Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Přijímací řízení, maturitní zkoušky a informace k provozu školy v týdnu od pondělí 23. května

Uchazeče o vzdělávání informujeme o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení (do čtyřletého i osmiletého gymnázia, dále do vyššího ročníku - doplnění kvinty). Podrobné pokyny najdete v rubrice "Přijímací řízení". Pečlivě sledujte termíny, do kterých musí být přihlášky se všemi náležitostmi do školy doručeny (přihlášky můžete předat do kterékoli kanceláře školy v běžné pracovní době, tj. do 15.30 hod., anebo je můžete včas poslat poštou na adresu našeho gymnázia). V týdnu od pondělí 23. května probíhají ve škole maturity v obou maturitních třídách současně. Obvyklý provoz školy bude v uvedeném týdnu omezen; v pondělí 23. května a v úterý 24. května mají žáci nematuritních tříd volno (tzv. ředitelské volno), od středy 25. května pokračují nematuritní třídy ve výuce podle upraveného rozvrhu. Vybrané třídy mají v některých dnech uvedeného týdne speciální program, např. žáci tercie navštíví ve středu 25. května IQLANDII v Liberci (projektový den).

Obrázek uživatele Vojta

Rozpis studentů - ústní maturitní zkoušky 2022 (jaro)

Ústní zkoušky v obou maturitních třídách současně se budou konat v týdnu od 23. května.

Dne 18. 5.2022 bylo nutné odstranit drobné chyby v harmonogramu.
K žádným zásadním změnám nedošlo (změny dnů,...).

Podrobný rozpis studentů pro 4. ročník8.O. (varianta 18. 5. 2022)

Obrázek uživatele Rambousek

Výsledky přijímacího řízení 2022, 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení za 1. kole ve čtyřletém i osmiletém gymnáziu zveřejníme v souladu s platnými předpisy nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co obdržíme hodnocení přijímacích zkoušek od CERMATu. Sestavy s výsledky zkoušek bychom měli obdržet v průběhu čtvrtka 28. dubna a materiál začneme ihned intenzivně zpracovávat. Na základě pokynu pana radního pro oblast školství Libereckého kraje Ing. Dana Ramzera  výsledkové listiny můžeme zveřejnit nejdříve v pátek 29. dubna 2022 v 10.00 hod. Mějte prosíme trpělivost a do školy do této doby nevolejte. Výsledkové listiny pro oba typy studia najdete od uvedeného data a hodiny v rubrice "Přijímací řízení".

Obrázek uživatele Vojta

Setkání rodičů žáků s pedagogy - schůzky SRPG

Ve čtvrtek 28. dubna odpoledne proběhne setkání rodičů našich žáků s pedagogy (schůzky SRPG). Setkání začne v 16.00 hod. v aule školy, od 16.30 hod. budou následovat informace o prospěchu, chování a absenci žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2021 / 2022 ve třídách. Pro oktávu a 4. ročník budou přítomným rodičům sděleny výsledky prospěchu maturantů za 2. pololetí.

Obrázek uživatele Vojta

Kalendář květen 2022

  • V úterý 5. dubna vyrazili studenti sekundy do Liberce na projektový den, jehož cílem bylo seznámit se s vektorovou grafikou, řezáním a gravírováním pomocí laseru. Žáci se také seznámili se základy truhlářské práce a rozvinuli svou manuální zručnost. Program s odborným vedením byl hrazen z projektu Šablony II. Pedagogický doprovod vykonali učitelé Kocourová a Ulvr. (KCÁ)
  • V únoru a březnu proběhla na GIO školní kola olympiády z biologie a chemie. Student druhého ročníku Petr Kousal postoupil do krajského kola chemické olympiády kategorie C, které se konalo ve čtvrtek 7. dubna na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova v Liberci. V soutěži vybojoval krásné 8. místo a byl úspěšným řešitelem. (VÍZ)
  • Hned další den, v pátek 8. dubna, soutěžil Petr také v krajském kole biologické olympiády kategorie B, které tradičně pořádá DDM Větrník v Liberci. V souboji, který se skládal z testu, poznávání rostlin, živočichůa hub, tzv. speciálního poznávání biologických objektů, a tří praktických úkolů, Petrovi o 2,5 bodu unikla bronzová medaile a umístil se na 4. místě z 26 soutěžících. Výsledek je o to cennější, že letos bylo téma značně obtížné – rovnováha v přírodě – a zahrnovalo velké množství chemie a genetiky, která se probírá až v maturitním ročníku. I proto možná důležitější než umístění je, že Petr byl jedním z pouhých pěti úspěšných řešitelů (úspěšnost nad 60 %)! Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. (VÍZ)
Obrázek uživatele Hlava

Petr Jarchovský na GIO

11. dubna navštíví GIO scenárista a profesor pražské FAMU Petr Jarchovský, několikanásobný držitel Českého lva, tvůrce filmů Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat nebo Želary. Se studenty si bude povídat o dlouhé cestě od námětu po hotový film, realizaci konkrétních vybraných snímků i o tom, jak se učí scenáristika. Setkání je určeno studentům literárního semináře a dalším zájemcům a začíná ve 14.30 hod. v multimediální učebně.

Obrázek uživatele admin

Kalendář duben 2022

  • Dne 4. března se konal projektový den mimo školu třídy kvinta v Muzeu Českého Ráje v Turnově. Tato akce se uskutečnila v rámci aktivit k tématu ASPNet UNESCO „2022 – Mezinárodní rok mineralogie“. Aktivity měly za cíl podporu programů UNESCO – Přírodní a kulturní dědictví, Člověk a příroda, podpora badatelské činnosti žáků ZŠ a SŠ, zvýšení zájmu o neživou přírodu a popularizaci mineralogie i dalších geologických věd. Studující pracovali na monitorování výskytu minerálů v regionech ČR, prováděli badatelskou činnost v prostorech a sbírkách MČRT a vyslechli také přednášku k tématu regionální geografie. (ŠTĚ)
  • Okresní kolo Dějepiské olympiády se konalo 22. března. V první kategorii soutěžily  Nikola Jurášová  a Nicol Daníčková z tercie a Karolína Bochová z kvarty. Nejlepší výkon podala Nikola Jurášová (9. -10. místo). Ve druhé kategorii naše gymnázium reprezentovali Vojtěch Hlava a Zdeněk Kutěna ze 4. ročníku a Dominik Pavlata z 8.O. Nejlépe se dařilo Vojtěchu Hlavovi, který obsadil 2. místo. Všem děkujeme za účast a blahopřejeme. (ŠFÁ)
Obrázek uživatele Hlava

Od pondělí 14. března je zrušena povinnost nosit roušky či respirátory ve škole

Ministerstvo zdravotnictví ČR svým mimořádným opatřením ruší plošně povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Opatření je platné od pondělí 14. března.

Obrázek uživatele Vojta

„Přijímačky nanečisto“

Vážení rodiče, chtěli bychom pozvat Vaše potomky na „Přijímačky nanečisto“, které se uskuteční v pátek 25. 3. 2022 od 15:00 ve druhém patře gymnázia. Naši budoucí studenti si budou moci vyzkoušet test z matematiky a českého jazyka (včetně zápisu do záznamového archu), který s nimi poté naši pedagogové rozeberou. Studenti se tak dozví, jakých chyb by se měli vyvarovat (například technických). Pokud byste projevili zájem, přihlaste se prosím e-mailem na adresu hlava@giosm.cz do 23. 3. 2022. Předpokládaný konec bude okolo 19 hodiny. Je možný dřívější odchod, například z důvodu autobusového spojení. Povolenými pomůckami při konání testů jsou pouze modře či černě píšící propisovací tužky (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejné tužky a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky. Dále doporučujeme nezapomenout si s sebou vzít svačinu a pití.

Obrázek uživatele Rambousek

Kalendář březen 2022

  • Uchazeče o studium v  naší škole od školního roku 2022/2023 si dovolujeme upozornit na termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání. Poslední den, kdy lze přihlášky do školy předat, je úterý 1. března. Do přijímacího řízení budou zahrnuty přihlášky, které budou dodány do školy osobně do uvedeného data včetně, a také ty, které budou doručeny v  prvním březnovém týdnu poštou (poštovní razítko na obálce musí mít nejpozdější datum 1. března). Uchazečům doporučujeme sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení“ na webových stránkách naší školy (www.giosm.cz).  (VOJ)
  • Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo v tomto školním roce v nestandardním lednovém termínu (24. 1.). Opět se soutěžilo ve dvou kategoriích. V březnovém okresním kole budeme fandit v  kategorii I. Karolíně Bochové (4.O), Nicol Daníčkové (3.O) Nikole Jurášové (3.O), v kategorii II. Zdeňku Kutěnovi (4.),Vojtěchu Hlavovi (4.) a Dominiku Pavlatovi (8.O).  (HOR, ŠFÁ)
  • Dne 25. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. V kategorii C zvítězil Matěj Zelmanovič (1.), na 2. místě se umístila Lenka Chmelíková (5.O) a na 3. místě Matěj Dlouhý (1.). V kategorii B patří 1. místo Karlu Bartoňovi (6.O) a 2. místo Richardu Mlejnkovi (6.O). Do krajského kola, které proběhne 5. 4. 2022 v Liberci, postupují Matěj Zelmanovič a Lenka Chmelíková. Gratulujeme! (KCÁ, KJC)
Obrázek uživatele Hlava

Stránky

PROJEKTY na GIO

 

   

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz