ACADEMIA 2022

Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Provozní doba kanceláře školy o prázdninách

Kancelář školy bude v průběhu letních prázdnin pro veřejnost otevřena každý pracovní den od 08.00 do 14.00 hod. s výjimkou posledního červencového týdne (25. až 29. 7.), kdy bude kancelář školy uzavřena. Pokud budete potřebovat vyřídit úřední záležitosti, respektujte prosím plán dovolených jednotlivých zaměstnanců školy a termín případného osobního jednání si domluvte s dostatečným časovým předstihem v kanceláři školy (tel. 481 622 544). V uvedené době si mohou studenti (resp. jejich zákonní zástupci) převzít nevyzvednutá vysvědčení (týká se těch studentů, kteří nebyli z různých důvodů přítomni ve škole 30. června). 

Obrázek uživatele Vojta

Kalendář červen 2022

  • Ve středu 27. dubna se v Liberci uskutečnilo krajské kolo štafetového závodu Runczech - Juniorský maratón. Naše desetičlenné družstvo vybojovalo skvělé 3. místo, když se před námi umístila pouze družstva ze sportovního gymnázia. (KJC)
  • V pátek 6. května proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Naši školu reprezentovaly dvě studentky, Jana Andrejsková (1.O) a Nikola Mejsnarová (4.O), obě se kvalifikovaly díky druhému místu v okresním kole. Ve všech disciplínách předvedly skvělé výkony a nakonec se umístily ve svých kategoriích na 5. místě (Nikola) a 7. místě (Jana). (KJC)
  • 18. května jsme v rámci výtvarné exkurze navštívili se studenty 5.O, 6.O a 2. ročníku Galerii antického umění v Hostinném. Vyslechli jsme zajímavý výklad, obdivovali jsme nádherné odlitky mramorových soch, některé si studenti nakreslili, a také jsme se seznámili s historií františkánského kláštera, ve kterém je expozice umístěna. (SVÁ, RIE)
Obrázek uživatele Hlava

Přijímací řízení ke vzdělávání v roce 2022

Přijímací řízení v roce 2022 bude v nejbližších dvou týdnech administrativně dokončeno. Dne 31. 5. 2022 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení do osmiletého gymnázia, 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia a přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia (doplnění budoucí třídy kvinta). Výsledky byly dne 1. 6. 2022 zveřejněny v rubrice "Přijímací řízení" a ve vitríně před budovou školy. Dovolujeme si požádat přijaté i nepřijaté uchazeče, aby si důkladně přečetli informace uvedené pod výsledkovými tabulkami a řídili se jimi. Přijatým uchazečům blahopřejeme k přijetí ke vzdělávání, nepřijatým uchazečům přejeme, aby se jim podařilo najít odpovídající místo ke vzdělávání na jiných školách. V případě našeho gymnázia bude zcela naplněna kapacita 1. ročníku čtyřletého gymnázia (ve 2. kole bylo možné nabídnout jen 1 volné místo a k řízení se přihlásilo celkem 16 uchazečů) a rovněž bude zcela naplněna budoucí třída kvinta (na 6 volných míst se přihlásilo také 16 uchazečů). V obou uvedených třídách se bude od 1. září 2022  vzdělávat vždy po 30 studentech. Do primy osmiletého gymnázia nastoupí 24 uchazečů.

Obrázek uživatele Vojta

Přijímací řízení, maturitní zkoušky a informace k provozu školy v týdnu od pondělí 23. května

Uchazeče o vzdělávání informujeme o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení (do čtyřletého i osmiletého gymnázia, dále do vyššího ročníku - doplnění kvinty). Podrobné pokyny najdete v rubrice "Přijímací řízení". Pečlivě sledujte termíny, do kterých musí být přihlášky se všemi náležitostmi do školy doručeny (přihlášky můžete předat do kterékoli kanceláře školy v běžné pracovní době, tj. do 15.30 hod., anebo je můžete včas poslat poštou na adresu našeho gymnázia). V týdnu od pondělí 23. května probíhají ve škole maturity v obou maturitních třídách současně. Obvyklý provoz školy bude v uvedeném týdnu omezen; v pondělí 23. května a v úterý 24. května mají žáci nematuritních tříd volno (tzv. ředitelské volno), od středy 25. května pokračují nematuritní třídy ve výuce podle upraveného rozvrhu. Vybrané třídy mají v některých dnech uvedeného týdne speciální program, např. žáci tercie navštíví ve středu 25. května IQLANDII v Liberci (projektový den).

Obrázek uživatele Vojta

Rozpis studentů - ústní maturitní zkoušky 2022 (jaro)

Ústní zkoušky v obou maturitních třídách současně se budou konat v týdnu od 23. května.

Dne 18. 5.2022 bylo nutné odstranit drobné chyby v harmonogramu.
K žádným zásadním změnám nedošlo (změny dnů,...).

Podrobný rozpis studentů pro 4. ročník8.O. (varianta 18. 5. 2022)

Obrázek uživatele Rambousek

Kalendář květen 2022

  • V úterý 5. dubna vyrazili studenti sekundy do Liberce na projektový den, jehož cílem bylo seznámit se s vektorovou grafikou, řezáním a gravírováním pomocí laseru. Žáci se také seznámili se základy truhlářské práce a rozvinuli svou manuální zručnost. Program s odborným vedením byl hrazen z projektu Šablony II. Pedagogický doprovod vykonali učitelé Kocourová a Ulvr. (KCÁ)
  • V únoru a březnu proběhla na GIO školní kola olympiády z biologie a chemie. Student druhého ročníku Petr Kousal postoupil do krajského kola chemické olympiády kategorie C, které se konalo ve čtvrtek 7. dubna na Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova v Liberci. V soutěži vybojoval krásné 8. místo a byl úspěšným řešitelem. (VÍZ)
  • Hned další den, v pátek 8. dubna, soutěžil Petr také v krajském kole biologické olympiády kategorie B, které tradičně pořádá DDM Větrník v Liberci. V souboji, který se skládal z testu, poznávání rostlin, živočichůa hub, tzv. speciálního poznávání biologických objektů, a tří praktických úkolů, Petrovi o 2,5 bodu unikla bronzová medaile a umístil se na 4. místě z 26 soutěžících. Výsledek je o to cennější, že letos bylo téma značně obtížné – rovnováha v přírodě – a zahrnovalo velké množství chemie a genetiky, která se probírá až v maturitním ročníku. I proto možná důležitější než umístění je, že Petr byl jedním z pouhých pěti úspěšných řešitelů (úspěšnost nad 60 %)! Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. (VÍZ)
Obrázek uživatele Hlava

Výsledky přijímacího řízení 2022, 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení za 1. kole ve čtyřletém i osmiletém gymnáziu zveřejníme v souladu s platnými předpisy nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co obdržíme hodnocení přijímacích zkoušek od CERMATu. Sestavy s výsledky zkoušek bychom měli obdržet v průběhu čtvrtka 28. dubna a materiál začneme ihned intenzivně zpracovávat. Na základě pokynu pana radního pro oblast školství Libereckého kraje Ing. Dana Ramzera  výsledkové listiny můžeme zveřejnit nejdříve v pátek 29. dubna 2022 v 10.00 hod. Mějte prosíme trpělivost a do školy do této doby nevolejte. Výsledkové listiny pro oba typy studia najdete od uvedeného data a hodiny v rubrice "Přijímací řízení".

Obrázek uživatele Vojta

Setkání rodičů žáků s pedagogy - schůzky SRPG

Ve čtvrtek 28. dubna odpoledne proběhne setkání rodičů našich žáků s pedagogy (schůzky SRPG). Setkání začne v 16.00 hod. v aule školy, od 16.30 hod. budou následovat informace o prospěchu, chování a absenci žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2021 / 2022 ve třídách. Pro oktávu a 4. ročník budou přítomným rodičům sděleny výsledky prospěchu maturantů za 2. pololetí.

Obrázek uživatele Vojta

Petr Jarchovský na GIO

11. dubna navštíví GIO scenárista a profesor pražské FAMU Petr Jarchovský, několikanásobný držitel Českého lva, tvůrce filmů Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat nebo Želary. Se studenty si bude povídat o dlouhé cestě od námětu po hotový film, realizaci konkrétních vybraných snímků i o tom, jak se učí scenáristika. Setkání je určeno studentům literárního semináře a dalším zájemcům a začíná ve 14.30 hod. v multimediální učebně.

Obrázek uživatele admin

Kalendář duben 2022

  • Dne 4. března se konal projektový den mimo školu třídy kvinta v Muzeu Českého Ráje v Turnově. Tato akce se uskutečnila v rámci aktivit k tématu ASPNet UNESCO „2022 – Mezinárodní rok mineralogie“. Aktivity měly za cíl podporu programů UNESCO – Přírodní a kulturní dědictví, Člověk a příroda, podpora badatelské činnosti žáků ZŠ a SŠ, zvýšení zájmu o neživou přírodu a popularizaci mineralogie i dalších geologických věd. Studující pracovali na monitorování výskytu minerálů v regionech ČR, prováděli badatelskou činnost v prostorech a sbírkách MČRT a vyslechli také přednášku k tématu regionální geografie. (ŠTĚ)
  • Okresní kolo Dějepiské olympiády se konalo 22. března. V první kategorii soutěžily  Nikola Jurášová  a Nicol Daníčková z tercie a Karolína Bochová z kvarty. Nejlepší výkon podala Nikola Jurášová (9. -10. místo). Ve druhé kategorii naše gymnázium reprezentovali Vojtěch Hlava a Zdeněk Kutěna ze 4. ročníku a Dominik Pavlata z 8.O. Nejlépe se dařilo Vojtěchu Hlavovi, který obsadil 2. místo. Všem děkujeme za účast a blahopřejeme. (ŠFÁ)
Obrázek uživatele Hlava

Stránky

PROJEKTY na GIO

 

   

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz