Pochod 2020

Maturanti

+ třídní profesoři
Kocourová a Krajíc

Zkoušky 2020-21

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 - AKTUÁLNÍ INFORMACE, POZVÁNKY KE ZKOUŠKÁM

Uchazečům o vzdělávání ve čtyřletém i osmiletém studiu od školního roku 2020/2021 a jejich rodičům sdělujeme aktuální informace. Přijímací zkoušky vykonají uchazeči 8. června (čtyřleté studium) a 9. června (osmileté studium), tedy pouze v jednom termínu, a to na té škole, kterou uvedli v přihlášce na 1. místě. Pozvánky k přijímacím zkouškám odešleme nejpozději 25. 5. 2020 doporučeně poštou a také na e-mailové adresy zákonných zástupců, pokud jsou uvedeny na přihlášce. Součástí pozvánky budou i informace o průběhu zkoušek a hygienických pravidlech pro průběh zkoušky. Kritéria přijímacího řízení se nemění až na fakt, že bude přijato přímo 30 žáků pro oba studijní obory, protože institut odvolání proti nepřijetí byl příslušným zákonem zrušen. Další informace k přijímacímu řízení budeme postupně zveřejňovat v rubrice "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ". 

Obrázek uživatele Vojta

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE O TERMÍNU ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Studentům 4. ročníku a oktávy, pedagogům a veřejnosti sdělujeme, že ústní maturitní zkoušky společné i profilové části maturitních zkoušek se v jarním termínu 2020 uskuteční v termínu od 10. do 12. června 2020. Termín zkoušek je shodný pro obě maturitní třídy. O této věci rozhodl ředitel školy dne 14. 5. 2020. Další informace a podrobnosti k maturitám včetně časového rozpisu zkoušek budou postupně zveřejňovány v rubrice MATURITA > MATURITY 2020. 

Obrázek uživatele Vojta

TERMÍNY A INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ A K MATURITÁM

Na včerejší tiskové konferenci (6. 5. 2020) oznámil pan ministr školství Plaga, že přijímací zkoušky se v letošním školním roce budou konat 8. června (čtyřleté gymnázium) a 9. června (osmileté gymnázium). Každý uchazeč má pouze jeden termín a zkoušky proto vykoná pouze na jedné škole. Druhá škola obdrží výsledky této zkoušky také a podle nich a dalších kritérií sestaví pořadí uchazečů. Maturitní zkoušky začnou dříve: 1., 2. a 3. června vykonají maturanti didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika), ústní zkoušky společné a profilové části se pak budou konat nejdříve od 10. června. Konkrétní termíny pro obě naše maturitní třídy budou určeny mj. až po vydání příslušné vyhlášky k maturitní zkoušce (dle sdělení MŠMT by měla tato vyhláška být zveřejněna kolem 10. května). O těchto termínech budeme studenty a pedagogy informovat hned, jak to bude možné. 

Obrázek uživatele Vojta

PŘÍPRAVA STUDENTŮ 4.ROČNÍKU A OKTÁVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKY - OSOBNÍ ÚČAST STUDENTŮ NA PŘÍPRAVĚ VE ŠKOLE, ORGANIZAČNÍ POKYNY

Vláda ČR uvolnila opatření související s aktuální epidemiologickou situací. Od pondělí 11. května povolila vláda ČR osobní účast maturantů na přípravě k maturitní zkoušce ve škole. Ministr školství poslal do škol dne 2. 5. 2020 příslušné pokyny, mj. také k zajištění odpovídajících podmínek. Našim maturantům sděluji, že byl sestaven rozpis této přípravy, kdy se v jednotlivých dnech dostaví do školy příslušní pedagogové, kteří budou studenty připravovat (jde o pedagogy, kteří budou zkoušejícími učiteli u maturit v obou maturitních třídách). Kompletní časový rozpis včetně učeben najdete pod odkazem ZDE. Účast maturantů na přípravě k maturitě není povinná, ale velmi důrazně ji doporučuji. Individuální domluva maturantů s pedagogy na osobních setkáváních k přípravě na maturitu ve škole mimo stanovený časový plán není z organizačních a hygienických důvodů možný (pedagogové vyučují mj. dál ostatní třídy formou distanční výuky podle rozvrhu). Maturanti musí nejpozději před svou účastí v první hodině vyplnit dokument s názvem "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Tento dokument najdete pod odkazem ZDE (pokud dokument výjimečně nemůžete z technických důvodů připravit doma před odchodem do školy, bude k dispozici ve škole). Ve škole se prosím pohybujte v rouškách a dodržujte základní hygienická pravidla (hygiena rukou, odstup od spolužáků, neshromažďujte se zbytečně před školou a v šatnách, apod.). Školní jídelna bude pro přítomné zaměstnance a maturanty od 11. května vařit a vydávat obědy. Výdej obědů pro gymnázium bude od 11.30 do 12.00 hod. Máte-li o obědy zájem, je nutné se přihlásit v kanceláři školní jídelny předem, nejpozději do středy 6. května do 12.00 hod. (týká se zaměstnanců i maturantů). Podmínkou odběru oběda za obvyklou úhradu je přítomnost alespoň 3 hodin ve škole (jinak je nutno zaplatit plnou úhradu jako "cizí" strávníci). Příslušná hygienická opatření budou ve škole k 11. květnu připravena. Studenti nematuritních tříd zatím nemají do školy přístup.

Obrázek uživatele Vojta

PŘÍPRAVA MATURANTŮ NA MATURITNÍ ZKOUŠKY, UKONČENÍ HODNOCENÍ ZA POSLEDNÍ ROČNÍK STUDIA, DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY

Po poradě ve vedení školy aktuálně sdělujeme maturantům, že se od 4. května 2020 budou věnovat přípravě na maturity již jen ve svých maturitních předmětech. Příslušní pedagogové jednotlivých maturitních předmětů se jim dál dle dohody budou věnovat, zatím pouze distanční formou. O možnostech osobní účasti maturantů na konzultacích s pedagogy od 11. května budeme maturanty a pedagogy informovat po vydání "Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast studentů ve školách při výuce", který vydá MŠMT. Distanční vzdělávání maturantů bude podle konkrétních podmínek a podle dohody možné i po 11. květnu. Od příštího týdne, tedy od 4. května, nebudou vyučovací hodiny maturantů uvedeny v rozvrhu školy, protože se jedná již jen o konzultace. Pedagogové obdrží dne 28. dubna pokyn ukončit hodnocení maturantů ke dni 30.dubna, zápis hodnocení do systému Bakaláři pořídí pedagogové do 7. května. S hodnocením za poslední ročník studia budou maturanti následně nejpozději dne 11. května seznámeni, aby mohli případně využít svého práva nesouhlasu s hodnocením a být před vydáním vysvědčení komisionálně přezkoušeni. Připomínáme, že nikdo z maturantů nemůže být hodnocen stupněm prospěchu "5 - nedostatečný" nebo stupněm prospěch "nehodnocen" (viz jiná zpráva zde v "Aktualitách" k vyhlášce o hodnocení výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020). Vysvědčení za poslední ročník studia bude maturantům předáno v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku později dle aktuální situace. O datu a způsobu předání tohoto vysvědčení budou maturanti i pedagogové včas informováni.

Obrázek uživatele Vojta

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Všem našim studentům a jejich rodičům sdělujeme, že MŠMT dne 27. dubna 2020 vydalo vyhlášku k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Podle této vyhlášky budeme postupovat při hodnocení žáků. Vyhláška stanoví, že pro hodnocení žáků za uvedené období budou důležité podklady pro hodnocení žáků získané v době, kdy měli žáci povinnost řádně chodit do školy (v případě naší školy vzhledem k jarním prázdninám tedy do 5. března), dále podpůrně podklady pro hodnocení získané při distanční výuce a konečně rovněž podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání  žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Pro maturanty v celé ČR platí kromě toho zvláštní pravidla: na vysvědčení za 2. pololetí tohoto školního roku nemohou být maturanti hodnoceni stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen". I kdyby se nepřipravovali na maturitní zkoušku řádně a nestudovali by podle pokynů pedagogů (věříme, že takové případy u našich studentů 4. ročníku a oktávy nenastanou), budou mít v takovém předmětu uvedeno hodnocení "prospěl". V ostatních předmětech budou hodnoceni podle standardní stupnice ("1 - výborný" až "4 - dostatečný"). Podrobnější pokyny k hodnocení žáků budou mít všichni pedagogové od vedení školy k dispozici od 28. dubna odpoledne ve své služební poště. Úplné znění Vyhlášky MŠMT č.211/2020 Sb. najdete pod odkazem ZDE.

Obrázek uživatele Vojta

Uvolňování preventivních hygienických opatření, uzavření středních škol do konce června, zvláštní režim pro maturanty

Našim studentům a jejich rodičům potvrzujeme, že v závislosti na epidemiologické situaci a v rámci uvolňování preventivních hygienických opatření MŠMT aktuálně neplánuje obnovení výuky na středních školách do konce měsíce června 2020. Harmonogram uvolňování opatření ve školství najdete pod odkazem ZDE. Výuka bude proto v květnu a v červnu probíhat dál distanční formou. Pro maturanty bude dle sdělení MŠMT dána možnost osobní přítomnosti ve škole od 11. května, avšak pouze na konzultacích v maturitních předmětech. Konzultace pro maturanty budou moct dále podle dohody pedagogů se studenty probíhat také distanční formou. Podmínky možnosti osobní přítomnosti maturantů ve škole stanoví MŠMT metodickým pokynem, který má být zveřejněn v nejbližších dnech (půjde o soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, který MŠMT konzultuje s ministerstvem zdravotnictví a s epidemiology).

Obrázek uživatele Vojta

PODĚKOVÁNÍ STUDENTŮM, RODIČŮM, UČITELŮM, NEPEDAGOGŮM A PŘÁNÍ KLIDNÝCH VELIKONOC

Vážení a milí naši studenti, rodiče, učitelé a nepedagogičtí pracovníci,

místo obvyklých či méně tradičních zpráv, které na tomto místě našich webových stránek uvádíme, bych Vám všem chtěl poděkovat. Studentům za to, že chápou, že v této době nejde o prázdniny a že se většina z nich účastní distanční výuky a snaží se plnit zadané úkoly. Rodičům, kteří svým dětem se vzděláváním pomáhají a kterým tak přibyla práce, za podporu nás pedagogů a za trpělivost, toleranci a často velmi povzbuzující komunikaci s námi. My učitelé víme, že se také musíme mnohé věci terpve naučit. Ani my jsme nebyli na distanční výuku připraveni a nikdo nás v nových metodách práce neškolil. Víme, že musíme dále hledat optimální modely distanční výuky s každou skupinou studentů. V některých třídách se nám to daří výborně už teď, v jiných méně a máme stále co zlepšovat. Troufám si ale říct, že naše digitální gramotnost stoupla od zahájení distanční výuky určitě  o desítky procent. Chápeme i problémy některých studentů a jejich rodin, snažíme se upravovat množství učiva a metody výuky tak, aby vše bylo zvládnutelné. Škola je stále uzavřená, učitelé vyučují z domova, což pro mnohé z nich není vůbec jednoduché. Děkuji jim za to. Zaměstnanci kanceláří pracují v omezeném režimu, Vaše prosby a záležitosti řeší elektronickou cestou a samozřejmě poskytují telefonické konzultace. Snaží se Vám pomoct a vyhovět. Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci mají přidělenou náhradní práci (např. úklid po malování, jednoduché nátěry apod.). Děkuji jim také.

Blíží se Velikonoce, tradiční svátky naděje. Budou letos jiné. Musíme ale věřit, že všechno dopadne dobře. Současná epidemiologická krize je výjimečná a těžká, v jistém smyslu může být pro nás všechny i výzvou. Nepodléhejme skepsi, stresu či strachu. Naslouchejme si pozorněji než dříve. Máme šanci se mnohem víc sblížit, můžeme být k sobě laskaví a vstřícní, můžeme se víc navzájem respektovat. Přijímejme konstruktivní kritiku a chovejme se k sobě všichni navzájem slušně. Vydržme. Zvládneme to.

Přeji Vám všem klidné a zdravé Velikonoce.  

Obrázek uživatele Vojta

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, MATURITY, ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Přihlášeným uchazečům o vzdělávání na našem gymnáziu od školního roku 2020/2021 sdělujeme, že jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dnů ode dne, kdy bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Změny se týkají i maturitních zkoušek. Maturitní zkoušky se budou konat nejdříve 21 dní po otevření škol, zahájeny musí být nejpozději do 30. června 2020. Maturity proběhnou v obvyklém rozsahu a formě až na fakt, že maturanti nebudou v rámci společné části maturitních zkoušek psát písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, absolvují pouze didaktické testy. Podmínkou pro konání maturitních zkoušek je otevření škol nejpozději do 1. června 2020. Pokud školy do tohoto data otevřeny nebudou, budou dle zákona maturitní zkoušky vykonány náhradním způsobem. Šlo by o krajní řešení, kdy by hodnocení na maturitním vysvědčení bylo určeno průměrem známek z předmětů na třech posledních vysvědčeních studenta (v případě naší školy by se vycházelo u čtyřletého gymnázia z vysvědčení 1. a 2. pololetí 3.ročníku a 1.pololetí 4.ročníku, u osmiletého gymnázia z vysvědčení 1. a 2. pololetí septimy a 1. pololetí oktávy). Uvedené změny stanovuje k přijímacímu řízení a k maturitám příslušný zákon, který vyšel dne 27.3.2020 ve Sbírce zákonů pod č. 135/2020 Sb., prováděcí předpisy MŠMT připravuje. S ohledem na aktuální situaci, kdy probíhá distanční výuka, našim studentům 3. ročníku a septimy sděluji, že rozhodnutím ředitele školy byl prodloužen původní termín pro odevzdání ročníkových prací, a to do 30. dubna 2020. Podrobnosti k uvedeným tématům budou postupně zveřejňovány v příslušných rubrikách (např. "Maturity", "Přijímací řízení"), nejčastější dotazy a odpovědi najdete postupně také v rubrice "Sdělení ředitele".

Obrázek uživatele Vojta

INFORMACE PRO UCHAZEČE O VZDĚLÁVÁNÍ - PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z DOMOVA

Vážení uchazeči o vzdělávání,

vzhledem k epidemiologické situaci pro Vás nemůžeme realizovat slíbené semináře pro přípravu k příjímacím zkouškám (původně plánovány na 21. 3. a na 27. 3.). Pro přípravu ke zkouškám můžete aktuálně využít informace, dokumenty a hlavně testy, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz). Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce Vám zatím nerozesíláme, protože čekáme na pravděpodobnou změnu termínů zkoušek v souvislosti s opatřeními vlády ČR a MŠMT. Sledujte prosím naše webové stránky. Zatím nezahálejte a na zkoušky se připravujte. Přejeme Vám hodně zdaru.

Obrázek uživatele Vojta

POVOLENÍ KRÁTKODOBÉHO VSTUPU DO ŠKOLY PRO PEDAGOGY A STUDENTY

Po důkladné úvaze umožňujeme krátkodobý vstup do školy našim pedagogům a studentům (resp. jejich rodičům), kteří si nutně potřebují vyzvednout své věci (učebnice, studijní materiály apod.) ze šatních skříněk, resp. z kabinetů. Tato návštěva je krátkodobá, jednorázová a má svá stanovená pravidla (viz rubrika "Sdělení ředitele"). Děkuji za dodržení těchto pravidel, a to zejména s ohledem na všechny zaměstnance, kteří pracují ve škole.

Obrázek uživatele Vojta

KORONAVIRUS - PROVOZ ŠKOLY OD 16. 3. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

všichni víme, že vláda ČR vyhlásila nouzový stav a aktuálně omezila i pohyb osob. Pro současnou situaci je nejdůležitější, aby se lidé po určitou dobu neshromažďovali a nestýkali, pokud to není nezbytně nutné. Aktuálně proto sděluji, že provoz školy je výrazně omezen. Přímá výuka je zakázána, bude probíhat distanční formou (aktuálně řešíme možnosti různých forem distančního vzdělávání, studenti budou kontaktováni postupně svými pedagogy). Všichni pedagogové zůstávají na můj pokyn nejméně tento týden doma a mají přidělenou práci. Nepedagogičtí zaměstnanci pracují v omezeném režimu (kanceláře školy jsou zatím v provozu od 08.00 do 14.00 hod., v nutném případě bude jejich provoz ještě více omezen), k zítřejšímu dni jsem z preventivních důvodů uzavřel i školní jídelnu (jídelna nebude vařit ani pro zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti). Veřejnost žádám, aby do školy nechodila pokud možno vůbec (v době provozu kanceláří můžete zavolat do školy na telefonní číslo 481 622 544 - kanceláře, 481 622 773 - ředitel, můžete využít i mobilní číslo ředitele 725 346 390). Všechny problémy související se současnou situací řešíme podle priorit. Mějte prosím všichni trpělivost a hlavně zůstaňte klidní, ukáznění a ohleduplní k jiným osobám. Od úterý 17. března najdete další informace také v rubrice "Sdělení ředitele".

Obrázek uživatele Vojta

KORONAVIRUS - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ŠKOLA JE PRO ŽÁKY ZAVŘENA

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 10. 3. 2020 mimořádné opatření, jímž se s účinností od 11. března 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Celé znění tohoto opatření najdete pod odkazem ZDE. Žáci našeho gymnázia zůstávají doma.

Obrázek uživatele Vojta

Koronavirus - doplnění informací po jednání Bezpečnostní rady státu

Aktuální doplňující informace po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 6. 3. 2020: Všem Čechům, kteří se od 7. března vrátí z Itálie, se nařizuje, aby se ohlásili svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu (lidé mají psát nebo volat). Lékař situaci vyhodnotí a nařídí dvoutýdenní karanténu. Za porušení karantény hrozí pokuta až 3 miliony korun. Jde o první plošné opatření v Česku. BRS detailně analyzovala situaci v celé Evropě a konstatovala, že v několika zemích už dochází k nekontrolovatelnému přenosu onemocnění (Francie, Německo, Španělsko, nejhorší je situace v Itálii).  

Datum akce: 
Pátek, 6 Březen, 2020 - 16:15
Obrázek uživatele Vojta

Koronavirus - důrazné doporučení pro žáky a jejich rodiče

O výskytu onemocnění COVID - 19 informují denně a ve značném rozsahu média, žáci našeho gymnázia byli informováni ve škole. Aktuálně připojujeme výzvu Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje s užitečnými odkazy (příslušný text najdete ZDE). V současné době nedojde k plošnému zavírání škol v našem kraji, každá škola bude řešit situaci individuálně. Krajská epidemiologická komise důrazně varuje všechny občany, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID - 19, jak uvádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo WHO. Poslední případy z Itálie, Francie a Švýcarska ukazují, že je zvýšené riziko onemocnění i v dosud klidných lyžařských střediscích. Apelujeme na rodiče žáků, aby důkladně zvážili své zahraniční cesty zejména do Itálie, např. v době nadcházejících jarních prázdnin. Krajská epidemiologická komise rovněž důrazně doporučuje omezit organizované školní zájezdy po Evropě. Zbytečně neriskujte své zdraví a zdraví svých spolužáků, pedagogů i nepedagogických zaměstnanců školy.  Pokud se i přes tato varování rozhodnete vyjet do rizikových míst, doporučujeme důrazně po návratu konzultovat postup s KHS Libereckého kraje. Výzva platí pro všechny žáky, jejich rodiče a samozřejmě také pro všechny zaměstnance školy.

 

Datum akce: 
Pátek, 6 Březen, 2020 - 08:30
Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO


 

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz