Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKY VRCHOLÍ

Rozpis ústních zkoušek společné části a profilové části maturit je pro naše gymnázium zveřejněn (zkoušky se konají ve dnech 10. až 12. června), termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky jsou rovněž známé (1. a 2. června). Týden od 25. do 29. května vyhlásil ředitel školy jako týden samostatné přípravy maturantů na zkoušky (ve školském slangu tzv. svatý týden). Ročníková vysvědčení (za 4. ročník, resp. za oktávu) budou proto mít datum 22. 5. 2020 a maturanti je obdrží 1. června před konáním příslušných didaktických testů. Závěrečný finiš příprav k maturitě je teď už na maturantech. Přejeme jim hodně sil, pevné nervy a u maturitní zkoušky úspěch.

Obrázek uživatele Vojta

MICROSOFT TEAMS na GIO

Gymnázium se po delší úvaze a zvažování PRO a PROTI rozhodlo, že MICROSOFT TEAMS bude naší plně platnou platformou pro komunikaci od září 2020. Do té doby ji budeme všichni společně zkoušet a testovat. Škola je zaregistrována, systém pomalu připravujeme do plné funkčnosti. Chceme být připraveni nejen pro případ tzv. druhé vlny koronaviru, ale i pro běžný provoz potřebujeme jednotnou platformu. Microsoft Teams je firemní platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů (na těchto souborech lze také spolupracovat) a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí.


 

 Vzdělávání

  • TEAMS umožňují učitelům distribuovat, poskytovat zpětné vazby a klasifikovat studentské úkoly, které odešly prostřednictvím týmů. Kvízy mohou být také přiřazeny studentům prostřednictvím integrace s formuláři Office.

Hovory

  • Okamžité zasílání zpráv, Voice over IP (VoIP), Videokonference uvnitř klientského programu

Schůzky

  • Schůzky lze naplánovat nebo vytvořit ad-hoc a uživatelé, kteří navštíví kanál, budou moci vidět, že právě probíhá schůzka. TEAMSmají také plugin pro aplikaci Microsoft Outlook, aby mohly ostatní pozvat na setkání týmů.
Obrázek uživatele Rambousek

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE, POZVÁNKY KE ZKOUŠKÁM

Uchazečům o vzdělávání ve čtyřletém i osmiletém studiu od školního roku 2020/2021 a jejich rodičům sdělujeme aktuální informace. Přijímací zkoušky vykonají uchazeči 8. června (čtyřleté studium) a 9. června (osmileté studium), tedy pouze v jednom termínu, a to na té škole, kterou uvedli v přihlášce na 1. místě. Pozvánky k přijímacím zkouškám odešleme nejpozději 25. 5. 2020 doporučeně poštou a také na e-mailové adresy zákonných zástupců, pokud jsou uvedeny na přihlášce. Součástí pozvánky budou i informace o průběhu zkoušek a hygienických pravidlech pro průběh zkoušky. Kritéria přijímacího řízení se nemění až na fakt, že bude přijato přímo 30 žáků pro oba studijní obory, protože institut odvolání proti nepřijetí byl příslušným zákonem zrušen. Další informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat v rubrice "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ". 

Obrázek uživatele Vojta

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O TERMÍNU ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Studentům 4. ročníku a oktávy, pedagogům a veřejnosti sdělujeme, že ústní maturitní zkoušky společné i profilové části maturitních zkoušek se v jarním termínu 2020 uskuteční v termínu od 10. do 12. června 2020. Termín zkoušek je shodný pro obě maturitní třídy. O této věci rozhodl ředitel školy dne 14. 5. 2020. Další informace a podrobnosti k maturitám včetně časového rozpisu zkoušek budou postupně zveřejňovány v rubrice MATURITA > MATURITY 2020. 

Obrázek uživatele Vojta

TERMÍNY A INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ A K MATURITÁM

Na včerejší tiskové konferenci (6. 5. 2020) oznámil pan ministr školství Plaga, že přijímací zkoušky se v letošním školním roce budou konat 8. června (čtyřleté gymnázium) a 9. června (osmileté gymnázium). Každý uchazeč má pouze jeden termín a zkoušky proto vykoná pouze na jedné škole. Druhá škola obdrží výsledky této zkoušky také a podle nich a dalších kritérií sestaví pořadí uchazečů. Maturitní zkoušky začnou dříve: 1., 2. a 3. června vykonají maturanti didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika), ústní zkoušky společné a profilové části se pak budou konat nejdříve od 10. června. Konkrétní termíny pro obě naše maturitní třídy budou určeny mj. až po vydání příslušné vyhlášky k maturitní zkoušce (dle sdělení MŠMT by měla tato vyhláška být zveřejněna kolem 10. května). O těchto termínech budeme studenty a pedagogy informovat hned, jak to bude možné. 

Obrázek uživatele Vojta

PŘÍPRAVA STUDENTŮ 4.ROČNÍKU A OKTÁVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKY - OSOBNÍ ÚČAST STUDENTŮ NA PŘÍPRAVĚ VE ŠKOLE, ORGANIZAČNÍ POKYNY

Vláda ČR uvolnila opatření související s aktuální epidemiologickou situací. Od pondělí 11. května povolila vláda ČR osobní účast maturantů na přípravě k maturitní zkoušce ve škole. Ministr školství poslal do škol dne 2. 5. 2020 příslušné pokyny, mj. také k zajištění odpovídajících podmínek. Našim maturantům sděluji, že byl sestaven rozpis této přípravy, kdy se v jednotlivých dnech dostaví do školy příslušní pedagogové, kteří budou studenty připravovat (jde o pedagogy, kteří budou zkoušejícími učiteli u maturit v obou maturitních třídách). Kompletní časový rozpis včetně učeben najdete pod odkazem ZDE. Účast maturantů na přípravě k maturitě není povinná, ale velmi důrazně ji doporučuji. Individuální domluva maturantů s pedagogy na osobních setkáváních k přípravě na maturitu ve škole mimo stanovený časový plán není z organizačních a hygienických důvodů možný (pedagogové vyučují mj. dál ostatní třídy formou distanční výuky podle rozvrhu). Maturanti musí nejpozději před svou účastí v první hodině vyplnit dokument s názvem "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Tento dokument najdete pod odkazem ZDE (pokud dokument výjimečně nemůžete z technických důvodů připravit doma před odchodem do školy, bude k dispozici ve škole). Ve škole se prosím pohybujte v rouškách a dodržujte základní hygienická pravidla (hygiena rukou, odstup od spolužáků, neshromažďujte se zbytečně před školou a v šatnách, apod.). Školní jídelna bude pro přítomné zaměstnance a maturanty od 11. května vařit a vydávat obědy. Výdej obědů pro gymnázium bude od 11.30 do 12.00 hod. Máte-li o obědy zájem, je nutné se přihlásit v kanceláři školní jídelny předem, nejpozději do středy 6. května do 12.00 hod. (týká se zaměstnanců i maturantů). Podmínkou odběru oběda za obvyklou úhradu je přítomnost alespoň 3 hodin ve škole (jinak je nutno zaplatit plnou úhradu jako "cizí" strávníci). Příslušná hygienická opatření budou ve škole k 11. květnu připravena. Studenti nematuritních tříd zatím nemají do školy přístup.

Obrázek uživatele Vojta

PŘÍPRAVA MATURANTŮ NA MATURITNÍ ZKOUŠKY, UKONČENÍ HODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ ROČNÍK STUDIA, DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY

Po poradě ve vedení školy aktuálně sdělujeme maturantům, že se od 4. května 2020 budou věnovat přípravě na maturity již jen ve svých maturitních předmětech. Příslušní pedagogové jednotlivých maturitních předmětů se jim dál dle dohody budou věnovat, zatím pouze distanční formou. O možnostech osobní účasti maturantů na konzultacích s pedagogy od 11. května budeme maturanty a pedagogy informovat po vydání "Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast studentů ve školách při výuce", který vydá MŠMT. Distanční vzdělávání maturantů bude podle konkrétních podmínek a podle dohody možné i po 11. květnu. Od příštího týdne, tedy od 4. května, nebudou vyučovací hodiny maturantů uvedeny v rozvrhu školy, protože se jedná již jen o konzultace. Pedagogové obdrží dne 28. dubna pokyn ukončit hodnocení maturantů ke dni 30.dubna, zápis hodnocení do systému Bakaláři pořídí pedagogové do 7. května. S hodnocením za poslední ročník studia budou maturanti následně nejpozději dne 11. května seznámeni, aby mohli případně využít svého práva nesouhlasu s hodnocením a být před vydáním vysvědčení komisionálně přezkoušeni. Připomínáme, že nikdo z maturantů nemůže být hodnocen stupněm prospěchu "5 - nedostatečný" nebo stupněm prospěch "nehodnocen" (viz jiná zpráva zde v "Aktualitách" k vyhlášce o hodnocení výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020). Vysvědčení za poslední ročník studia bude maturantům předáno v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku později dle aktuální situace. O datu a způsobu předání tohoto vysvědčení budou maturanti i pedagogové včas informováni.

Obrázek uživatele Vojta

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Všem našim studentům a jejich rodičům sdělujeme, že MŠMT dne 27. dubna 2020 vydalo vyhlášku k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Podle této vyhlášky budeme postupovat při hodnocení žáků. Vyhláška stanoví, že pro hodnocení žáků za uvedené období budou důležité podklady pro hodnocení žáků získané v době, kdy měli žáci povinnost řádně chodit do školy (v případě naší školy vzhledem k jarním prázdninám tedy do 5. března), dále podpůrně podklady pro hodnocení získané při distanční výuce a konečně rovněž podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání  žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Pro maturanty v celé ČR platí kromě toho zvláštní pravidla: na vysvědčení za 2. pololetí tohoto školního roku nemohou být maturanti hodnoceni stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen". I kdyby se nepřipravovali na maturitní zkoušku řádně a nestudovali by podle pokynů pedagogů (věříme, že takové případy u našich studentů 4. ročníku a oktávy nenastanou), budou mít v takovém předmětu uvedeno hodnocení "prospěl". V ostatních předmětech budou hodnoceni podle standardní stupnice ("1 - výborný" až "4 - dostatečný"). Podrobnější pokyny k hodnocení žáků budou mít všichni pedagogové od vedení školy k dispozici od 28. dubna odpoledne ve své služební poště. Úplné znění Vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb. najdete pod odkazem ZDE.

Obrázek uživatele Vojta

Uvolňování preventivních hygienických opatření, uzavření středních škol do konce června, zvláštní režim pro maturanty

Našim studentům a jejich rodičům potvrzujeme, že v závislosti na epidemiologické situaci a v rámci uvolňování preventivních hygienických opatření MŠMT aktuálně neplánuje obnovení výuky na středních školách do konce měsíce června 2020. Harmonogram uvolňování opatření ve školství najdete pod odkazem ZDE. Výuka bude proto v květnu a v červnu probíhat dál distanční formou. Pro maturanty bude dle sdělení MŠMT dána možnost osobní přítomnosti ve škole od 11. května, avšak pouze na konzultacích v maturitních předmětech. Konzultace pro maturanty budou moct dále podle dohody pedagogů se studenty probíhat také distanční formou. Podmínky možnosti osobní přítomnosti maturantů ve škole stanoví MŠMT metodickým pokynem, který má být zveřejněn v nejbližších dnech (půjde o soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, který MŠMT konzultuje s ministerstvem zdravotnictví a s epidemiology).

Obrázek uživatele Vojta

PODĚKOVÁNÍ STUDENTŮM, RODIČŮM, UČITELŮM, NEPEDAGOGŮM A PŘÁNÍ KLIDNÝCH VELIKONOC

Vážení a milí naši studenti, rodiče, učitelé a nepedagogičtí pracovníci,

místo obvyklých či méně tradičních zpráv, které na tomto místě našich webových stránek uvádíme, bych Vám všem chtěl poděkovat. Studentům za to, že chápou, že v této době nejde o prázdniny a že se většina z nich účastní distanční výuky a snaží se plnit zadané úkoly. Rodičům, kteří svým dětem se vzděláváním pomáhají a kterým tak přibyla práce, za podporu nás pedagogů a za trpělivost, toleranci a často velmi povzbuzující komunikaci s námi. My učitelé víme, že se také musíme mnohé věci terpve naučit. Ani my jsme nebyli na distanční výuku připraveni a nikdo nás v nových metodách práce neškolil. Víme, že musíme dále hledat optimální modely distanční výuky s každou skupinou studentů. V některých třídách se nám to daří výborně už teď, v jiných méně a máme stále co zlepšovat. Troufám si ale říct, že naše digitální gramotnost stoupla od zahájení distanční výuky určitě  o desítky procent. Chápeme i problémy některých studentů a jejich rodin, snažíme se upravovat množství učiva a metody výuky tak, aby vše bylo zvládnutelné. Škola je stále uzavřená, učitelé vyučují z domova, což pro mnohé z nich není vůbec jednoduché. Děkuji jim za to. Zaměstnanci kanceláří pracují v omezeném režimu, Vaše prosby a záležitosti řeší elektronickou cestou a samozřejmě poskytují telefonické konzultace. Snaží se Vám pomoct a vyhovět. Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci mají přidělenou náhradní práci (např. úklid po malování, jednoduché nátěry apod.). Děkuji jim také.

Blíží se Velikonoce, tradiční svátky naděje. Budou letos jiné. Musíme ale věřit, že všechno dopadne dobře. Současná epidemiologická krize je výjimečná a těžká, v jistém smyslu může být pro nás všechny i výzvou. Nepodléhejme skepsi, stresu či strachu. Naslouchejme si pozorněji než dříve. Máme šanci se mnohem víc sblížit, můžeme být k sobě laskaví a vstřícní, můžeme se víc navzájem respektovat. Přijímejme konstruktivní kritiku a chovejme se k sobě všichni navzájem slušně. Vydržme. Zvládneme to.

Přeji Vám všem klidné a zdravé Velikonoce.  

Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz