Zkoušky 2021-22

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

PROVOZ ŠKOLY OD 17. LEDNA 2022, TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Od pondělí 17. ledna se podle aktuálního opatření MŠMT a MZD ČR testují všichni žáci a zaměstnanci školy 1x týdně, a to vždy v pondělí na začátku 1. vyučovací hodiny. Pokud žák přijde do školy později během pondělí, anebo poprvé v týdnu kterýkoli následující den, testuje se před vstupem do vyučovací hodiny před informačním centrem školy. Totéž se týká zaměstnanců, kteří se testují vždy před zahájením směny. S účinností od 17. ledna změnila hlavní hygienička ČR také pravidla k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tato pravidla nejdete pod odkazem ZDE. Další informace najdete také v rubrice "Sdělení ředitele".

Obrázek uživatele Vojta

Den otevřených dveří gymnázia přesunut z 8. 1. 2022 na 22. 1. 2022

Vzhledem k nepříliš příznivé epidemiologické situaci jsme se rozhodli přesunout ze soboty 8. 1. 2022 na sobotu 22. 1. „Den otevřených dveří gymnázia“, který se uskuteční od 9:00 do 14:00 hod. v případě, že to umožní aktuální hygienická nařízení vydaná v souvislosti s epidemií COVID-19. Zahájení akce bude v aule školy, ukážeme Vám učebny a další prostory školy. Setkání je určeno zejména uchazečům o vzdělávání na semilském gymnáziu od příštího školního roku ve čtyřletém a osmiletém studijním programu. Vysvětlíme Vám podmínky přijímacího řízení, zodpovíme Vaše dotazy. Všem uchazečům doporučujeme sledovat aktuality na webových stránkách školy.

Obrázek uživatele Rambousek

Provoz školy od 3. ledna 2022, testování žáků a zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví ČR a MŠMT ČR mění s účinností od 3.1.2022 svá opatření k provozu škol. Z pokynů, které škola obdržela v posledních dnech kalendářního roku 2021, vybíráme následující informace a přidáváme provozní pokyny:

 • 1. V období od 3. 1. do 16. 1. 2022 bude probíhat antigenní testování žáků 2× týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, v dalších týdnech 1x týdně (od 17. 1. 2022) každé pondělí.
 • 2. Testování bude probíhat vždy na začátku 1. vyučovací hodiny ve třídách (žáci, kteří nebudou přítomni na 1. vyučovací hodině, anebo přijdou do školy poprvé v úterý či ve středu (resp. v pátek) se ihned po příchodu do školy dostaví k testování do prostoru před IC a uvědomí o svém příchodu na testování paní Pergerovou (v době případné nepřítomnosti paní Pergerové kontaktují žáci kteréhokoli zaměstnance v kancelářích školy).
 • 3. Nově se testují všichni žáci (tj. i ti, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci COVID-19).
 • 4. Nový je i provozní režim školy v případě pozitivně testovaného žáka. Škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného žáka přítomnost žáků, kteří byli v průběhu dvou dnů před provedením testu v jedné třídě, ve škole. Jedná se o režim „test to stay“, který znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenční výuce s tím, že se budou následující dny každý den první vyučovací hodinu testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu daného žáka. Spolužáci dodržují režimová opatření – po celou dobu, tj. i ve třídě, používají ochranu dýchacích cest, zachovává se homogenita třídy, používají se určené toalety (pokud to umiožní provozní podmínky školy), dodržují rozestup 1,5 m od ostatních, nesmí zpívat a cvičit. Pro tyto případy vydá škola vždy pokyn podle podmínek dané třídy. Pokud je výsledek PCR testu žáka negativní, vrací se třída k běžnému režimu, pokud je pozitivní, nastupuje standardní proces – sedmidenní karanténa ukončená po 5–7 dni negativním PCR testem. 
 • 5. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák mají povinnost hlásit škole neprodleně pozitivní výsledek PCR testu. 
 • 6. Testují se také všichni zaměstnanci školy, tj. pedagogové i nepedagogičtí zaměstnanci, bez ohledu na dokončené očkování nebo prodělané onemocnění COVID-19. Z provozních důvodů absolvují zaměstnanci naší školy testování v aule, a to ve stejných termínech jako žáci, resp. bezprostředně po svém prvním příchodu na pracoviště v rámci týdne. Testování všech zaměstnanců organizuje pan Bruckner (pan Bruckner připravuje a řídí testování žáků ve třídách, vlastní testování ve třídách organizují příslušní pedagogové dle aktuálního denního rozvrhu). 
 • 7. Přípravu dokumentace, evidenci testování, pořizování dat a komunikaci s KHS Libereckého kraje zajišťuje průběžně každý den i nadále osobně ředitel školy (v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zaměstnanec).

ZDE připojujeme informační leták MŠMT a MZD ČR k testování a trasování žáků pro rodiče žáků.

Obrázek uživatele Vojta

Kalendář leden 2022

 • Dne 25. listopadu se konalo regionální online finále soutěže pIšQworky. Náš region byl dosti rozhlehlý (od Chomutova po Trutnov) a celkem 30 týmů v něm měřilo své síly. Oba naši zástupci Pekelní pytlíci  i vGUS ostudu rozhodně neudělali (obsadili 9. a 14. místo), přesto na postup do celostátního kola to nestačilo. (PKÁ)
 • Ve dnech 7. a 8. prosince se konalo okresní kolo Pythagoriády. Juraj Polakovič (tercie) se umístil ve své kategorii na 3. místě. Úspěšnou řešitelkou se stala také Terezie Nechanická (tercie). Gratulujeme! (KCÁ)
 • Pokud to dovolí epidemická situace, zúčastní se ve dnech 9. až 14. ledna studenti kvinty lyžařského kurzu v Rokytnici nad Jizerou, kde budou ubytováni na chatě TJ Sokol Železný Brod. Doprovod jim budou dělat instruktoři Martin Krajíc, Radim Berka a Lukáš Rambousek. Studentům přejeme co nejvydařenější sněhovou nadílku a spoustu veselých zážitků. (KJC)
 • Na sobotu 22. ledna připravujeme „Den otevřených dveří gymnázia“, který se uskuteční od 9:00 do 14:00 hod. v případě, že to umožní aktuální hygienická nařízení vydaná v souvislosti s epidemií COVID-19. Zahájení akce bude v aule školy, ukážeme Vám učebny a další prostory školy. Setkání je určeno zejména uchazečům o vzdělávání na semilském gymnáziu od příštího školního roku ve čtyřletém a osmiletém studijním programu. Vysvětlíme Vám podmínky přijímacího řízení, zodpovíme Vaše dotazy. Všem uchazečům doporučujeme sledovat aktuality na webových stránkách školy. (VOJ)
Obrázek uživatele Hlava

Šťastné Vánoce a úspěšný rok 2022

Našim studentům, jejich rodičům, učitelům, nepedagogickým zaměstnancům školy a všem přátelům a příznivcům semilského gymnázia přejeme šťastné Vánoce, v novém roce hodně úspěchů a hlavně dobré zdraví. Věřme, že se epidemiologická situace postupně bude zlepšovat a že se opět vrátíme k běžnému životu. 

Obrázek uživatele Vojta

Karanténa ve třídě sexta

KHS Libereckého kraje vyhlásila ve středu 15. 12. karanténu pro studenty třídy sexta. Rodiče všech studentů této třídy obdrželi  v systému KOMENS (Bakaláři) podrobnější informace a pokyny k dalšímu postupu. Přílohou tohoto sdělení od ředitele školy je dopis z KHS, ze kterého mj. vyplývá, kterých žáků se karanténa netýká (netýká se kromě toho také žáků, kteří nebyli od pondělí 13. 12. ve škole). V dopisu z KHS jsou uvedeny pokyny pro očkované i neočkované studenty. Vzhledem k faktu, že většina studentů této třídy je očkována nebo prodělala COVID-19, pokračuje v této třídě pro studenty přítomné ve škole výuka podle denního rozvrhu i nadále prezenční formou.

Obrázek uživatele Vojta

KVINTA SE VRACÍ K PREZENČNÍ VÝUCE

Rádi sdělujeme, že i třída kvinta se vrací k prezenční výuce, a to od úterý 7. prosince. O tohoto data mají všechny třídy prezenční výuku.

Obrázek uživatele Vojta

3. ROČNÍK A KVARTA SE VRACÍ K PREZENČNÍ VÝUCE

Další dobrá zpráva: od pondělí 6. prosince se vrací k prezenční formě výuky ve škole třídy kvarta a 3. ročník. Prezenční formu výuky mají od uvedeného dne všechny třídy kromě kvinty. Předpokládáme, že i tato třída se podle výsledků PCR testů také brzy vrátí k prezenční výuce.

Obrázek uživatele Vojta

TERCIE SE VRACÍ K PREZENČNÍ VÝUCE

Sdělujeme dobrou zprávu: studenti třídy tercie se po povinné karanténě a podle výsledků PCR testů postupně vrací do školy a od pátku 3. prosince mají prezenční výuku. Budeme se těšit na další třídy, které se k prezenční výuce budou vracet. Pro pedagogy školy i pro studenty je střídání různých forem výuky velmi náročné. Epidemie není zdaleka poražena, dodržování platných hygienických pokynů je stále velmi důležité.

Obrázek uživatele Vojta

Karanténa a distanční výuka ve 3. ročníku

KHS Libereckého kraje vyhlásila ve středu 1. 12. karanténu pro studenty 3. ročníku. Rodiče žáků této třídy obdrželi podrobnější informace a pokyny k dalšímu postupu v systému KOMENS (Bakaláři). Od čtvrtka 2. 12. bude v této třídě až do odvolání probíhat výuka podle denního rozvrhu pouze distanční formou (online v prostředí MS TEAMS).

Obrázek uživatele Vojta

Stránky

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz