Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Kalendář LISTOPAD 2020

  • Aktuální epidemiologická situace v  souvislosti s  onemocněním COVID-19 není dobrá. Na základě příslušných nařízení vlády ČR je stále zakázána osobní účast žáků ve výuce. Až do odvolání pokračujeme distanční formou vzdělávání v  plném rozsahu v jednotné platformě MS TEAMS. (VOJ)
  • I přes nepříznivou situaci, kdy je zakázána prezenční výuka a provoz škol je do značné míry omezen, se naše gymnázium účastní prezentace škol online, zejména v souvislosti s přijímacím řízením v  roce 2021. V říjnu proběhla EDUCA ONLINE, která nahradila tradiční veletrh konaný v Liberci. Dále je GIO prezentováno i na portále BurzaŠkol.Online. Prostřednictvím tohoto portálu se budou moci uchazeči například spojit ve vybraných termínech online se zástupci škol, zjistit potřebné informace nebo si školu prohlédnout na jejím profilu vystavovatele. Plánované termíny online setkávání se zástupcem ředitele a s ředitelem gymnázia jsou tři: 12. listopadu 2020, 15. prosince 2020 a 9. února 2021, vždy v časech od 8 do 12 hodin a od 18 do 21 hodin. Věříme, že také touto cestou získají uchazeči potřebné informace a že na sobotu 9. ledna 2021 plánovaný „Den otevřených dveří“ proběhne již klasickým způsobem. (RAM, VOJ)   
  • Čtvrtletní porada pedagogů proběhne online formou v pondělí 23. listopadu od 16:00 hod.  Pedagogové budou hodnotit prospěch, chování a absenci žáků za 1. čtvrtletí (účast žáků na distančním vzdělávání je ze zákona povinná). (VOJ)
Obrázek uživatele Hlava

BURZA ŠKOL ONLINE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM 2021 - 12. 11. 2020

Dnes je již zřejmé, že kvůli COVIDu nebude možné uspořádat výstavy středních škol v klasické prezenční podobě. Myslíme si však, že přímá komunikace žáka a rodičů se zástupci škol je pro dobrou volbu školy nepostradatelná. Chceme vám pomoci s výběrem střední školy alespoň pomocí technologií a výstavy udělat online. Velká většina z vás zažila letos na jaře nějakou formu on-line výuky, ať už pomocí Microsoft TEAMS, Google Meet nebo třeba technologií Zoom. Pojďte si pomocí stejných technologií prohlédnout své budoucí školy a on-line si popovídat s jejich zástupci. Online schůzka s naší školou  proběhne prostřednictvím portálu http://www.burzaskol.online v několika termínech a to již 12. 11. 2020 od 8.00 – 12.00 hod a od 18.00 – 21.00 hod přes MS TEAMS. Další je plánována na 9. 2. 2021.

Těšíme se na netradiční setkání s Vámi! 

PŘÍMÝ ODKAZ NA SCHŮZKU KONANOU V TEAMS A POŘÁDANOU NAŠÍ ŠKOLOU DNE 12. 11. 2020

Obrázek uživatele Rambousek

Volno a prázdniny pro žáky, provoz školy v týdnu od 26. do 30. října, pravděpodobný provoz školy od 2. listopadu, výzva ministra školství žákům před následujícími dny volna

V týdnu od 26. do 30. října mají žáci 2 volné dny stanovené MŠMT (26. a 27. října), 28. října je státní svátek a následují 2 dny podzimních prázdnin (29. a 30. října). V pracovních dnech tohoto týdne bude omezen provoz školy, kancelář školy bude fungovat od 08.00 do 14.00 hod. Osobní návštěvy ve škole nejsou možné, v nutných a neodkladných záležitostech komunikujte se školou elektronicky nebo telefonujte. Od pondělí 2. listopadu pokračujeme ve výuce podle rozvrhu, vzhledem k vývoji epidemie s největší pravděpodobností distanční formou ve všech třídách. Pan ministr školství Robert Plaga se dnes obrátil na učitele, aby požádali žáky o dodržování platných opatření i ve dnech nadcházejícího volna a prázdnin. Činím tak za všechny pedagogy našeho gymnázia a zveřejňuji informační leták MŠMT pro 2. stupeň ZŠ, který je platný i pro nižší třídy víceletých gymnázií. V letáku zveřejnilo MŠMT v názorné formě pokyny, které si prosím přečtěte pod odkazem ZDE. Studenty vyššího stupně gymnázia prosím, aby si pokyny rovněž přečetli a řídili se jimi. Chovejme se všichni odpovědně, i když tak někteří kolem nás nečiní (bohužel včetně některých nejvyšších představitelů našeho státu). Odpočiňme si, načerpejme síly, budeme je potřebovat. Přeji všem zejména dobré zdraví.

Obrázek uživatele Vojta

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOLY OD 14. 10. 2020, DISTANČNÍ VÝUKA VE VŠECH TŘÍDÁCH

Vláda ČR s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace rozhodla svým usnesením č. 1022 ze dne 12. října 2020 o dalších omezeních ve školství. Studentům středních škol, tedy i studentům našeho gymnázia, je podle tohoto usnesení zakázána osobní přítomnost na vzdělávání ve škole a musí se s účinností od středy 14. října 2020 vzdělávat distančně. Distanční výuka probíhá dle stanoveného denního rozvrhu a je pro studenty povinná. Uvedené nařízení se týká všech tříd, tedy i studentů nižšího stupně gymnázia. Školní jídelna vaří nadále pro zaměstnance přítomné v práci a její provoz není zatím přerušen. Studentům byly s účinností od 14. 10. 2020 z provozních důvodů obědy automaticky odhlášeny (podrobnosti k možnosti odebírat obědy studenty i v době zakázané osobní přítomnosti studentů ve výuce viz rubrika "Sdělení ředitele"). Pokud si studenti nevyzvedli učebnice a materiály potřebné pro distanční výuku ze svých skříněk podle stanovených pokynů (studenti vyššího gymnázia v pátek minulý týden) a studenti nižšího stupně gymnázia dnes před odchodem domů, vyzýváme je, aby tak učinili pokud je to možné dnešního dne v čase od 16.00 do 18.00 hod. V dalších dnech bude vstup do budovy školy pro všechny osoby velmi omezen, protože musíme dodržet aktuální hygienické předpisy. Pokud budou opatření vlády účinná a epidemiologická situace se zlepší, budou moct studenti nastoupit do školy po prázdninách, tj. v pondělí 2. listopadu 2020.

Obrázek uživatele Vojta

PROVOZ VE ŠKOLE OD 12. 10. 2020, FORMY VÝUKY, AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vláda ČR vyhlásila dne 8. 10. 2020 sérii opatření v souvislosti se šířícím se onemocněním COVID-19. Naši studenti, pedagogové i nepedagogičtí zaměstnanci školy byli již dnešního dne informováni o postupu v dalších týdnech ve vnitřním informačním systému školy. Shrnujeme zásadní informace i pro rodiče našich žáků a veřejnost. Od pondělí 12. 10. 2020 v příštích dvou týdnech probíhá distanční výuka pro všechny třídy vyššího stupně gymnázia (1. až 4. ročník čtyřletého studijního programu, kvinta až oktáva osmiletého studijního programu). Studenti těchto tříd nemají do školy přístup, výuka probíhá online formou v reálných časech dle denního rozvrhu, a to v jednotné platformě MS Teams.  Žáků nižšího stupně gymnázia (prima až kvarta) se distanční výuka netýká, pokračují dále prezenční formou ve škole.  Školní jídelna bude nadále vařit pro zaměstnance školy a pro studenty nižšího stupně gymnázia, studenti vyššího stupně gymnázia mají na příští dva týdny obědy automaticky odhlášené.  Opatřením MŠMT byly na dny 26. a 27. října vyhlášeny dva dny volna pro žáky (v těchto dnech nebude probíhat žádná výuka). Na tyto dny naváže státní svátek a podzimní prázdniny. Budeme všichni doufat, že se epidemiologická situace zlepší a že se žáci budou moct vrátit do školy k prezenční výuce v pondělí 2. listopadu. O případných dalších změnách Vás budeme informovat. V dalších týdnech sledujte také rubriku "Sdělení ředitele". Dodržujme všichni nařízená opatření a přejme si všichni navzájem dobré zdraví!

Obrázek uživatele Vojta

Kalendář ŘÍJEN 2020

  • Platná opatření v  souvislosti s  epidemiologickou situací pro naše gymnázium najdete na webových stránkách www.giosm.cz v rubrice „Sdělení ředitele“. Aktuálně máme radost, že od 5. října můžeme pokračovat prezenční formou vzdělávání pro všechny naše studenty ve čtyřletém i osmiletém studijním programu;  případná distanční forma vzdělávání, ke které by mohlo v dalším období dojít, je jistě pro všechny aktéry vzdělávacího procesu složitější. Nařízením Krajské hygienické stanice Libereckého kraje aktuálně platí pouze omezení pro hudební výchovu (zákaz zpěvu) a pro tělesnou výchovu (zákaz sportovních aktivit); výuka v obou jmenovaných předmětech bude probíhat alternativní formou. (VOJ)
  • Nedávno ukončený školní rok 2019-2020 byl rokem, kdy si semilské gymnázium připomíná 70 let od svého vzniku. Plánovaná setkání a oslavy jsme zatím museli vzhledem k epidemiologické situaci odložit. Na oslavy, setkání absolventů, prohlídky školy a doprovodný program je čas. Aktuálně je důležité, aby všichni studenti, pedagogové i nepedagogičtí zaměstnanci byli zdraví a aby se jim COVID-19 pokud možno „vyhnul obloukem“. (VOJ)
Obrázek uživatele Hlava

Maturity v roce 2021

V rubrice "Maturity 2021" jsem dne 25. 9. 2020 zveřejnil základní informace k maturitám pro jarní i podzimní termín v roce 2021. Studenti 4. ročníku a oktávy mohou začít přemýšlet o volbě svých maturitních předmětů. Na své rozhodnutí mají čas - přihlášku k maturitě musí podat nejpozději do 1. prosince 2020. I v letošním školním roce dochází v maturitních zkouškách ke značným změnám, zejména na základě úpravy příslušných školských předpisů. O těchto změnách budou naši maturanti informováni ředitelem a zástupcem ředitele školy v průběhu měsíce října, studentům odpovíme na veškeré dotazy k této věci. Podmínky, druhy zkoušek, témata profilových zkoušek jsou už dány, přípravy na maturitu mohou začít.

Obrázek uživatele Vojta

Sdělení k aktuální epidemické situaci ve škole, hygienická opatření, roušky

Pozitivních zpráv není nikdy dost: třída 5.0 je po karanténě zpět ve škole. Prezenční výuka může proto pokračovat ve všech třídách. Informace k aktuální situaci na gymnáziu a k přijatým hygienickým opatřením budou dále zveřejňovány v rubrice "Sdělení ředitele".

Obrázek uživatele Vojta

SCENÁRISTA FILMU ŠARLATÁN NA GIO

Po osmi letech se vrací na GIO Marek Epstein, filmový scenárista, spisovatel, držitel Českého lva za film Ve stínu. Od té doby v jeho filmografii přibylo osm dalších snímků, mezi nimi pohádka Anděl Páně 2, romantické drama Pohádkář nebo komedie Wilsonov. Posledním jeho realizovaným scénářem je Šarlatán, historický příběh skutečné postavy léčitele Jana Mikoláška, jehož režie se ujala polská režisérka Agnieszka Hollandová a do hlavní role obsadila Ivana Trojana. Setkání s Markem Epsteinem, určené studentům literárního semináře a všem dalším zájemcům, proběhne ve čtvrtek 17. 9. v odpoledních hodinách. Po něm bude v kině Jitřenka následovat projekce zmiňovaného Šarlatána. Scenáristu snímku na jeho cestě do Semil doprovodí dramaturg a filmový historik Jaroslav Sedláček.

Fotogalerie akce

Obrázek uživatele Rambousek

Sdělení k aktuální epidemické situaci ve škole, hygienická opatření, roušky

Dnešního dne byla na základě pokynu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje vyhlášena karanténa pro třídu 5.0 (kvinta) z důvodu výskytu onemocnění COVID -19 (potvrzený je jeden případ v této třídě). Studenti uvedené třídy budou 10. září testováni a v karanténě zůstanou pravděpodobně do 17. září včetně. Od pátku 11. září začíná pro tyto studenty povinná distanční forma výuky dle denního rozvrhu. Studenti třídy 5.0 a jejich rodiče byli o věci informováni. Studenty jiných tříd a všechny pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy vyzývám, aby dbali na důkladnou osobní hygienu rukou (mytí teplou vodou, dezinfekce zvláště po příchodu do školy, použití WC a před příchodem na oběd) a dodržovali odstup od jiných osob tam, kde je to možné. Studenty všech tříd žádám, aby se z preventivních důvodů nezdržovali na chodbách školy a aby se o přestávkách přesunuli do třídy, kde bude probíhat další výuka. Ve třídách zajistí pedagogové pravidelné větrání. Podle aktuálních informací vydá pravděpodobně ještě dnes vláda ČR, resp. Ministerstvo zdravotnictví ČR nařízení o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Nařízení má vstoupit v platnost dnes o půlnoci a bude tedy nutné ho dodržovat i ve škole už od zítřejšího dne. Roušku budeme povinně nosit ve všech společných prostorách naší školy (chodby, šatny, informační centrum, kanceláře školy, prostor před školní jídelnou a v jídelně kromě doby, kdy žák nebo zaměstnanec jí), nikoli ve třídách v době výuky. Od zítřka (10. září) bude tedy možný vstup do školy a pohyb v prostorách školy pouze v roušce. Sledujte prosím k této věci příslušná sdělení v médiích. Další informace k aktuální situaci sledujte postupně v následujících dnech také v rubrice "Sdělení ředitele". Cizí osoby žádám, aby do školy z preventivních důvodů nevstupovaly, většinu záležitostí dokážeme vyřizovat elektronickou cestou. Situaci zvládneme společným a odpovědným přístupem k této věci. Děkuji, přeji všem především dobré zdraví.

Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz