (60% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení) budou v přijímacím řízení započteny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na ZŠ (35% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení, počítá se prospěchový průměr ze tří posledních vysvědčení)  další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (5% podílu na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení, počítají se doložená umístění z olympiád a soutěží v okresních,krajských,celostátních a mezinárodních kolech, vždy do třetího místa). Ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí přijatých uchazečů.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky v 1.kole přijímacího řízení:

a) čtyřleté gymnázium: 1.termín 14.4.2020, 2.termín 15.4.2020 

b) osmileté gymnázium: 1.termín 16.4.2020, 2.termín 17.4.2020

Uchazeče a jejich rodiče zveme na "Den otevřených dveří semilského gymnázia", který se koná v sobotu 11.ledna 2020 od 09.00 do 14.00 hod. Vysvětlíme Vám podrobně kritéria přijímacího řízení, ukážeme Vám prostory školy, představíme školní vzdělávací program a odpovíme na všechny Vaše dotazy. Servis pro uchazeče před zkouškami a v průběhu celého příjimacího řízení je pro nás samozřejmostí. Máte-li dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte nás kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.

Sledujte pečlivě informace na této stránce, která bude průběžně aktualizována.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, 03.10.2019

 

PROJEKTY na GIO


 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz