Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 24. KVĚTNA

Rozhodnutím MŠMT mají žáci všech tříd naší školy od pondělí 24. května prezenční výuku. Pevně věříme, že už nedojde k žádné další změně. V pondělí 24. května budou mít z organizačních a technických důvodů žáci primy až kvarty upravený rozvrh a speciální program se svými třídními učiteli (většinou menší vycházka do okolí Semil). Maturanti budou od 24. do 26. května absolvovat didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Všichni žáci a zaměstnanci budou 1x týdně ve škole testováni na COVID-19 (až do odvolání i v dalších týdnech vždy v pondělí, resp. po prvním příchodu žáka nebo zaměstnance do školy v daném týdnu, netýká se očkovaných a těch, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19). Všichni žáci a zaměstnanci jsou automaticky přihlášeni k obědům, odhlášení obědů provádějte individuálně ve školní jídelně. Po mnoha měsících si přejme všichni navzájem postupný a klidný návrat k běžnému provozu školy a  k normálnímu životu.

Obrázek uživatele Vojta

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

Výsledkové listiny pro osmileté i čtyřleté gymnázium a další informace v souvislosti s přijímacím řízením byly pro uchazeče a jejich rodiče zveřejněny v rubrice "Přijímací řízení". Přijatým uchazečům blahopřejeme. Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.
Obrázek uživatele Vojta

PROVOZ ŠKOLY V TÝDNU OD 17. DO 21. KVĚTNA

Od pondělí 17. května mají prezenční výuku ve škole všichni žáci nižšího stupně gymnázia (prima, sekunda, tercie a kvarta). Princip tzv. rotace je rozhodnutím MŠMT zrušen, výuka v těchto třídách by měla až do konce školního roku probíhat už jen prezenčně. Výuka ve všech dalších třídách probíhá i nadále pouze distanční formou. Pro všechny zaměstnance a žáky přítomné ve škole je školní jídelna v provozu. Žáci nižšího stupně gymnázia a zaměstnanci školy budou také v tomto týdnu testováni. Testování budeme provádět nově jen jednou za týden. Žáci se budou testovat v pondělí 17. května na začátku první vyučovací hodiny (resp. ve výjimečných případech individuálně po svém prvním vstupu do školy v průběhu týdne), zaměstnanci jsou testováni i nadále vždy před zahájením své první pracovní směny v týdnu. Informace k provozu školy v dalším týdnu, tj. od 24. května, budou zveřejněny po doručení příslušného rozhodnutí MŠMT v průběhu příštího týdne.

Obrázek uživatele Vojta

PROVOZ ŠKOLY V TÝDNU OD 10. DO 14. KVĚTNA

V provozu našeho gymnázia dochází od pondělí 10. 5. 2021 k dalším změnám. K prezenční výuce se v týdnu od 10. května do 14. května vrací žáci tercie a kvarty. Výuka ve všech dalších třídách probíhá až do odvolání i nadále pouze distanční formou, k distanční výuce se v tomto týdnu opět vrací také žáci primy a sekundy (aktuálně platný princip rotace tříd na nižším stupni gymnázia). Školní jídelna je i nadále pro žáky a zaměstnance přítomné ve škole v provozu (žáci tercie a kvarty jsou pro tento týden automaticky přihlášeni k obědům, individuální odhlášení provádějte v kanceláři školní jídelny). Žáci tercie a kvarty budou v průběhu tohoto týdne dvakrát testováni (vždy v pondělí a ve čtvrtek, resp. jednotlivci vždy první den v týdnu, kdy nastoupí do školy, tj. např. po nemoci). Jednou týdně se testování podrobí i vybraní pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci (většina našich zaměstnanců je již očkována a testovat se nemusí). Podrobnosti k provozu školy v dalším týdnu, tj. od 17. května, budou zveřejněny po příslušném rozhodnutí MŠMT v průběhu příštího týdne. 

Obrázek uživatele Vojta

PROVOZ ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021

Epidemiologická situace se zlepšuje a MŠMT postupně rozvolňuje příslušná opatření. V provozu našeho gymnázia dochází od pondělí 3. 5. 2021 ke změnám. K prezenční výuce se v týdnu od 3. 5. do 7. 5. vrací žáci primy a sekundy.  Výuka ve všech dalších třídách probíhá až do odvolání i nadále pouze distanční formou. V dalším týdnu (od 10. května) budou mít žáci primy a sekundy opět výuku distanční a ve škole je na týden vystřídají žáci tercie a kvarty. Školní jídelna je i nadále v provozu. Od pondělí 3. května bude dvakrát týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) probíhat testování žáků, kteří mají prezenční výuku. Jednou týdně se testování podrobí i pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci (většina našich zaměstnanců je již očkována a testovat se již nemusí). Ve dnech 3. až 6. května absolvují uchazeči o vzdělávání na čtyřletém a osmiletém gymnáziu přijímací zkoušky.  

Obrázek uživatele Vojta

Kalendář duben 2021

  • Rozhodnutím MŠMT probíhá výuka ve všech třídách čtyřletého i osmiletého gymnázia po celý měsíc duben pouze distanční formou. Od poloviny dubna jsou povoleny individuální konzultace, které mohou proběhnout pouze při dodržení aktuálně platných hygienických pravidel (např. testování jednotlivých studentů). (VOJ)
  • Uchazečům o studium v naší škole od školního roku 2021/2022 byly odeslány pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám. Kromě termínů a detailů o průběhu zkoušek, postupu po vykonání zkoušek, povolených pomůckách atd. obdrželi uchazeči informace také o platném nařízení MŠMT o povinném testování antigenními testy před přijímací zkouškou (testování proběhne primárně na základních školách, ze kterých se uchazeči hlásí na školy střední). Pokud mají uchazeči a jejich rodiče jakékoli dotazy k přijímacímu řízení, mohou kontaktovat ředitele nebo zástupce ředitele školy. Doporučujeme Vám také sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na webových stránkách naší školy (www.giosm.cz). (VOJ) 
Obrázek uživatele Hlava

PROVOZ ŠKOLY OD 19. DUBNA

Od pondělí 19. dubna až do odvolání bude probíhat výuka ve všech třídách pouze distanční formou. O formě výuky (tj. zda výuka probíhá prezenční nebo distanční formou a ve kterých třídách či ročnících) nerozhoduje ředitel školy. V zájmu ochrany zdraví žáků, učitelů a nepedagogických zaměstnanců školy a v současné epidemiologické situaci musíme respektovat platná mimořádná nařízení vlády a příslušných ministerstev. Musíme všichni vydržet. My učitelé se velmi těšíme, až budeme moct ve škole při prezenční výuce přivítat alespoň některé studenty. Uchazečům o vzdělávání byly 14. dubna odeslány pozvánky k vykonání jednotných přijímací zkoušek. V pozvánkách najdou uchazeči a jejich rodiče důležité informace k průběhu přijímacích zkoušek, postupu po vykonání těchto zkoušek a mj. jiné také pokyny k ochraně zdraví všech žáků a pedagogů v  průběhu těchto zkoušek. Maturantům se už maturitní zkoušky nezadržitelně blíží. Jejich nejbližší povinností je odevzdání seznamu literárních děl a dále rozhodnutí, zda budou maturovat v profilových zkouškách z českého jazyka a literatuty a z cizího jazyka, který zvolili ve společné části maturit. Po 30. dubnu pak může být sestaven denní rozvrh ústních zkoušek pro obě maturitní třídy. V pondělí 19.  dubna se od 16.00 hod. uskuteční čtvrtletní porada pedagogů (online, MS Teams), na kterou ve čtvrtek 22. dubna od 16.00 hod. návážou schůzky rodičů (SRPG, online, MS Teams, schůzky vedou třídní učitelé, rodiče se přihlásí přes účty svých dětí, třídní učitelé je budou informovat o výsledcích čtvrtletní porady, tedy o hodnocení prospěchu, chování a absence žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020-2021). Aktuálně doporučujeme číst také rubriky "Přijímací řízení" a "Sdělení ředitete".

Obrázek uživatele Vojta

Kalendář březen 2021

  • Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá výuka ve všech třídách čtyřletého i osmiletého gymnázia po celý měsíc březen pouze distanční formou. (VOJ)
  • Uchazeče o studium v  naší škole od školního roku 2021/2022 upozorňujeme na změnu termínů jednotné přijímací zkoušky. Vzhledem k epidemiologické situaci rozhodlo MŠMT o termínech zkoušek takto: čtyřletý studijní obor → pondělí 3. 5. 2021 (1. řádný termín), úterý 4. 5. 2021 (2. řádný termín), osmiletý studijní obor →  středa 5. 5. 2021 (1. řádný termín), čtvrtek 6. 5. 2021 (2. řádný termín). Pokud mají uchazeči a jejich rodiče jakékoli dotazy k  přijímacímu řízení, mohou kontaktovat ředitele nebo zástupce ředitele školy. Doporučujeme Vám také sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na webových stránkách naší školy (www.giosm.cz). (VOJ)                                                                         
  • Ke změnám termínů došlo i u maturitních zkoušek. Didaktické testy společné části maturit absolvují studenti 4. ročníku a oktávy ve dnech 24. až 26. května, ústní maturitní zkoušky profilové části maturit proběhnou v  naší škole od úterý 8. června do pondělí 14. června. Protože se maturanti mohou do konce dubna rozhodnout, zda budou absolvovat ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (který zvolili ve společné části maturity), je pravděpodobné, že ústní maturitní zkoušky skončí v pátek 11. června.  Někteří studenti mohou navíc nahradit ústní zkoušku z cizího jazyka, který zvolili ve společné části maturit, předložením odpovídajícího certifikátu dle SERRJ. Denní rozvrh ústních zkoušek může být zveřejněn nejdříve po 30. dubnu. (VOJ)
Obrázek uživatele Hlava

PROVOZ ŠKOLY OD 1. BŘEZNA 2021

Od pondělí 1. března 2021 až do odvolání bude probíhat výuka ve všech třídách čtyřletého i osmiletého studijního programu pouze distanční formou.
Obrázek uživatele Vojta

Kalendář ÚNOR 2021

  • Uchazeče o studium v  naší škole od školního roku 2021/2022 si dovolujeme upozornit na blížící se termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání. Poslední den, kdy lze přihlášky do školy předat, je pondělí 1. března. Do přijímacího řízení budou zahrnuty přihlášky, které budou dodány do školy osobně do uvedeného data včetně, a také ty, které budou do školy doručeny v  prvním březnovém týdnu poštou (poštovní razítko na obálce musí mít nejpozdější datum 1. března). Pokud budete potřebovat konzultaci k  přijímacímu řízení, kontaktujte ředitele nebo zástupce ředitele školy. Doporučujeme Vám také sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na webových stránkách naší školy (www.giosm.cz). (VOJ)
Obrázek uživatele Hlava

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz