Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2021

  • Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září. Studenti se sejdou ve třídách se svými třídními učiteli. Tradiční shromáždění vedení školy, pedagogů a studentů v aule gymnázia se letos stejně jako vloni vzhledem k  aktuálně platným hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a pokynům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebude konat. (VOJ)
  • Všichni bychom si přáli, aby tento školní rok začal a pokračoval bez problémů, aby mohla probíhat pouze prezenční výuka a aby mohly být pořádány nejrůznější tradiční i netradiční akce a projekty. Budeme-li se k  sobě všichni chovat ohleduplně, máme šanci, že tomu tak bude. Vzhledem k  současné epidemiologické situaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti v denním provozu školy. Vyzýváme všechny zaměstnance a studenty k  dodržování základních hygienických pravidel (mytí rukou, dezinfekce, dodržování přiměřeného odstupu od ostatních osob tam, kde je to možné apod.). Veřejnost prosíme, aby z preventivních důvodů omezila návštěvy ve škole na nezbytné případy. K aktuálním opatřením v souvislosti s epide-miologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy. Vyučování začne prezenční formou ve všech třídách podle rozvrhu, který je již připraven. (VOJ)
  • Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým je stanoveno screeningové testování žáků. Testování žáků proběhne ve třech termínech, a to 1., 6. a 9. září. Testovat se nemusí žáci, kteří jsou očkovaní, anebo kteří prodělali COVID-19 a od prodělané nemoci neuběhlo 180 dnů; kromě toho testování ve škole může žák nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Testování bude probíhat antigenními testy GENRUI, které byly ministerstvem vybrány ve veřejné zakázce. Testováni budou z  preventivních důvodů a z důvodu ochrany zdraví i vybraní zaměstnanci školy. (VOJ)
  • Ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro školy také pravidla nošení ochrany dýchacích cest od 1. září. Každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt své dýchací cesty ochranným prostředkem uvedeným v aktuálním mimořádném opatření MZd (respirátory, roušky).Ve výuce ve třídách nemusí mít žáci ani pedagogové ochranu dýchacích cest, stejně tak např. při konzumaci jídla a nápojů ve školní jídelně. Pokud by nastala situace, že žák odmítne testování, je povinen nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i při výuce ve třídách.  (VOJ) 
Obrázek uživatele Hlava

Volby do školské rady

1. září v době od 09.00 do 17.00 hod. budou v informačním centru gymnázia probíhat volby do školské rady. Volby se konají prezenční formou. Podle platného volebního řádu volí dva navržené kandidáty z řad pedagogů učitelé gymnázia a dva další navržené kandidáty volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci naší školy. Další informace k volbám do školské rady najdete na našich webových stránkách v rubrice "O gymnáziu" - "Školská rada".

Obrázek uživatele Vojta

Zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok začne ve středu 1. září 2021 setkáním žáků ve třídách s třídními učiteli. Tradiční shromáždění žáků, pedagogů a vedení školy v aule se z důvodu aktuálně platných hygienických opatření nemůže konat. Ve dnech 1., 6. a 9. září budou žáci testováni antigenními testy. Podrobnější informace budou zveřejněny v kalendáři a zpravodaji na září. Přejme si všichni, aby školní rok začal bez problémů a aby mohla probíhat pouze prezenční výuka a mohly být organizovány již přípravené akce a projekty.

Obrázek uživatele Vojta

SMUTNÁ ZPRÁVA - ZEMŘELA MILUŠE ŠEVEROVÁ

Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 6. července 2021 zemřela paní Miluše Ševerová (rozená Volejníková), bývalá profesorka našeho gymnázia. Na semilském gymnáziu vyučovala matematiku a fyziku v letech 1962-1970 (v roce 1970 musela gymnázium z politických důvodů opustit) a po revolučních změnách v roce 1989 znovu v letech 1990-2005. Paní profesorka Ševerová byla v pedagogickém sboru gymnázia zcela mimořádnou osobností, na kterou s vděčností vzpomínají generace absolventů naší školy. Poslední rozloučení s paní Ševerovou se koná ve středu 14. července 2021 ve 12.00 hod. ve smuteční síni krematoria v Semilech.

Obrázek uživatele Vojta

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

Kancelář školy bude v průběhu letních prázdnin pro veřejnost otevřena každý pracovní den od 08.00 do 14.00 hod. s výjimkou pondělí 2. srpna a úterý 3. srpna, kdy bude škola uzavřena. Pokud budete potřebovat vyřídit úřední záležitosti, respektujte prosím plán dovolených jednotlivých zaměstnanců školy a termín případného osobního jednání si domluvte s dostatečným časovým předstihem v kanceláři školy na tel. 481 622 544. V uvedené době si mohou studenti (resp. jejich zákonní zástupci) mj. převzít nevyzvednutá vysvědčení (týká se těch studentů, kteří nebyli z různých důvodů přítomni ve škole 30. června). Všem našim studentům přejeme krásné prázdniny a všem pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům pohodovou dovolenou, kterou si jistě všichni zaslouží.

Obrázek uživatele Vojta

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA - 2. KOLO

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého studijního programu byly zveřejněny v rubrice "Přijímací řízení".
Obrázek uživatele Vojta

MATURITNÍ ZKOUŠKY, VOLNÉ DNY PRO STUDENTY NEMATURITNÍCH TŘÍD

Od úterý 8. do pátku 11. června vykonají naši studenti oktávy a 4. ročníku ústní maturitní zkoušky. Z organizačních a technických důvodů vyhlásil ředitel školy pro studenty všech nematuritních tříd (prima až septima, 1. ročník až 3. ročník) na první dva dny maturit, tj. na úterý 8. června a středu 9. června volné dny (tzv. ředitelské volno). Výuku v těchto dnech není možno zajistit v uspokojivém rozsahu. Ve čtvrtek 10. června a v pátek 11. června bude výuka probíhat podle upraveného rozvrhu.

Obrázek uživatele Vojta

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazeči o vzdělávání ve čtyřletém studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium na semilském gymnáziu s nástupem ke studiu od 1. 9. 2021 najdou v rubrice "Přijímací řízení" informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.
Obrázek uživatele Vojta

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 24. KVĚTNA

Rozhodnutím MŠMT mají žáci všech tříd naší školy od pondělí 24. května prezenční výuku. Pevně věříme, že už nedojde k žádné další změně. V pondělí 24. května budou mít z organizačních a technických důvodů žáci primy až kvarty upravený rozvrh a speciální program se svými třídními učiteli (většinou menší vycházka do okolí Semil). Maturanti budou od 24. do 26. května absolvovat didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Všichni žáci a zaměstnanci budou 1x týdně ve škole testováni na COVID-19 (až do odvolání i v dalších týdnech vždy v pondělí, resp. po prvním příchodu žáka nebo zaměstnance do školy v daném týdnu, netýká se očkovaných a těch, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19). Všichni žáci a zaměstnanci jsou automaticky přihlášeni k obědům, odhlášení obědů provádějte individuálně ve školní jídelně. Po mnoha měsících si přejme všichni navzájem postupný a klidný návrat k běžnému provozu školy a  k normálnímu životu.

Obrázek uživatele Vojta

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

Výsledkové listiny pro osmileté i čtyřleté gymnázium a další informace v souvislosti s přijímacím řízením byly pro uchazeče a jejich rodiče zveřejněny v rubrice "Přijímací řízení". Přijatým uchazečům blahopřejeme. Nepřijatým uchazečům doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.
Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz