Zkoušky 2020-21

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Přijímací řízení v roce 2020

Aktuální informace k přijímacímu řízení v roce 2020 najdete v rubrice "Přijímací řízení". V pondělí 15.6.2020 jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia, v úterý 16.6.2020 jsme zveřejnili výsledky přijímacího řízení do osmiletého gymnázia. Přijímací řízení (zvláště do čtyřletého gymnázia) může být pro uchazeče a jejich rodiče značně komplikované. Pokud budete potřebovat ve Vaší konkrétní situaci poradit, neváhejte nás kontaktovat. Dovolujeme si upozornit přijaté uchazeče na fakt, že lhůta pro odevzdání zápisového lístku je zákonem stanovena na 5 pracovních dnů od data zveřejnění listiny přijatých uchazečů. Pokud zápisový lístek ve stanovené lhůtě neobdržíme, vzdává se přijatý uchazeč svého místa ve prospěch jiného uchazeče, který může být ke vzdělávání přijat.

Obrázek uživatele Vojta

UPRAVENÝ ROZVRH 15. - 19. 6. 2020

Osobní přítomnost našich studentů bude ve škole možná od pondělí 15. června podle speciálního rozvrhu, který je uveden v této zprávě i v Bakalářích. Náplní vzdělávacích aktivit studentů od 15. června bude zejména opakování a procvičování probraného učiva a také uzavírání hodnocení žáků (klasifikace) za 2. pololetí školního roku 2019/2020. K okamžiku zveřejnění této zprávy platí nařízení MŠMT, že v jedné učebně se může současně nacházet nejvíce 15 osob včetně pedagoga. Rozdělení žáků do skupin je ve zveřejněném rozvrhu níže a v informacích od jednotlivých třídních učitelů. Konzultace budou probíhat ve všech předmětech kromě volitelných seminářů a tzv. výchov (výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova). Účast studentů na vzdělávacích aktivitách a třídnických hodinách je sice dál dobrovolná, nicméně rodiče studentů vyzýváme, aby své děti pokud možno do školy poslali. 

  

  

Obrázek uživatele Rambousek

Ústní maturitní zkoušky - aktuality, ochrana zdraví, výzva veřejnosti

Ústní maturitní zkoušky se v naší škole konají ve dnech 10. až 12. června. Naši maturanti byli téměř všichni úspěšní v didaktických testech společné části maturitní zkoušky (didaktické testy z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka nebo matematiky), někteří z nich dosáhli dokonce 100% úspěšnosti. Neuspěla jedna studentka, která si na podzim zopakuje test z českého jazyka. Pro ústní maturitní zkoušky platí z důvodu ochrany zdraví poměrně přísná hygienická opatření. V maturitní místnosti nesmí být v jednom okamžiku více než 15 osob. I když jsou maturitní zkoušky veřejné, prosíme veřejnost, aby svou osobní přítomnost na těchto zkouškách v tomto roce zvážila. Stejnou prosbu adresujeme i našim studentům nematuritních tříd, kteří by se chtěli na maturity podívat. Pokud se i přes naši prosbu rozhodnete se zkoušek zúčastnit, je třeba, abyste ve společných prostorách školy měli na sobě roušky, měli s sebou vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE, odevzdat v maturitní místnosti) a v maturitní třídě dodržovali dvoumetrové rozestupy. Bude-li v maturitní třídě 15 osob, nemůžete být vpuštěni. Myslete prosím na naše maturanty a zbytečně je takto nestresujte. Našim maturantům přejeme hodně sil do finále a aby jim ústní maturitní zkoušky dopadly dobře.

Obrázek uživatele Vojta

Provoz školy v období od 8. června 2020 do konce školního roku 2019/2020

MŠMT uvolnilo hygienická a provozní opatření ve školách (aktualizace opatření MŠMT ze dne 27. 5. 2020). V případě středních škol je dle konkrétních provozních podmínek možná osobní účast žáků na konzultacích v jednotlivých předmětech a na třídnických hodinách, a to od pondělí 8. června. Vzhledem k tomu, že u nás 8. a 9. června proběhnou přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého gymnázia a dále od 10. do 12. června budou probíhat souběžně v obou maturitních třídách maturitní zkoušky, sděluji tímto studentům všech nematuritních tříd a jejich rodičům, že osobní přítomnost našich studentů bude ve škole možná od pondělí 15. června podle speciálního rozvrhu. Tento rozvrh bude zveřejněn v průběhu příštího týdne. Distanční výuka dle upraveného rozvrhu bude probíhat ještě příští týden a bude ukončena v pátek 12. června (většina vyučujících je u maturit, učit mohou ti, kteří v daný den u maturit nezkouší nebo nemají jiné povinnosti spojené s maturitními zkouškami). Náplní vzdělávacích aktivit studentů od 15. června bude zejména opakování a procvičování probraného učiva a také uzavírání hodnocení žáků (klasifikace) za 2. pololetí školního roku 2019/2020. K okamžiku zveřejnění této zprávy platí nařízení MŠMT, že v jedné učebně se může současně nacházet nejvíce 15 osob včetně pedagoga. O rozdělení žáků do skupin a postupu v této věci budete informováni ve zveřejněném rozvrhu. Konzultace budou takto probíhat ve všech předmětech kromě volitelných seminářů a tzv. výchov (výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova). Mimo stanovený rozvrh bude možné, aby si jednotlivci, kteří potřebují uzavřít hodnocení v konkrétním předmětu, domluvili individuální konzultaci s příslušným pedagogem v odpoledních hodinách. Účast studentů na vzdělávacích aktivitách a třídnických hodinách je sice dál dobrovolná, nicméně rodiče studentů vyzýváme, aby své děti pokud možno do školy poslali. Školní jídelna bude od 15. června také fungovat (pouze pro studenty, kteří se vzdělávacích a dalších aktivit ve škole osobně zúčastní a oběd si samostatně včas přihlásí). Do konce školního roku bude nutné také vyklidit šatní skříňky a vrátit zapůjčené studijní materiály a učebnice do knihovny. Náplní jedné z třídnických hodin bude také předání vysvědčení. Školní rok ukončíme v pátek 26. června, na pondělí 29. června a úterý 30. června bude vyhlášeno tzv. ředitelské volno.

Obrázek uživatele Vojta

PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKY VRCHOLÍ

Rozpis ústních zkoušek společné části a profilové části maturit je pro naše gymnázium zveřejněn (zkoušky se konají ve dnech 10. až 12. června), termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky jsou rovněž známé (1. a 2. června). Týden od 25. do 29. května vyhlásil ředitel školy jako týden samostatné přípravy maturantů na zkoušky (ve školském slangu tzv. svatý týden). Ročníková vysvědčení (za 4. ročník, resp. za oktávu) budou proto mít datum 22. 5. 2020 a maturanti je obdrží 1. června před konáním příslušných didaktických testů. Závěrečný finiš příprav k maturitě je teď už na maturantech. Přejeme jim hodně sil, pevné nervy a u maturitní zkoušky úspěch.

Obrázek uživatele Vojta

MICROSOFT TEAMS na GIO

Gymnázium se po delší úvaze a zvažování PRO a PROTI rozhodlo, že MICROSOFT TEAMS bude naší plně platnou platformou pro komunikaci od září 2020. Do té doby ji budeme všichni společně zkoušet a testovat. Škola je zaregistrována, systém pomalu připravujeme do plné funkčnosti. Chceme být připraveni nejen pro případ tzv. druhé vlny koronaviru, ale i pro běžný provoz potřebujeme jednotnou platformu. Microsoft Teams je firemní platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů (na těchto souborech lze také spolupracovat) a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí.


 

 Vzdělávání

  • TEAMS umožňují učitelům distribuovat, poskytovat zpětné vazby a klasifikovat studentské úkoly, které odešly prostřednictvím týmů. Kvízy mohou být také přiřazeny studentům prostřednictvím integrace s formuláři Office.

Hovory

  • Okamžité zasílání zpráv, Voice over IP (VoIP), Videokonference uvnitř klientského programu

Schůzky

  • Schůzky lze naplánovat nebo vytvořit ad-hoc a uživatelé, kteří navštíví kanál, budou moci vidět, že právě probíhá schůzka. TEAMSmají také plugin pro aplikaci Microsoft Outlook, aby mohly ostatní pozvat na setkání týmů.
Obrázek uživatele Rambousek

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE, POZVÁNKY KE ZKOUŠKÁM

Uchazečům o vzdělávání ve čtyřletém i osmiletém studiu od školního roku 2020/2021 a jejich rodičům sdělujeme aktuální informace. Přijímací zkoušky vykonají uchazeči 8. června (čtyřleté studium) a 9. června (osmileté studium), tedy pouze v jednom termínu, a to na té škole, kterou uvedli v přihlášce na 1. místě. Pozvánky k přijímacím zkouškám odešleme nejpozději 25. 5. 2020 doporučeně poštou a také na e-mailové adresy zákonných zástupců, pokud jsou uvedeny na přihlášce. Součástí pozvánky budou i informace o průběhu zkoušek a hygienických pravidlech pro průběh zkoušky. Kritéria přijímacího řízení se nemění až na fakt, že bude přijato přímo 30 žáků pro oba studijní obory, protože institut odvolání proti nepřijetí byl příslušným zákonem zrušen. Další informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat v rubrice "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ". 

Obrázek uživatele Vojta

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O TERMÍNU ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Studentům 4. ročníku a oktávy, pedagogům a veřejnosti sdělujeme, že ústní maturitní zkoušky společné i profilové části maturitních zkoušek se v jarním termínu 2020 uskuteční v termínu od 10. do 12. června 2020. Termín zkoušek je shodný pro obě maturitní třídy. O této věci rozhodl ředitel školy dne 14. 5. 2020. Další informace a podrobnosti k maturitám včetně časového rozpisu zkoušek budou postupně zveřejňovány v rubrice MATURITA > MATURITY 2020. 

Obrázek uživatele Vojta

TERMÍNY A INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ A K MATURITÁM

Na včerejší tiskové konferenci (6. 5. 2020) oznámil pan ministr školství Plaga, že přijímací zkoušky se v letošním školním roce budou konat 8. června (čtyřleté gymnázium) a 9. června (osmileté gymnázium). Každý uchazeč má pouze jeden termín a zkoušky proto vykoná pouze na jedné škole. Druhá škola obdrží výsledky této zkoušky také a podle nich a dalších kritérií sestaví pořadí uchazečů. Maturitní zkoušky začnou dříve: 1., 2. a 3. června vykonají maturanti didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika), ústní zkoušky společné a profilové části se pak budou konat nejdříve od 10. června. Konkrétní termíny pro obě naše maturitní třídy budou určeny mj. až po vydání příslušné vyhlášky k maturitní zkoušce (dle sdělení MŠMT by měla tato vyhláška být zveřejněna kolem 10. května). O těchto termínech budeme studenty a pedagogy informovat hned, jak to bude možné. 

Obrázek uživatele Vojta

PŘÍPRAVA STUDENTŮ 4.ROČNÍKU A OKTÁVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKY - OSOBNÍ ÚČAST STUDENTŮ NA PŘÍPRAVĚ VE ŠKOLE, ORGANIZAČNÍ POKYNY

Vláda ČR uvolnila opatření související s aktuální epidemiologickou situací. Od pondělí 11. května povolila vláda ČR osobní účast maturantů na přípravě k maturitní zkoušce ve škole. Ministr školství poslal do škol dne 2. 5. 2020 příslušné pokyny, mj. také k zajištění odpovídajících podmínek. Našim maturantům sděluji, že byl sestaven rozpis této přípravy, kdy se v jednotlivých dnech dostaví do školy příslušní pedagogové, kteří budou studenty připravovat (jde o pedagogy, kteří budou zkoušejícími učiteli u maturit v obou maturitních třídách). Kompletní časový rozpis včetně učeben najdete pod odkazem ZDE. Účast maturantů na přípravě k maturitě není povinná, ale velmi důrazně ji doporučuji. Individuální domluva maturantů s pedagogy na osobních setkáváních k přípravě na maturitu ve škole mimo stanovený časový plán není z organizačních a hygienických důvodů možný (pedagogové vyučují mj. dál ostatní třídy formou distanční výuky podle rozvrhu). Maturanti musí nejpozději před svou účastí v první hodině vyplnit dokument s názvem "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Tento dokument najdete pod odkazem ZDE (pokud dokument výjimečně nemůžete z technických důvodů připravit doma před odchodem do školy, bude k dispozici ve škole). Ve škole se prosím pohybujte v rouškách a dodržujte základní hygienická pravidla (hygiena rukou, odstup od spolužáků, neshromažďujte se zbytečně před školou a v šatnách, apod.). Školní jídelna bude pro přítomné zaměstnance a maturanty od 11. května vařit a vydávat obědy. Výdej obědů pro gymnázium bude od 11.30 do 12.00 hod. Máte-li o obědy zájem, je nutné se přihlásit v kanceláři školní jídelny předem, nejpozději do středy 6. května do 12.00 hod. (týká se zaměstnanců i maturantů). Podmínkou odběru oběda za obvyklou úhradu je přítomnost alespoň 3 hodin ve škole (jinak je nutno zaplatit plnou úhradu jako "cizí" strávníci). Příslušná hygienická opatření budou ve škole k 11. květnu připravena. Studenti nematuritních tříd zatím nemají do školy přístup.

Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz